Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
200 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-244-3622-7 (brož.)
Monografie
Na doplňkové tit. s. nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 177-191, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000248356
Úvodem 9 // I Slovo aneb kde (ne)hledat základní jednotku lexikálního plánu - Michaela Martinková 11 // 1 Slovo: hlediska a kritéria, která je charakterizují -- 2 Lexém a lexikální jednotka -- 3 Lexém a základní lexikální jednotka (lexie): Asymetrie ve vztahu formy a významu -- 4 Slovo jako prototyp, nebo kategorie se strukturou tzv. rodové/rodinné podobnosti? --5 Závěr // II Lexikální význam, nebo encyklopedické heslo: Metodologické úvahy - Marek Nagy 24 // 1 Spor slovník vs. encyklopedie -- 2 K vývoji v sémantickém bádáni česko-slovenském -- 3 (Anti)encyklopedičnost československé strukturální sémantiky -- 4 Česká kognitivní (pan)sémantika -- 5 Závěr // III O víceznačnosti - Michaela Martinková 52 // 1 Polysémie, nebo homonymie? -- 2 Vztahy mezi jednotlivými významy polysémického lexému -- 3 Metafora a metonymie v pojetí kognitivních lingvistů -- 4 Sémantika rámců a česká lingvistika -- 5 Závěr // IV O lexikální sémantice číslovek, zejména numerických - Petra Adámková 78 // 1 Pojetí číslovek a jejich uspořádání -- 2 Určitost, přesnost a adekvátnost -- 3 Závaznost přesnosti počtu a metajazykové projevy našich schopností -- 4 Abstrakce od významu počtu i pořadí -- 5 Lidská schopnost rozeznat počet a systém (nejen) mnemotechnických pomůcek -- 6 Charakter číslovek numerických a složených -- 7 Závěr // V Funkční stratifikace češtiny z lexikologického hlediska - Darina Hradilová 95 // 1 Centrum a periférie slovní zásoby, neutrálnost a příznakovost -- 2 Příznak ve vztahu k jazykové normě -- 3 Příznak ve vztahu k času a prostoru -- 4 Příznak expresívní -- 5 Příznak stylový -- 6 Závěr // VI Neologie - Ladislav Janovec 105 // 1 Cíl, data a metody -- 2 Vymezení neologismu -- 3 Neologismy a systém slovní zásoby -- 4 Přejímky -- 5 Revitalizace -- 6 Slovotvorba a neologie -- 7 Neofrazeologie -- 8 Závěr //
VII Současný stav internacionalizace lexika - Diana Svobodová 131 // 1 Proces přejímání cizojazyčnýc hlexémů -- 2 Terminologické vymezení přejímek -- 3 Formální adaptace přejímek -- 4 Sémantická stránka přejímek -- 5 Jazykové hodnocení přejímek -- 6 Závěr // VIII K variantnosti vlastních jmen - Václav Lábus 153 // 1 Teoretická východiska -- 2 Klasifikace variantních názvů -- 3 Pojmenovací a komunikační varianty // IX Frazeologické biblismy v češtine, slovenštině a ruštině - Ludmila Štěpanová 165 // 1 Frazeologické biblismy v evropských jazycích -- 2 Pojem frazeologický biblismus -- 3 Druhy frazeologických biblismů -- 4 Internacionální frazeologické biblismy -- 5 Frazeologické biblismy s komponentem Petr -- 6 Frazeologické biblismy s komponentem Abrahám -- 7 Lexikální složení frazeologických biblismů -- 8 Frazeologické biblismy nové převzaté z cizích jazyků -- 9 Frazeologické biblismy odrážející církevní dějiny -- 10 Závěr // Literatura -- Rejstřík -- Summary
(OCoLC)864847831
cnb002479890

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC