Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
200 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2745-5 (brož.)
Průvodce
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
000248464
1 Základy objektového pohledu -- 1 • 1 Programování je co? -- 1.2 Trocha historie nikoho nezabije -- 1.2.1 Sekvenční programování -- 1.2.2 Strukturované programování -- 1.2.3 Objektové programování -- 1.2.4 A co dále, po objektech? -- 1.3 Jiná rozlišovací kritéria -- 1.3.1 Události nebo stavy? -- 1.3.2 Interpret nebo překladač? -- 1.3.3 Malá odbočka k orákulu -- 2 Z čeho a jak objekty stavět -- 2.1 Vlastnosti objektů reálného světa -- 2.2 Komunikace mezi objekty -- 2*3 Implementace objektů v počítačovém systému -- 2.3.1 Třídy -- 2.3.2 Je třída objekt? -- 2.3.3 Instance -- 2.3.4 Metatřídy -- 2.3.5 Instanční proměnné a metody -- 2.3.6 Zprávy -- 2.4 Slavné pojmy -- 2.4.1 Dědičnost -- 2.4.2 Zapouzdření -- 2.4.3 Polymorfismus -- 2.4.4 Polymorfismus konkrétních služeb -- 3 Ze života objektu -- 3.1 Typy objektů podle doby jejich života -- 3.2 Dynamické objekty -- 3.2.1 Podpora přímo v jazyku -- 3.2.2 Podpora na úrovni tříd -- 3.2.3 Automatická správa paměti -- 3.3 Automatické objekty — -- 3.4 Statické objekty -- 3.5 Trvalé objekty -- 4 Objekty a typy -- 4.1 Typy -- 4.1.1 Typy typů -- 4.1.2 Pozdní vazba -- 4.2 Typy objektů -- 4.2.1 Objekty jsou dynamické -- 4.2.2 Třída však může být typem -- 4.2.3 Ukaž, co umis -- 4.3 Jak poznat kachnu? -- 5 Objektový návrh -- 5.1 Objekty mají chování, nejen data! -- 5.1.1 Klasický neobjektový návrh -- 5.1.2 Objektový návrh -- 5.2 MVC -- 5.2.1 Model -- 5.2.2
Vzhled -- 5.2.3 Řízení -- 5.3 Ukaž co umíš podruhé -- 5.3.1 Zjištění třídy objektu -- 5.3.2 Pozor na „rádoby polymorfnf metody -- 5.4 Osamělec -- 5.5 Abstraktní a sdružené třídy -- 5.5.1 Abstraktní třídy -- 5.5.2 Sdružené třídy -- 5.5.3 Vícenásobné rozhraní -- 5.5.4 Primitivní metody -- 5.6 Notifikace -- 5.6.1 Princip funkce -- 5.6.2 Jednoduchá ukázka -- 5.6.3 Princip použití -- 5.7 Klonování -- 5.7.1 Jednoduché klonování instancí -- 57.2 Měnitelné a neměnné objekty -- 5.7.3 Klonování objektových sítí -- 5.8 Inicializace na vyžádání -- 5.9 Jak se vyhnout dědictví -- 5.9.1 Rozšíření tříd -- 5.9.2 Delegace -- 5.9.3 Mechanismus akce/cíl -- 5.9.4 Mám kachnu a nebojím se ji použít! -- 6 Problémy objektového návrhu -- 6.1 Nesnesitelná křehkost dědění -- 6.1.1 Technické příčiny -- 6.1.2 Principiální problémy -- 6.1.3 Řešení -- 6.2 Je kružnice elipsou, nebo elipsa kružnicí? -- 6.2.1 Implementační hledisko -- 6.2.2 Strukturální hledisko -- 6.2.3 Řešení -- 6.3 Objekt všemohoucí -- 6.4 Příliš mnoho tříd umořilo programátora -- 7 Zástupné objekty — -- 7.1 Základy -- 7.1.1 Vkládání objektů -- 7.1.2 Přesměrování zpráv -- 7.1.3 Využití zástupných objektů -- 7.1.4 Vícenásobná dědičnost -- 7.2 Záchytné objekty -- 7.2.1 Nejjednodušší varianta -- 7.2.2 Omezené služby ihned -- 7.2.3 „Sebenahrazující se" objekty -- 7.3 Budoucí objekty -- 7.3.1 Prostředky Objective
C pro spolupráci s procesy -- 7.3.2 Implementace budoucího objektu -- 8 Objektové vazby -- 8.1 Pojmenované atributy -- 8.1.1 Atributy -- 8.1.2 Přístup k atributům podle jména -- 8.1.3 Využití pojmenovaných atributů -- 8.1.4 Pojmenované relace 1 :N -- 8.1.5 a přístup k jejich prvkům -- 8.1.6 Řazení jmen -- 8.1.7 Agregační funkce -- 8.1.8 Ověření správnosti atributů -- 8.2 Sledování změn objektů -- 8.2.1 Princip funkce -- 8.2.2 Pohled pozorovatele -- 8.2.3 Pohled modelu -- 8.3 Řídicí objekty a objektové vazby -- 8.3.1 Kam se nám ztratilo řízení? -- 8.3.2 Postavení řídicího objektu -- 8.3.3 Standardní řídicí objekty -- 8.3.4 Základní princip implementace -- 8.4 Podpora vazeb v GUI — -- 8.4.1 Přístup k vazbám -- 8.4.2 Převodníky hodnot -- 8.4.3 Zástupné hodnoty -- 9 Distribuované objekty -- 9.1 Jednoduchá ukázka — -- 9.1.1 Rozhraní služebního objektu -- 9.1.2 Implementace -- 9.1.3 Použití -- 9.1.4 Distribuované objekty -- 9.1.5 Server -- 9.1.6 Klient -- 9.2.2 ORB -- 9.2.3 Vyhledání partnerů -- 9.2.4 Prvotní navázání spojení -- 9.3 Speciální případy a triky -- 9.3.1 Předávání neobjektových dat -- 9.3.2 Předávání objektů -- 9.3.3 Využití rozhraní či protokolu pro vyšší efektivitu -- 10 Nepřímé zasílání zpráv -- 10.1 O co se jedná? -- 10.1.1 Základy -- 10.1.2 Nepřímé zasílání zpráv a pole -- 10.1.3 Další služby pro práci spolem -- 10.1.4 Řetězení metazpráv i běžných
zpráv -- 10.1.5 Zástupný objekt -- 10.1.6 Hlídání přístupových práv -- 10.1.7 Ošetření výjimek -- 10.1.8 Ověření, zda příjemce zprávu akceptuje -- 10.1.9 Paralelní zpracování -- 10.2 Vnitřní mechanismus nepřímého zasílání zpráv -- 10.2.1 Časovač -- 10.2.2 Pole -- 10.2.3 Řetězení zpráv -- 10.2.4 Ostatní -- 10.3 Ukázka jednoduché implementace -- 10.3.1 Rozsah služeb a rozhraní -- 10.3.2 Implementace metazpráv -- 10.3.3 Zástupné objekty metazpráv -- 10.3.4 Zástupný objekt „each" -- 10.3.5 Zástupný objekt „afterDelay:" -- 10.3.6 Zástupný objekt „collect" -- 10.3.7 Zástupný objekt „selectToArray:" -- 10.3.8 Zástupný objekt „ifResponds" -- 10.4 Simulace bloků -- 10.4.1 Použití -- 10.4.2 Implementace
(OCoLC)403701457
cnb001866803

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC