Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Brno : Barrister & Principal : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2013
406 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm

ISBN 978-80-87474-94-5 (Barrister & Principal ; váz.)
ISBN 978-80-210-6233-7 (Masarykova univerzita ; váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 366-393, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000248236
Poděkování 8 // Úvod 11 // I. Rituály a obrazy moci // 1. Znázornění a ceremoniál. Tři portréty Ferdinanda Julia Troyera 19 // Biskup Troyer objednává portrét 19 // Veřejná audience: rétorika vznešenosti 20 // Soukromá audience: atmosféra osobního setkání 23 // Přítomnost portrétovaného 25 // Všudypřítomné portréty 31 // 2. Knížecí pompa a kontinuita moci. // Ceremoniální kočáry Ferdinanda Julia Troyera 36 // Ceremoniální vjezdy a biskupské intronizace 36 // Tři ceremoniální kočáry biskupa Troyera 41 // Triumf obnovujícího se Dne 44 // Knížecí pompa, paměť a kontinuita instituce 48 // 3. Od posmrtné vzpomínky k světské oslavě. // Náhrobek Wolfganga Hannibala Schrattenbacha 52 // Pohřební rituály v raném novověku 52 // Náhrobek, komemorace a kontinuita 53 // Aktivizace diváka - aktivace obrazu 57 // Kroměřížský náhrobek Leopolda Bedřicha Egkha 65 // Sekularizace posmrtné vzpomínky a pomníkkardinála Schrattenbacha 68 // Na cestě ke světskému pomníku 77 // II. Obraz, dějiny a paměť // 1. Zakladatelé a obnovitelé. Tři fresky pro Leopolda Egkha 83 // Gérard de Lairesse a čtyři typy historického obrazu 83 // „Dějiny knížecího biskupství“. Manský sál a „pravá historie“ 84 // „Podle návodu básníka Ovidia“. Velká jídelna a „poesie“ 95 // „V sídle Múz a chrámu Věd“. Knihovna a „alegorie sloužící k poučení“ 107 // 2. Dějiny, legendy, památky. Obraz ve službách metropolitní kapituly 114 //
Genius episcopalis - genius capitulis 114 // Biskupové, kapituly a svati zakladatelé 115 // Cyril, Metoděj a památky zbožnosti 122 // Svatý Václav, „špalíry“ v katedrále a identita instituce 133 // Paměť kapituly 136 // 3. Aristokratická a rodová paměť. Kanovníci jako mecenáši 146 // Nobilitas et sacerdotium 146 // Rodinné muzeum a pomníky Jana Matěje z Thurnu a Valsassiny 146 // Oltářní obraz, privilegovaný oltář a František Julián Braida 153 // Vzestup a pád rodu Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu 158 // „K obzvláštnímu zalíbení jeho hraběcí milosti“. // Svatomořické varhany a František Řehoř Giannini 163 // Obraz jako rodinná památka. Závěť Matyáše Chorynského 172 // III. Reálné prostory // 1. Prostor a hierarchie. Barokní rezidence a ceremoniály 177 // Umělecké dílo v sociálním prostoru 177 // Hledání estetického řádu. Sbírka traktátů kanovníka Mayerswalda 178 // Hierarchie a distinkce v rezidenci kanovníka Oedta 183 // Kanovnické rezidence a barokní ceremoniály 189 // Exemplum ctnosti a aristokratická percepce 191 // 2. Místa radosti. Rokokové interiéry a sociabilita 197 // Aristokratický interiér a sociabilita 197 // Karetní společnost s kanovníky Egkhern a Hamiltonem 200 // Mytologie v rezidenci Kašpara Florentina Glandorfa 206 // Vznešená a pastorální krajina 209 // „Místa radosti“: Vizovice, Borotín, Hrubčice 213 //
Sociabilita a spotřeba 215 // 3. Kaple, pouti a obrazy. Sakrální prostor a barokní zbožnost 222 // Vada vzdálenosti 222 // Rubens, očistec a kaple zemřelých ve Svitavách 223 // Rendez-vous u sv. Jana 232 // Skrytý Kristus a reforma zbožnosti 247 // IV. Od obrazu k umění // 1. Rokokový ornament a moderní vkus. Velká jídelna Maxmiliána Hamiltona 263 // Tři díla „podle současného a nejlepšího vkusu“ 263 // „Naturprodukt von Mähren“ 264 // Kulturní význam ornamentu 266 // Porcelán jako metafora moderního vkusu 272 // Chinoiserie, zábava a touha 277 // 2. Hledání moderního portrétu. František Adolph z Freenthalu a biskup Hamilton 280 // Adolphův portrét Maxmiliána z Hamiltonu 280 // Antická rétorika a reforma portrétního malířství 283 // Moc obrazu, nebo síla umění? 285 // 3. Znalci, kritikové a milovníci umění. Tři dobové pohledy na Velkou jídelnu 289 // Nástropní obrazy ve Velké jídelně a jejich diváci 289 // Názor první: „Kompozice je neobvyklá, ale ušlechtilá“ 289 // Názor druhý: „Krásná harmonie a dobré provedení“ 292 // Názor třetí: „Vše v tom díle okouzluje zrak“ 302 // Poznámky 308 // Literatura 366 // Summary 394 // Rejstřík 398
(OCoLC)859738740
cnb002481711

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC