Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013
473 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87211-96-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 443-459, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. slovenský text, anglická resumé
000248281
Obsah // Úvod 5 // Kolektivizace venkova v souvislostech 7 // Kamil Nedvčdický // Role práva v procesu likvidace selského stavu 9 // Jana Burešová // Problematika výzkumu déjin kolektivizace v Československu a v České republice 23 // Jiří Pernes // Promény myšlenky kolektivizace zemédélství v politice KSČ po únoru 1948 33 // Miroslav Sabol // Slovenské poľnohospodárstvo na prahu kolektivizácie i945-i949 47 // Vladimír Varinský // Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku // v rokoch uiýchľovahia kolektivizácie i95>->952 59 // Proměny zemědělství 1945~1948 77 // Michaela Munková // Konfiskace pozemkového majetku církví mezi léty 1945 a 1948 79 // Markéta Doležalová // Zánik pozemkového vlastnictví svatovítské kapituly na Lešansku a Netvořicku po roce 1945 89 // David Kovařík // Počátky zemědělského osidlování českého pohraničí v roce 1945 // na příkladu okresu Jindřichův Hradec 97 // Stanislava Nováková // Osudy konfiskací v jihovýchodním koutě Čech. // Likvidace pohraničních velkostatků Nová Bystřice a Landštejn (Staré Město) 111 Ondřej Hladík // Vězeňství a poválečné konfiskace zemědělských usedlostí 117 // 470 // Šárka Steinová // Ministerstvo spravedlnosti jako úspěšný zemědělský podnik // 125 // Kolektivizace a stranická propaganda 137 // Anna Macourkové // Naučíme lidi milovat nový socialistický život. // Komunistická propaganda a agitace v období kolektivizace 139
// Monika Dobrovolná // Úloha propagandy na stránkách regionálního tisku // v procesu kolektivizace pudy na Chotěbořsku 151 // Petr Slinták // Slovenská Pribeta ve filmu a ve skutečnosti 161 // Odpor proti kolektivizaci 179 // Jaroslav Rokoský // Mezi hrdostí a zoufalstvím. Odpor proti násilné kolektivizaci 181 // Jan Kalous // Víra a odpor proti kolektivizaci 205 // Lucia Šulejová // Odpor roľníkov proti kolektivizácii na východnom Slovensku 217 // Perzekuce 227 // Petr Blažek // Počty nucené vystěhovaných selských rodin v Československu 1948-1960 229 // Jiří Urban // V zemědělství je nutno věnovat pozornost všem otázkám. // Role bezpečnostních trojek a pětek při prosazování kolektivizace 245 // Laděna Plucarová // Soupis nucené vystěhovaného zemědělského obyvatelstva v jihočeských archivech 1949-1960 261 // Lucie Novotná // Metody perzekuce selského stavu na Poličsku v letech 1949-1960 267 // 47« // Viera Hlavová // Roľníci v osídlach súdnej moci. Verejné procesy s roľníkmi // počas kolektivizácie 1949-1960 na Slovensku 275 // Irena Krčilová // Perzekuce sedláku v polovině padesátých let 20. století na Pelhřimovsku 287 Michaela Kornerová Chládková // Rozdílnosti při realizaci akce „K" v okresech Dačice, Jindřichův Hradec a Třeboň 297 // Ingrid Pauknerová // Perzekuce osob označených za kulaky na příkladu jihočeské obce Hrejkovice 303 Veronika Halamová // Soukromá zemědělská činnost
jako forma perzekuce 317 // Pohledy do regionů 331 // Pavel Dufek // Národní správy větších zemědělských a lesnických podniků v letech 1948 až 1949 333 // Jaromír Kalus ... .. . // Počátky kolektivizace na Ostravsku 347 // Pavel Novák // Hlízovští zemědělci v 50. letech 20. století 357 // Lenka Kaloušová // Kolektivizace na příkladu obce Veltěže (okres Louny). // Mikrohistorická sonda do života jedné vesnice v letech 1945-1960 373 // Mariejílková // Průběh kolektivizace venkova na Poličsku z pohledu tří postižených rodin 385 Anežka Stříbrná // Kolektivizace zemědělství a sousedské vztahy. // Příklad obce Vranice v okrese Kutná Hora v letech 1948-1960 395 // f // Pohled z exilu 403 // Ladislav Feierabend // Jak z komunistického kolektivního vlastnictví půdy vytvořit nový systém 405 // 472 // Summaries 428 // Seznam zkratek 439 // Seznam literatury a pramenů 443 // Autorský kolektiv 460 // Jmenný rejstřík 462 // 473
(OCoLC)867819500
cnb002486087

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC