Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
227 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-244-3549-7 (brož.)
Monografie
Na doplňkové tit. s. nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 181-218, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000248355
Úvodem 11 // I Čeština a kontinuita cyrilometodějské tradice - Miroslav Vepřek 11 // 1 Otázka kontinuity -- 2 Česká redakce církevní slovanštiny -- 3 Památky české redakce církevní slovanštiny -- 4 Emauzské období -- 5 Pokračování cyrilometodějské tradice ve 20. století // II Čeština „dlouhého 16. století“: kontexty - Taťána Vykypělová 26 // 1 Reformace, konfesní století -- 2 Humanismus -- 3 Rozvoj a nové ambice českého písemnictví a jazyka -- 4 Čeština v kontaktu s latinou a němčinou -- 5 Jazyková situace češtiny // III Čeština „dlouhého 16. století“: zdroje spisovné normy - Taťána Vykypělová 41 // 1 Český biblický překlad -- 2 Jazyková polemika o podobě prestižní variety češtiny -- 3 Gramatografie a jazykověreflexivní texty, slovníkářství -- 4 Knihtisk -- 5 Nová čeština -- 6 Literatura o českém 16. stoleti, jeho jazyce a písemnictví // IV Barokní čeština: kontexty - Alena A. Fidlerová 64 // 1 Stav poznání -- 2 Kulturněhistorické pozadí // V Barokní čeština v 17.století - Alena A. Fidlerová 78 // 1 Exil -- 2 Čechy a Morava --- 3 Čeština mimo české země v 17.století // VI Barokní čeština v prvních třech čtvrtinách 18. století -- Alena A. Fidlerová 96 // 1 Exil -- 2 České země -- 3 Čeština mimo české země -- 4 Souhrnná charakteristika češtiny doby baroka // VII Představy o kultivované češtině do Dobrovského - Ondřej Koupil 113 // 1 Otázky a časové rozpětí -- 2 Obecné poznámky -- 3 Dosavadní přehledy -- 4 Komentovaný chronologický přehled //
VIII Český jazyk za protektorátu 1939-1945 - Robert Dittmann 126 // 1 Situace kultury a vědy -- 2 Oficiální jazyková politika -- 3 Dopad protektorátního období na češtinu -- 4 Jazyk oficiálního protektorátního tisku -- 5 Protektorátní humor -- 6 Úkoly budoucího bádání // IX Recepce češtiny v Polsku - Jarosław Malicki 148 // 1 Kontakt - vliv - expanze -- 2 Dosavadní bádání -- 3 Periodizace vlivů -- 4 Vliv češtiny jako zprostředkovatele evropských kulturních hodnot -- 5 Spisovná čeština jako kulturní hodnota v Polsku -- 6 Shrnutí // X Čeština a slovenština v kontaktu - Květoslava Musilová 164 // 1 Vliv češtiny na slovenštinu -- 2 Vliv slovenštiny na češtinu // XI Čeština a semitské jazyky - Lenka Uličná 177 // 1 Čeština a hebrejština -- 2 Čeština a arabština // Literatura -- Rejstřík -- Summary
(OCoLC)864847774
cnb002475191

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC