Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
218 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-244-3535-0 (brož.)
Monografie
Na doplňkové tit. s. nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 199-210, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000248354
Seznam zkratek 8 // Úvodem 9 // VYBRANÉ KOMUNIKAČNÍ SITUACE // I Kodifikace a její role v současné společnosti - Martin Beneš - Martin Prášek - Kamila Smejkalová 15 // 1 Kodifikace -- 2 Kodifikace a její vztah k úřednosti/oficiálnosti v našem jazykovém prostředí -- 3 Kodifikace vzhledem k ose apriornost popisu - odraz normy -- 4 Lingvistické vs. laickéchápání kodifikace -- 5 MMČ a uvedené typy kodifikace -- 6 Popsaný kodifikační status MMČ a oficiální/úřední kodifikační příručky // II Základní konverzační situace v češtině - JiříZeman 25 // 1 Výzkum komunikace v českém prostředí -- 2 Transkript -- 3 Komunikační situace -- 4 Komunikační situace ptaní se na směr -- 5 Nákupní komunikační situace -- 6 Závěr // III Právní komunikace - JanKořenský 52 // 1 Právní komunikace -- 2 Právní komunikace a problém intertextuality -- 3 Možnosti výrazové segmentace textu právního předpisu -- 4 Poznámka ke kvantitativnímu popisu právního jazyka // IV Vědeckýstyl - Světla Čmejrková 70 // 1 Proměny vědeckého diskurzu a rozrůzněnost vědeckého stylu -- 2 Normy českého a anglického vědeckého vyjadřování -- 3 Styl českého vědeckého vyjadřování -- 4 České vědecké vyjadřování pod vlivem anglosaských norem vědecké komunikace // V Mediální diskurz - SoňaSchneiderová // 1 Mediální diskurz, publicistický styl, žurnalistický styl -- 2 Současná situace mediální praxe -- 3 Žurnalistický text a jazyk -- 4 Tlak obchodování -- 5 Debatní pořady -- 6 Nekritická jednostranná interpretace // VI Školská komunikace - Eva Höflerová // 1 Školská komunikace jako předmět lingvistického zkoumání -- 2 Strukturní specifika školského dialogu -- 3 Výrazová specifika v řeči účastníků školského dialogu -- 4 Shrnutí //
STYLISTIKA // VII Objektivní stylotvorné faktory - Martin Prosek 143 // 1 Vymezení objektivních stylotvorných faktorů -- 2 Pojetí a klasifikace OSF v současných stylistických příručkách -- 3 Fungování OSF -- 4 Přehledy a kritika OSF, další směřování // VIII Subjektivní stylotvorné faktory - Kamila Smejkalová 152 // 1 Vymezení SSF a jejich místo v komunikačním modelu MMČ -- 2 Výčet SSF -- 3 Projev SSF v komunikační situaci -- 4 Téma stylotvorných faktorů ve světové stylistice -- 5 Otevřené otázky // IX Pojem funkce a klasifikace funkčních stylů v české stylistice - Soňa Schneiderová 158 // 1 Pojem funkce v pojetí Pražské školy a v kontextu doby -- 2 Funkční rozlišení jazyka a B. Havránek -- 3 Estetická funkce a J. Mukařovský -- 4 Systém funkcí a kontext klasifikace funkčních stylů v současné české stylistice -- 5 Kritika funkčního přístupu -- 6 Co dál s tradiční klasifikací funkčních stylů a stylových oblastí? // X Teoretické koncepce stylu a výrazová soustava Františka Mika - PetrMareš 168 // 1 Vývoj pojímání stylu -- 2 Teoretické koncepce stylu -- 3 Polarity ve výzkumech stylu -- 4 Výrazová soustava Františka Mika a její kontexty -- 5 Výrazová soustava a výrazové hodnoty -- 6 Závěr // XI Elektronický hypertext - Eva Höflerová 184 //1 Pojem hypertext -- 2 Elektronický text -- 3 Přístupy k popisu a posuzování elektronických hypertextů -- 4 Konstantní vlastnosti hypertextu - klíč k jeho zkoumání // Literatura, Rejstřík, Summary
(OCoLC)864847643
cnb002470122

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC