Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Jubilejní sborník
Vyd. 1.
Praha : Státní ústřední archiv v Praze, 2004
247 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-86712-11-7 (Státní ústřední archiv ; váz.)
Doprovodná publikace k výstavě pořádané Státním ústředním archivem v Praze, Archivní areál Chodovec, 8. září až 31. října 2004
7000 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 238-243
000248313
Přání k jubileu: Stanislav Gross, I. místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky... 5, Vladimír Zeman, náměstek ministra vnitra...6, Vácslav Babička, ředitel odboru archivní správy ministerstva vnitra...7, Eva Drašarová, ředitelka Státního ústředního archivu v Praze... 8 // Několik slov úvodem Emilie Benešová... 9 // Vznik a vývoj Státního ústředního archivu v Praze...13 -Rudolf Kaďorek // Stručný přehled vývoje českého archivnictví a počátky Státního ústředního archivu... 14 // Postavení archivu v rámci rezortu ministerstva vnitra... 22 // Vnitřní organizace archivu... 24 // Personální situace, systemizace, ředitelé archivu... 24 // Prostorová situace archivu... 30 // Kalendárium českého archivnictví... 37 // Předarchivní péče, spolupráce s původci, akvizice...45 - Bohumír Brom // Počátky předarchivní péče... 46 // Další vývoj předarchivní péče a její praktické uplatňování... 48 // Současná organizace a hlavní úkoly při provádění předarchivní péče u státních institucí... 56 // Spolupráce s nestátními původci... 58 // Spolupráce se světskými a řeholními institucemi - Jitka Křečková ... 64 // Evidence a zpřístupňování archiválií...67 - Eva Gregorovičová // Evidence archiválií...68 // Zpracování archivního materiálu... 70 // Archivní školství... 76 // Pořádací práce... 78 // Vyšší formy zpřístupnění archiválií...92 //
Publikační činnost...103 - Václav Bartůšek // Edice...104 // Průvodce...108 // Bibliografie...108 // Periodika...108 // Katalogy výstav...110 // Publikace k dějinám archivu... 114 // Lexikony, publikace k jubileím... 114 // Internetové stránky (Miroslav Kunt)... 114 // Nahlédací agendy a rešerše ...117 - Helena Nováčková // Věznění, deportace, nucené pracovní nasazení 1939-1945...118 // Národnost, státní občanství, matriční záležitosti... 124 // Majetkové záležitosti...130 // Věznění 1948-1989... 134 // Odvlečení osob z Československa do Sovětského svazu ...134 // Přístup k archiváliím a jejich využívání...137 - Emilie Benešová // Z historie bádání...138 // Badatelny Státního ústředního archivu... 142 // Badatelský zájem...144 // Výstavní a propagační činnost...149 - Emilie Benešová // Výstavy 1954-2004...150 // Exkurze...172 // Soupis výstav 1954-2004...176 // Knihovna archivu ...187 - Marie Šatochinová // Vznik knihovny a její postavení v rámci archivu...188 // Základní charakteristika...188 // Knihovní fond... 188 // Zpracování informačního fondu... 192 // Organizace a ochrana fondu...194 // Půjčovní, informační, rešeršní, bibliografické a specifické služby... 194 // Automatizace a informační systém knihovny... 196 //
Informatika a výpočetní technika ...199 - Tomáš Kalina // Od prvních úvah a pokusů k současnému informačnímu systému...200 // Archiváři nahlížejí do světa informatiky aneb čekání na vlastní počítač (1968-1986)... 200 // Od Robotronu k počítačové síti (1987-2002)... 206 // Současnost informačních technologií a informační systém (Miroslav Kunt)... 214 // Ochrana archivních fondů a sbírek...219 - Benjamin Bartl, Hana Paulusová, Roman Straka // Ochrana archiválií...220 // Počátky ochrany písemných dokumentů...220 // Konzervace a restaurování... 222 // Reprografie a mikrografie jako způsob ochrany archivních fondů... 228 // Přírodovědný výzkum v oblasti konzervování a restaurování archiválií... 230 // Vzdělávání restaurátorů a konzervátorů... 236 // Soupis použitých pramenů a literatury - Anna Vindušková...237
(OCoLC)61767289
cnb001417769

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC