Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2010
xxi, 417 s. : il. ; 28 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7262-648-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 399-412 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000248525
1. ONKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA INTERNETU -- (Ladislav Dušek, Jan Mužík, recenze Tomáš Büchler) -- 1.1. České onkologické stránky -- 1.2. Zahraniční onkologické -- a hematologické stránky -- 1.3. Volně přístupné onkologické časopisy -- 2. NÁDORY MOZKU -- (Pavel Fadrus, Ludmila Hynková, Radek Lakomý, Martin Smrčka, recenze Tomáš Büchler) -- 2.1. Definice -- 2.1.1. Neoplazie vycházející z CNS -- 2.1.2. Nepravé nádory (pseudotumory) -- 2.1.3. Sekundární nádory CNS -- 2.2. Epidemiologie -- 2.3. Etiologie a základní členění , -- 2.4. Klinický obraz -- 2.5. Diagnostické metody -- 2.6. Terapie -- 2.6.1. Chirurgické metody -- 2.6.2. Radioterapie a radiochirurgie -- 2.6.3. Chemoterapie -- 2.7. Terapeutické a prognostické možnosti u jednotlivých skupin nádorů podle WHO klasifikace s nejčastějšími příklady -- 2.7.1. Neuroepitelové nádory -- 2.7.2. Nádory mozkomíšních nervů -- 2.7.3. Meningeální nádory -- 2.7.4. Lymfomy -- 2.7.5. Germinální nádory -- 2.7.6. Cysty, pseudotumorózní léze -- a vrozené nádory -- 2.7.7. Nádory selární oblasti -- 2.7.8. Nádory šířící se z okolí -- 2.8 Intrakraniální metastázy -- 3. MALIGNÍ NÁDORY HLAVY -- A KRKU -- (Pavel Smilek, Rom Kostřica, Zdeněk Mechl, Petr Burkoň, recenze Tomáš Büchler) -- 3.1. Definice -- 3.2. Epidemiologie -- 3.3. Etiologické faktory -- 3.4. Příznaky nemoci -- 3.5. Histologie maligních nádorů hlavy -- a krku -- 3.6. Diagnóza --
3.7. Diferenciální diagnostika metastatického postižení krční uzliny bez známého primárního ložiska -- a stanovení klinického stadia -- 3.8. Obecná léčebná strategie maligních nádorů hlavy a krku -- 3.8.1. Léčba nediseminováného onemocnění (bez vzdálených metastáz) -- 3.8.2. Léčba diseminovaného onemocnění (se vzdálenými metastázami) -- 3.9. Podrobnější informace o léčbě -- a sledování po ukončení léčby -- 3.10. Prognóza a rizikové faktory -- 4. BRONCHOGENNÍ KARCINOM -- (Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Kaplanova, Bohdan Kadlec, Jindřich Vomela, recenze Tomáš Büchler) -- 4.1. Definice -- 4.2. Epidemiologie -- 4.3. Etiologické faktory -- 4.4. Symptomy nemoci -- 4.4.1. Počáteční symptomy z lokálního postižení -- 4.4.2. Symptomy lokálně pokročilého karcinomu -- 4.4.3. Mimoplicní příznaky -- 4.4.4. Paraneoplastické syndromy -- 4.5. Stanovení diagnózy -- 4.5.1. Fyzikální (klinické) vyšetření -- 4.5.2. Zobrazovací vyšetření hrudníku -- 4.5.3. Doplňková vyšetření pro stanovení rozsahu nemoci -- 4.5.4. Vyšetření před plánovanou resekcí bronchogenního karcinomu -- 4.5.5. Bronchoskopie -- 4.5.6. Další diagnostické metody -- 4.6. Morfologie -- 4.7. Terapie malobuněčného bronchogenního karcinomu -- 4.7.1. Klinická stadia malobuněčného karcinomu -- 4.7.2. Chemoterapie -- 4.7.3. Radioterapie -- 4.7.4. Prognóza pacientů s malobuněčným bronchogenním karcinomem --
4.8. Terapie nemalobuněčného bronchogenního karcinomu -- 4.8.1. Klinická stadia nemalobuněčného karcinomu -- 4.8.2. Terapie podle klinických stadií -- 4.8.3. Prognóza pacientů s nemalobuněčným karcinomem -- 5. MALIGNÍ MEZOTELIOM -- (Stanislav Špelda, Jana Skřičková, recenze Tomáš Büchler) -- 5.1. Definice -- 5.2. Epidemiologie a etiologické faktory -- 5.3. Příznaky nemoci -- 5.4. Stanovení diagnózy -- 5.4.1. Morfologie -- 5.4.2. Klinická stadia (staging) -- 5.5. Terapie -- 5.5.1. Operativní terapie -- 5.5.2. Chemoterapie -- 5.5.3. Radioterapie -- 5.6. Prognóza a perspektivy -- 6. THYMOM -- (Jana Kaplanova, Lenka Babičková, recenze Tomáš Búchler) -- 6.1. Definice -- 6.2. Epidemiologie -- 6.3. Etiologické faktory -- 6.4. Symptomy nemoci -- 6.4.1. Lokální symptomy -- 6.4.2. Paraneoplastické příznaky -- 6.5. Diagnóza -- 6.6. Morfologická klasifikace -- 6.7. Terapie thymomu -- 6.7.1. Chirurgická terapie -- 6.7.2. Radioterapie -- 6.7.3. Chemoterapie -- 6.8. Prognóza -- 7. NÁDORY SRDCE -- (Stanislav Janoušek, recenze Jitka Abrahámova) -- 7.1. Definice, epidemiologie a klasifikace -- 7.2. Primární nádory srdce a perikardu -- 7.2.1. Benigní primární nádory -- 7.2.2. Maligní primární nádory -- 7.2.3. Nádory perikardu -- 7.3. Sekundární nádory -- 7.4. Poškození srdce karcinoidem -- 7.5. Poškození srdce u pacientů s AIDS -- 7.6. Pokroky v léčbě srdečních nádorů --
8. KARCINOM EZOFAGU -- (Igor Kiss, Jiří Tomášek, Igor Penka, Pavel Šlampa, Vlastimil Válek, recenze Tomáš Büchler) -- 8.1. Definice -- 8.2. Epidemiologie a etiologické faktory -- 8.3. Příznaky nemoci -- 8.4. Diagnóza -- 8.4.1. Vyšetření vedoucí ke stanovení diagnózy -- 8.4.2. Morfologie -- 8.5. Obecné zásady terapie -- 8.5.1. Primární chirurgická terapie -- 8.5.2. Primární nechirurgická terapie -- 8.5.3. Paliativní výkony zajišťující průchod jícnem -- 8.5.4. Paliativní chemoterapie -- 8.5.5. Zajištění nutrice -- 8.6. Sledování po ukončení léčby -- 8.7. Prognóza -- 9. KARCINOM ŽALUDKU -- A GASTROINTESTINÁLNÍ STROMÁLNÍ NÁDORY -- (Igor Kiss, Zdeněk Kala, Jiří Tomášek, Jana Halámková, Pavel Šlampa, recenze Tomáš Búchler) -- 9.1. Definice -- 9.2. Epidemiologie -- 9.3. Etiologické faktory -- 9.4. Příznaky -- 9.5. Diagnóza -- 9.5.1. Vyšetřovací postupy vedoucí k diagnóze -- 9.5.2. Morfologie a klinická stadia -- 9.6. Terapie -- 9.6.1. Chirurgická terapie -- 9.6.2. Radioterapie -- 9.6.3. Chemoterapie -- 9.6.4. Léčebné koncepty -- 9.7. Sledování po ukončení léčby -- 9.8. Prognóza -- 9.9. Gastrointestinální stromální nádory -- 10. KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM -- (Igor Kiss, Jiří Tomášek, Igor Penka, Vlastimil Válek, recenze Tomáš Büchler) -- 10.1. Definice -- 10.2. Epidemiologie -- 10.3. Etiologické faktory -- 10.3.1. Vliv stravy -- 10.3.2. Geneticky podmíněné nádory -- 10.4. Symptomy nemoci -- 10.5. Diagnóza -- 10.5.1. Základní vyšetřovací metody vedoucí ke stanovení diagnózy --
10.5.2. Význam vyšetření na okultní krvácení -- 10.5.3. Význam nádorových markerů -- 10.5.4. Doplňující vyšetření při nálezu kolorektálního karcinomu -- 10.5.5. Nález polypů -- 10.5.6. Morfologie a klinická stadia -- 10.6. Terapie karcinomu tlustého střeva -- 10.6.1. Chirurgická terapie karcinomu tlustého střeva -- 10.6.2. Radioterapie -- 10.6.3. Chemoterapie -- 10.6.4. Terapie relapsu -- 10.7. Terapie karcinomu rekta -- 10.8. Léčba jaterních metastáz -- 10.9. Symptomatická léčba -- 10.10. Sledování pacientů -- 10.10.1. Po kurativní resekci tlustého střeva -- 10.10.2. Po paliativní terapii -- 10.10.3. Sledování pacientů po polypektomii -- 10.11. Prognóza -- 10.12. Perspektivy -- 11. KARCINOM PANKREATU -- (Jana Halámková, Jiří Tomášek, Igor Kiss, Igor Penka, Zdeněk Kala, Vlastimil Válek, recenze Tomáš Büchler) -- 11.1. Definice -- 11.2. Epidemiologie -- 11.3. Etiologické faktory -- 11.4. Příznaky -- 11.5. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 11.6. Terapie karcinomu pankreatu -- 11.6.1. Chirurgická terapie karcinomu pankreatu -- 11.6.2. Nechirurgická terapie -- 11.7. Sledování po ukončení léčby -- 11.8. Prognóza -- 12. HEPATOCELULÁRNl KARCINOM -- (Jana Halámková, Jiří Tomášek, Zdeněk Kala, Štěpán Tuček, Vlastimil Válek, Igor Penka, recenze Tomáš Büchler) -- 12.1. Definice -- 12.2. Epidemiologie -- 12.3. Etiologické faktory -- 12.4. Příznaky nemoci --
12.5. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 12.5.1. Diferenciální diagnóza -- 12.5.2. Klinická stadia -- 12.6. Terapie -- 12.6.1. Radikální terapie -- 12.6.2. Neradiální terapeutické postupy -- 12.7. Prognóza, ambulantní sledování -- 13. KARCINOM ŽLUČNÍKU -- A ŽLUČOVÝCH CEST -- (Igor Kiss, Igor Penka, Jiří Tomášek, -- Jana Halámková, Vlastimil Válek, Zdeněk Kala, -- recenze Tomáš Büchler) -- 13.1. Definice -- 13.2. Epidemiologie -- 13.3. Etiologické faktory -- 13.4. Příznaky nemoci -- 13.5. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 13.5.1. Vyšetření vedoucí ke stanovení diagnózy -- 13.5.2. Diferenciální diagnóza -- 13.5.3. Morfologie a klinická stadia -- 13.6. Terapie -- 13.6.1. Terapie karcinomu žlučníku -- 13.6.2. Terapie extrahepatálních cholangiogenních karcinomů -- 13.6.3. Terapie intrahepatálních cholangiogenních karcinomů -- 13.6.4. Paliativní terapie -- 13.6.5. Systémová nebo regionální chemoterapie -- 13.6.6. Radioterapie -- 13.7. Prognóza a rizikové faktory -- 14. KARCINOMANU -- (Pavel Šlampa, Jiří Tomášek, Jiří Korbička, Zuzana Lovasová, recenze Tomáš Büchler) -- 14.1. Definice -- 14.2. Epidemiologie -- 14.3. Etiologické faktory -- 14.4. Příznaky nemoci -- 14.5. Diagnóza -- 14.6. Terapie -- 14.6.1. Terapie spinocelulárního karcinomu -- 14.6.2. Terapie nespinocelulárních zhoubných nádorů anu -- 14.6.3. Konkomitantní chemoradioterapie -- 14.7. Sledování po terapii -- 14.8. Prognóza --
15. KOŽNÍ NÁDORY KROMĚ MELANOMU -- (Vuk Fait, Květa Pirochtová, Markéta Bednaříková, recenze Tomáš Büchler) -- 15.1. Etiologické faktory a prekancerózy -- 15.1.1. Etiologické faktory -- 15.1.2. Prekancerózy -- 15.2. Bazaliom a spinaliom -- 15.2.1. Definice -- 15.2.2. Klinický obraz -- 15.2.3. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 15.2.4. Terapie -- 15.2.5. Sledování a prognóza po odstranění bazaliomu či spinaliomu -- 15.3. Přehled kožních nádorů -- 15.3.1. Epitelové nádory -- 15.3.2. Nádory kožních adnex -- 15.3.3. Kožní mezenchymální nádory -- 15.3.4. Neuroektodermové kožní nádory -- 15.3.5. Kožní lymfomy a pseudolymfomy, histiocytózy, mastocytózy -- 15.4. Metastázy do kůže -- 16. MALIGNÍ MELANOM -- (Vuk Fait, recenze Tomáš Büchler) -- 16.1. Definice -- 16.2. Epidemiologie -- 16.3. Etiologické faktory -- 16.4. Symptomy nemoci -- 16.5. Diagnóza -- 16.5.1. Potvrzení klinického podezření -- 16.5.2. Pátrání po postižení regionálních uzlin a po vzdálených metastázách -- 16.5.3. Typy melanomů -- 16.5.4. Klinická stadia maligního melanomu -- 16.6. Terapie -- 16.6.1. Primární nádor -- 16.6.2. Regionální uzliny -- 16.6.3. Adjuvantní terapie -- 16.6.4. Vzdálené metastázy a relapsy -- 16.7. Prognóza -- 16.8. Perspektivy -- 17. KARCINOM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY -- (Karel Starý, recenze Jitka Abrahámova) -- 17.1. Definice -- 17.2. Epidemiologie -- 17.3. Etiologické faktory -- 17.4. Biologické chování nádoru a příznaky nemoci --
17.5. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 17.5.1. Laboratorní vyšetření -- 17.5.2. Morfologie a klinická stadia -- 17.6. Terapie diferencovaných folikulárních a papilárních karcinomů -- 17.6.1. Chirurgická terapie diferencovaných nádorů z folikulárních buněk -- 17.6.2. Adjuvantní a kurativní terapie radioaktivním jodem -- 17.6.3. Adjuvantní a léčebná substituce hormonů štítné žlázy -- 17.6.4. Zevní ozáření -- 17.6.5. Chemoterapie -- 17.6.6. Terapie recidivy -- 17.6.7. Sledování po terapii -- 17.7. Terapie medulárního karcinomu štítné žlázy -- 17.7.1. Chirurgická terapie -- 17.7.2. Zevní ozáření -- 17.7.3. Jiné možnosti terapie -- 17.7.4. Sledování po terapii -- 17.8. Anaplastický karcinom -- 17.9. Prognóza a rizikové faktory -- 18. KARCINOM NADLEDVIN -- A DALŠÍ ZHOUBNÉ NÁDORY ENDOKRINNÍCH ŽLÁZ -- (Karel Starý, recenze Jitka Abrahámova) -- 18.1. Definice -- 18.2. Epidemiologie -- 18.3. Etiologické faktory -- 18.4. Karcinom kůry nadledvin -- 18.4.1. Příznaky karcinomu kůry nadledvin -- 18.4.2. Diagnóza karcinomu kůry nadledvin -- 18.4.3. Terapie -- 18.4.4. Sledování po terapii a prognóza -- 18.5. Maligní feochromocytom -- 18.5.1. Histologie -- 18.5.2. Příznaky feochromocytomu -- 18.5.3. Diagnóza feochromocytomu -- 18.5.4. Terapie feochromocytomu -- 18.5.5. Prognóza -- 18.6. Mnohočetná endokrinní neoplazie -- 18.6.1. MEN1 -- 18.6.2. MEN2 -- 18.6.3. Diagnóza mnohočetné endokrinní neoplazie --
18.6.4. Terapie -- 18.7. Karcinom příštítného tělíska -- 18.7.1. Diagnóza karcinomu příštítného tělíska -- 18.7.2. Terapie karcinomu příštítných tělísek -- 19. NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY -- (Karel Starý, recenze Jitka Abrahámova) -- 19.1. Definice -- 19.2. Karcinoid -- 19.2.1. Incidence a lokalizace karcinoidu -- 19.2.2. Histologie karcinoidu a jeho lokalizace 1 -- 19.2.3. Příznaky karcinoidu 1 -- 19.2.4. Diagnóza karcinoidu 1 -- 19.2.5. Terapie karcinoidu 1 -- 19.2.6. Sledování pacienta 1 -- 19.2.7. Prognóza 1 -- 19.3. Endokrinní nádory pankreatu 1 -- 19.3.1. Definice 1 -- 19.3.2. Epidemiologie 1 -- 19.3.3. Popis jednotlivých jednotek 1 -- 19.3.4. Obecná léčebná strategie uvedených nádorů 1 -- 19.3.5. Prognóza 1 -- 20 NÁDORY LEDVIN 1 -- (Arne Rovný, Petr Filipenský, Jana Katolická, Roman Hrabec, recenze Tomáš Búchler) -- 20.1. Definice 1 -- 20.2. Epidemiologie 1 -- 20.3. Etiologické faktory ] -- 20.4. Příznaky, laboratorní nálezy, průběh choroby ] -- 20.4.1. Celkové příznaky a laboratorní nálezy 1 -- 20.4.2. Příznaky z močového ústrojí ’ -- 20.5. Diagnóza a diferenciální diagnóza ] -- 20.5.1. Vyšetření vedoucí ke stanovení diagnózy -- 20.5.2. Diferenciální diagnóza -- 20.5.3. Histologický grading, TNM klasifikace rozsahu tumor a klinická stadia -- 20.6. Terapie -- 20.6.1. Chirurgická terapie -- 20.6.2. Medikamentózní terapie -- 20.6.3. Radioterapie adenokarcinomu ledviny -- 20.6.4. Léčebné koncepty --
20.7. Sledování po léčbě -- 20.8. Prognóza a rizikové faktory -- 21 KARCINOM PROSTATY -- (Petr Filipenský, Ivo Čapák, Jana Katolická, recenze Tomáš Búchler) -- 21.1. Definice -- 21.2. Epidemiologie -- 21.3. Etiologické faktory -- 21.4. Symptomy nemoci -- 21.5. Diagnóza -- 21.5.1. Vyšetření vedoucí ke stanovení diagnózy -- 21.5.2. Vyšetření vedoucí ke stanovení stadia choroby stagingu -- 21.6. Morfologie a klinická stadia -- 21.7. Obecné zásady léčby -- 21.7.1. Observace -- 21.7.2. Chirurgická terapie -- 21.7.3. Radioterapie -- 21.7.4. Hormonální terapie -- 21.7.5. Chemoterapie a terapie bisfosfonáty -- 21.8. Terapeutické koncepty -- 21.8.1. Terapie lokalizovaného karcinomu prostaty -- 21.8.2. Lokálně pokročilý karcinom -- 21.8.3. Adjuvantní terapie -- 21.8.4. Neoadjuvantní terapie -- 21.8.5. Pokročilý a diseminovaný karcinom prostaty -- 21.8.6. Sledování pacientů -- 21.9. Prognóza -- 21.10. Perspektivy -- 22. KARCINOM MOČOVÉHO MÉCHÝŘE -- (Arne Rovný, Jana Katolická, Petr Filipenský, Roman Hrabec, recenze Tomáš Búchler) -- 22.1. Definice -- 22.2. Epidemiologie -- 22.3. Etiologické faktory -- 22.4. Příznaky nemoci -- 22.5. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 22.5.1. Vyšetření vedoucí ke stanovení diagnózy -- 22.5.2. Vyšetření pro stanovení klinického stadia -- 22.5.3. Diferenciální diagnóza, TNM klasifikace a klinická stadia -- 22.6. Léčebné koncepty jednotlivých prognostických skupin --
22.6.1. Terapie povrchových tumorů močového měchýře -- 22.6.2. Terapie karcinomu močového měchýře infiltrujícího svalovinu -- 22.6.3. Terapie lymfogenně metastazujícího karcinomu močového měchýře -- 22.6.4. Terapie metastazujícího karcinomu močového měchýře -- 22.7. Jednotlivé terapeutické postupy -- 22.7.1. Chirurgická terapie nádorů močového měchýře -- 22.7.2. Radioterapie -- 22.7.3. Chemoterapie -- 22.8. Sledování po léčbě -- 22.9. Prognóza -- 23. MALIGNÍ NÁDORY PENISU -- {Arne Rovný, Ludmila Hynková, Jana Katolická, Petr Filipenský, recenze Tomáš Búchler) -- 23.1. Definice -- 23.2. Epidemiologie -- 23.3. Etiologické faktory -- 23.4. Klinický obraz -- 23.5. Diagnóza a klasifikace -- 23.6. Terapie -- 23.6A. Terapie primárního nádoru 1 -- 23.6.2. Terapie regionálních lymfatických uzlin 1 -- 23.6.3. Terapie vzdálených metastáz 1 -- 23.7. Prognóza 1 -- 23.8. Závěr 1 -- 24 TESTIKULÁRNÍ NÁDORY 1 -- (Ivo Kocák, Radek Lakomý, Ilona Kocáková, recenze Jitka Abrahámova) -- 24.1. Definice 1 -- 24.2. Epidemiologie 1 -- 24.3. Etiologické faktory 1 -- 24.4. Příznaky nemoci 1 -- 24.5. Diagnóza a diferenciální diagnóza 1 -- 24.5.1. Vyšetření varlete 1 -- 24.5.2. Diferenciální diagnóza zvětšeného varlete 1 -- 24.5.3. Vyšetření rozsahu nemoci 1 -- 24.5.4. Markery tumorů varlat 1 -- 24.6. Morfologie a klinická stadia nemoci 1 -- 24.6.1. Morfologie 1 -- 24.6.2. Klinická stadia 1 -- 24.7. Terapie tumorů varlat 1 --
24.7.1. Obecné zásady ] -- 24.7.2. Terapie seminomu \\ -- 24.13. Terapie neseminomových nádorů varlat -- 24.7.4. Tumor nebo testikulární intratubulární neoplazie v kontralaterálním varleti -- 24.7.5. Sledování pacientů po ukončení léčby -- 24.8 Prognóza " -- 25 KARCINOM PRSU -- (Katarína Petrákova, Rudolf Nenutil, Vuk Fait, Ludmila Hynková, recenze Jitka Abrahámova) -- 25.1. Definice -- 25.2. Epidemiologie -- 25.3. Etiologické faktory -- 25.3.1. Genetické a vrozené faktory -- 25.3.2. Hormonální faktory -- 25.3.3. Dietní faktory -- 25.3.4. Benigní změny prsu -- 25.3.5. Vlivy zevního prostředí -- 25.4. Symptomy nemoci -- 25.5. Diagnóza -- 25.5.1. Neinvazivní vyšetření prsu -- 25.5.2. Intervenční výkony -- 25.5.3. Význam nádorových markerů -- 25.5.4. Stanovení klinického stadia nemoci -- 25.5.5. Histologická klasifikace -- 25.6. Obecné zásady terapie -- 25.6.1. Chirurgická terapie karcinomu prsu -- 25.6.2. Radioterapie -- 25.6.3. Systémová chemoterapie -- 25.6.4. Hormonoterapie -- 25.6.5. Biologická terapie -- 25.7. Koncepty terapie jednotlivých stadií -- 25.7.1. Čistě neinvazivní karcinom-carcinoma in situ stadium 0 -- 25.7.2. Klinická stadia I, IIA, IIB -- 25.7.3. Klinická stadia IIIA a IIIB -- 25.7.4. Klinické stadium IV -- 25.7.5. Recidivující onemocnění -- 25.8. Sledování po terapii -- 25.9. Prognóza -- 26. MALIGNÍ NÁDORY -- VA JEČNÍ KŮ -- (Renata Kalábová, recenze Jitka Abrahámová) --
26.1. Definice -- 26.2. Epidemiologie -- 26.3. Etiologické faktory -- 26.4. Příznaky onemocnění -- 26.5. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 26.6. Terapie epiteliálního karcinomu -- 26.6.1. Chirurgická terapie -- 26.6.2. Chemoterapie -- 26.6.3. Radioterapie -- 26.6.4. Nové možnosti v terapii ovariálních karcinomů -- 26.7. Sledování pacientky po ukončení léčby -- 26.8. Prognóza pacientek s epitelovými karcinomy ovaria a rizikové faktory -- 26.9. Ovariální epiteliální nádory -- o nízké malignitě -- 26.10. Germinální nádory ovaria -- 26.11. Nádory z ovariálního stromatu -- 27. MALIGNÍ NÁDORY ENDOMETRIA -- (Josef Chovanec, recenze Jitka Abrahámova) -- 27.1. Definice -- 27.2. Epidemiologie -- 27.3. Etiologické faktory -- 27.4. Symptomy nemoci -- 27.5. Diagnóza -- 27.5.1. Palpační gynekologické vyšetření včetně vyšetření per rectum -- 27.5.2. Ultrazvukové vyšetření vaginální sondou -- 27.5.3. Cytodiagnostika -- 27.5.4. Separovaná abraze -- 27.5.5. Hysteroskopie -- 27.5.6. Význam nádorových markerů -- 27.5.7. Doplňující vyšetření při nálezu karcinomu endometria -- 27.6. Morfologie a klinická stadia -- 27.7. Obecné zásady terapie -- 27.7.1. Chirurgická terapie karcinomu -- endometria -- 27.7.2. Radioterapie -- 27.7.3. Chemoterapie -- 21.1 A. Hormonální terapie -- 27.7.5. Symptomatická terapie -- 27.8. Sledování pacientů -- po ukončení kurativní léčby karcinomu endometria -- 27.9.
Prognóza -- 27.10. Perspektivy -- 28. TROFOBLASTICKÝ CHORIOKARCINOM -- (Josef Chovanec, recenze Jitka Abrahámova) -- 28.1. Definice -- 28.2. Epidemiologie -- 28.3. Etiologické faktory -- 28.4. Symptomy nemoci -- 28.5. Diagnóza -- 28.5.1. Vyšetření vedoucí ke stanovení diagnózy -- 28.5.2. Vyšetření vedoucí ke stanovení klinického stadia -- 28.5.3. Morfologická klasifikace -- 28.6. Terapie -- 28.6.1. Chemoterapie -- 28.6.2. Chirurgická terapie -- 28.6.3. Radioterapie -- 28.7. Sledování pacientů po ukončení kurativní terapie -- 28.8. Prognóza -- 29. KARCINOM DĚLOŽNÍHO HRDLA -- (Renata Kalábová, recenze Jitka Abrahámova) -- 29 A. Definice -- 29.2. Epidemiologie -- 29.3. Etiologické faktory -- 29.4. Morfologie a cesty šíření -- 29.4.1. Histologické typy -- 29.4.2. Lokalizace a šíření -- 29.5. Symptomy nemoci -- 29.6. Diagnóza -- 29.7. Terapie -- 29.7.1. Postup u prekanceróz -- 29.7.2. Operační terapie -- 29.7.3. Radioterapie -- 29.7.4. Chemoterapie -- 29.7.5. Hormonální terapie -- 29.7.6. Koncepce terapie jednotlivých stadií karcinomu děložního hrdla -- 29.8. Nádorové onemocnění děložního hrdla v graviditě -- 29.9. Sledování po provedené léčbě -- 29.10. Prognóza onemocnění -- 29.11. Perspektivy -- 30. MALIGNÍ NÁDORY POCHVY A ZEVNÍCH RODIDEL -- (Renata Kalábová, recenze Jitka Abrahámova) -- 30.1. Karcinom pochvy -- 30.1.1. Definice -- 30.1.2. Etiologické faktory -- 30.1.3. Histologie a morfologický obraz --
30.1.4. Symptomy nemoci -- 30.1.5. Diagnóza -- 30.1.6. Obecné zásady léčby -- 30.1.7. Prognóza -- 30.2, Maligní nádory zevních rodidel -- 30.2.1. Definice -- 30.2.2. Etiologické faktory -- 30.2.3. Morfologie, histologie a klinická stadia -- 30.2.4. Symptomy nemoci -- 30.2.5. Diagnóza -- 30.2.6. Obecné zásady léčby -- 30.2.7. Sledování pacientek po léčbě -- 30.2.8. Prognóza -- 31. KOSTNÍ SARKOMY -- (Pavel Janíček, recenze Tomáš Buchler) -- 31.1. Definice -- 31.2. Osteosarkom -- 31.2.1. Epidemiologie osteosarkomu -- 31.2.2. Etiologické faktory osteosarkomu -- 31.2.3. Příznaky nemoci -- 31.2.4. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 31.2.5. Morfologie a klinická stadia -- 31.2.6. Terapie -- 31.2.7. Sledování po léčbě -- 31.2.8. Prognóza a rizikové faktory -- 31.3. Chondrosarkom -- 31.3.1. Epidemiologie -- 31.3.2. Etiologické faktory -- 31.3.3. Příznaky nemoci -- 31.3.4. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 31.3.5. Terapie chondrosarkomu a sledování po terapii -- 31.3.6. Prognóza a rizikové faktory -- 32. SARKOMY MĚKKÝCH TKÁNÍ -- (Jan Žaloudík, recenze Tomáš Buchler) -- 32.1. Definice -- 32.2. Epidemiologie -- 32.3. Symptomy nemoci -- 32.4. Diagnóza -- 32.5. Morfologie a klinická stadia -- 32.5.1. Histopatologická klasifikace -- 32.5.2. Prognostické faktory -- 32.5.3. Určení rozsahu a stadia onemocnění -- 32.6. Terapie -- 32.6.1. Chirurgická terapie -- 32.6.2. Radioterapie -- 32.6.3. Chemoterapie 32.7 Prognóza --
33. KAPOSIHO SARKOM -- (Vladimír Vašků, recenze Tomáš Búchler) -- 33.1. Definice -- 33.2. Epidemiologie -- 33.3. Etiologické faktory -- 33.4. Příznaky nemoci -- 33.5. Diagnóza -- 33.6. Terapie -- 33.6.1. Radioterapie -- 33.6.2. Fototerapie -- 33.6.3. Chemoterapie -- 33.6.4. Terapie chirurgická -- 33.6.5. Modifikátory imunitní odpovědi -- 33.6.6. Antivirotika -- 33.6.7. Koncepty léčby -- 33.7. Prognóza -- 34. METASTÁZY NÁDORŮ NEZNÁMÉ PRIMÁRNÍ LOKALIZACE -- (Igor Kiss, Jiří Tomášek, Jana Halámková, Štěpán Tuček, recenze Tomáš Búchler) -- 34.1. Epidemiologie -- 34.2. Příznaky nemoci -- 34.3. Diagnóza -- 34.3.1. Základní vyšetřovací metody -- 34.4. Terapie -- 34.4.1. Adenokarcinom středně a dobře diferencovaný -- 34.4.2. Spinocelulární karcinom -- 34.4.3. Špatně diferencované karcinomy -- 34.5. Prognóza -- 35. METASTÁZY V JÁTRECH -- (Jiří Tomášek, Jana Halámková, -- Igor Penka, Vlastimil Válek, Zdeněk Kala, -- recenze Tomáš Búchler) -- 35.1. Definice -- 35.2. Etiologické faktory -- 35.3. Příznaky nemoci -- 35.4. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 35.5. Terapie -- 35.5.1. Chirurgická resekční terapie -- 35.5.2. Jiné paliativní léčebné postupy -- 35.6. Prognóza a rizikové faktory -- ČástB -- MALIGNÍ KREVNÍ CHOROBY -- Recenzoval doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D -- 36. M YELODYSPL ASTICKÝ SYNDROM -- (Marta Krejčí, Jiří Mayer, Šárka Pospíšilová) -- 36.1. Definice -- 36.2. Epidemiologie -- 36.3.
Etiologické faktory a patogeneze -- 36.4. Klinické příznaky -- 36.5. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 36.5.1. Stanovení diagnózy a určení prognózy -- 36.5.2. Diferenciální diagnóza -- 36.6. Klasifikace -- 36.7. Léčebná strategie -- 36.7.1. Prognosticky příznivá skupina-nemocní s nízkým rizikem nebo nemocní s intermediárním rizikem I -- 36.7.2. Prognosticky nepříznivá forma MDS -- 36.7.3. Symptomatická terapie -- 36.7.4. Prognóza -- 37. AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE -- (Marta Krejčí, Jiří May er, Šárka Pospíšilová -- 37.1. Definice -- 37.2. Epidemiologie -- 37.3. Etiologické faktory a patogeneze -- 37.4. Klinické příznaky -- 37.5. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 37.6. Klasifikace -- 37.7. Obecná terapeutická strategie -- 37.8. Podrobnosti o terapeutických postupech -- 37.9. Rizikové faktory a prognóza -- 37.10. Perspektivy vývoje terapie -- 38. AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÁ LEUKÉMIE DOSPĚLÝCH -- (Michael Doubek, Jiří May er, Šárka Pospíšilová) -- 38.1. Definice -- 38.2. Epidemiologie -- 38.3. Patofyziologie nemoci -- 38.4. Stanovení diagnózy -- 38.5. Terapie -- 38.6. Prognostické skupiny ALL -- 39. CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE -- (Marta Krejčí, Jiří Mayer, Šárka Pospíšilová, Jana Šmardová) -- 39.1. Definice -- 39.2. Etiologie, patogeneze a epidemiologie -- 39.3. Příznaky nemoci a průběh -- 39.4. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 39.5. Klasifikace -- 39.6. Terapie -- 39.7. Prognóza --
40. MYELOPROLIFERATIVNÍ CHOROBY VYJMA CHRONICKÉ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE -- (Michael Doubek, Jiří Mayer, Jana Šmardová, Šárka Pospíšilová) -- 40.1. Polycythaemia vera primární neboli pravá polycytémie -- 40.1.1. Definice -- 40.1.2. Příznaky nemoci -- 40.1.3. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 40.1.4. Terapie -- 40.1.5. Prognóza -- 40.2. Esenciální trombocytémie -- 40.2.1. Definice -- 40.2.2. Příznaky nemoci a její průběh -- 40.2.3. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 40.2.4. Terapie -- 40.2.5. Prognóza -- 40.3. Primární myelofibróza -- 40.3.1. Definice -- 40.3.2. Epidemiologie, etiologické faktory, patogeneze a příznaky nemoci -- 40.3.3. Diagnóza a diferenciální diagnóza -- 40.3.4. Terapie -- 40.3.5. Prognóza -- 40.4. Hypereozinofilní syndrom , -- 40.4.1. Základní patofyziologické údaje -- 40.4.2. Vyšetřovací postup u pacientů s eozinofilií -- 40.4.3. Idiopatický hypereozinofilní syndrom/chronická eozinofilní leukémie -- 41. NEHODGKINSKÉ LYMFOMY -- (Zdeněk Adam, Martin Klabusay, Ingrid Vášová, Marta Krejčí, Jiří Vorlíček) -- 41.1. Definice a histologická klasifikace -- 41.2. Etiologie a epidemiologie lymfomů -- 41.3. Histologická diagnóza a prognóza -- 41.4. Klinické příznaky maligních lymfomů -- 41.4.1. Příznaky způsobené mechanicky expanzí lymfomové tkáně -- 41.4.2. Příznaky způsobené produkty lymfomové tkáně neboli systémové příznaky -- 41.5. Stanovení diagnózy -- 41.5.1. Stanovení histologického typu lymfomů --
41.5.2. Stanovení rozsahu nemoci -- 41.6. Terapie lymfomů -- 41.6.1. Terapie nízce agresivních lymfomů ’ -- 41.6.2. Terapie agresivních a vysoce agresivních lymfomů ’ -- 41.6.3. Sledování po terapii : -- 41.7 Prognóza -- 42. HODGKINŮV LYMFOM -- (Zdeněk Král, Lenka Šmardová, Jiří Vorlíček) -- 42.1. Definice a histologická klasifikace -- 42.2. Klinické příznaky a stanovení diagnózy -- 42.3. Terapie -- 423A. Limitované stadium I a II bez -- nepříznivých prognostických faktorů-počáteční stadium -- 42.3.2. Limitované stadium I a II s nepříznivými prognostickými faktory intermediální stadium -- 42.3.3. Extenzivní stadium III a IV-pokročilé stadium -- 42.3.4. Terapie při nedostatečné účinnosti výše uvedených postupů -- 42.4. Prognóza a pozdní nežádoucí účinky terapie -- 43. CHRONICKÁ B-LYMFATICKÁ LEUKÉMIE A JÍ PODOBNÉ STAVY -- (Marta Krejčí, Zdeněk Adam, Jiří Mayer, Jana Šmardová, Luděk Pour, Šárka Pospíšilová) -- 43.1. Definice -- 43.2. Etiologické faktory a patogeneze., -- 43.3. Příznaky a průběh nemoci -- 43.4. Diagnóza -- 43.4.1. Průkaz lymfocytů odpovídajících chronické B-lymfatické leukémii podle jejich CD antigenů -- 43.4.2. Diferenciální diagnóza -- 43.4.3. Klinická stadia a prognóza nemoci -- 43.5. Terapie -- 43.5.1. Indikace k zahájení léčby -- 43.5.2. Cíl léčby a její postupy -- 43.5.3. Komplikace chronické B-lymfatické leukémie --
43.6. Prognóza -- 44. MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIE -- (Zdeněk Adam, Luděk Pour, Marta Krejčí, Zdeňka Čermáková, Vlastimil Ščudla, Miloš Tichý, Roman Hájek, Otakar Bednařík) -- 44.1 Biochemické metody prokazující -- monoklonální imunoglobulin -- 44.1.1. Elektroforéza sérových bílkovin -- 44.1.2. Elektroforéza bílkovin a kvantitativní stanovení monoklonálního imunoglobulinu -- 44.1.3. Imunofixační elektroforéza sérových bílkovin -- 44.1.4. Elektroforéza močových bílkovin -- 44.1.5. Imunofixační elektroforéza močových bílkovin -- 44.1.6. Kvantitativní stanovení polyklonálních imunoglobulinů jednotlivých tříd metodou imunoturbidimetrie -- a imunonefelometrie v séru ! -- 44.1.7. Kvantitativní stanovení volných lehkých řetězců v séru metodou imunoturbidimetrie -- a imunonefelometrie v séru ’ -- 44.2. Jak se projevuje a co signalizuje přítomnost monoklonálního imunoglobulinů? i -- 44.3. Monoklonální gamapatie nejistého významu i -- 44.3.1. Definice monoklonální gamapatie -- nejistého významu -- 45 MNOHOČETNÝ MYELOM -- (Zdeněk Adam, Luděk Pour, -- Marta Krejčí, Vlastimil Ščudla, Roman Hájek -- Otakar Bednařík) -- 45.1. Charakteristika a definice -- 45.2. Příznaky mnohočetného myelomu -- 45.2.1. Bolesti zad nebo dlouhých kostí a diferenciální diagnostika -- bolesti páteře -- 45.2.2. Renální selhání s retencí dusíkatých látek nebo nefrotický syndrom -- 45.2.3. Snížení B-buněčné i T-buněčné imunitní obrany --
45.2.4. Anémie, trombocytopenie, neutropenie -- 45.2.5. Trombocytopatie a koagulopatie způsobená monoklonálním imunoglobulinem -- 45.2.6. Zvyšování viskozity vlivem monoklonálního imunoglobulinů -- 45.3. Stanovení diagnózy -- 45.4. Terapie -- 45.4.1. Indikace k zahájení terapie -- 45.4.2. Terapie zaměřená proti myelomových buňkám -- 45.4.3. Podpůrná terapie zpomalující osteolýzu -- 45.4.4. Terapie bolesti -- 45.4.5. Radioterapie -- 45.4.6. Operační terapie patologických fraktur -- 45.4.7. Terapie míšní komprese -- 45.5. Prognóza a důležitost včasného stanovení diagnózy -- 46. DALŠÍ NEMOCI ZE SKUPINY MONOKLONÁLNÍCH GAMAPATIÍ -- (Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Luděk Pour, Roman Hájek, Otakar Bednařík) -- 46.1. Waldenstromo va makroglobulinémie -- 46.1.1. Příznaky nemoci -- 46.1.2. Stanovení diagnózy -- 46.1.3. Terapie -- 46.1.4. Prognóza -- 46.2. AL-amyloidóza -- 46.2.1. Klinické projevy primární systémové AL-amyloidózy -- 46.2.2. Stanovení diagnózy -- 46.2.3. Terapie AL-amyloidózy -- 47. HISTIOCYTÁRNÍ CHOROBY DOSPĚLÝCH -- (Zdeněk Adam, Luděk Pour, Marta Krejčí) -- 47.1. Klasifikace histiocytárních chorob -- 47.2. Stanovení diagnózy -- 47.3. Terapie Langerhansovy histiocytózy -- 47.4. Sledování a prognóza -- 48. TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH BUNĚK -- (Marta Krejčí, Jiří May er, Šárka Pospíšilová, -- 48.1. Základní biologické údaje -- 48.2. Předtransplantační režimy --
48.3. Transplantáty -- 48.4. Reakce štěpu proti hostiteli a štěpu proti nádoru a transplantace krvetvorných buněk po režimu -- s redukovanou intenzitou -- 48.5. Klinické využití transplantace krvetvorných buněk -- 48.6. Komplikace transplantací -- částc -- NEJČASTĚJŠÍ MALIGNÍ NEMOCI DĚTSKÉHO VĚKU -- Recenzoval doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc -- 49 ÚVOD DO ONKOLOGIE -- DĚTSKÉHO VĚKU -- (Viera Bajčiová, Jaroslav Štěrba) -- 49.1. Historie onkologie dětského věku -- 49.2. Rozdíly nádorů u dětí od nádorů dospělého věku -- 49.3. Cíle dětské onkologie -- v současnosti -- 50. NEUROBLASTOJVI -- (Pavel Mazánek) -- 50.1. Definice a epidemiologie -- 50.2. Biologický původ onemocnění, etiologické faktory -- 50.3. Diagnóza -- 50.4. Terapie -- 50.5. Výsledky terapie -- 51. NÁDORY CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU U DÉTÍ -- (Karel Zitterbart, Zdeněk Pavelka, Jaroslav Štěrba) -- 51.1. Definice -- 51.2. Epidemiologie -- 51.3. Etiologické faktory -- 51.4. Příznaky nemoci -- 51.5. Stanovení diagnózy -- 51.6. Terapie -- 51.7. Sledování pacientů po skončení terapie -- 51.8. Prognóza -- 52. SARKOMY MĚKKÝCH TKÁNÍ U DĚTÍ -- (Peter Mudry) -- 52.1. Definice -- 52.2. Epidemiologie -- 52.3. Etiologie -- 52.4. Příznaky nemoci -- 52.5. Stanovení diagnózy -- 52.6. Terapie -- 52.7. Sledování po terapii -- 52.8. Prognóza -- 53. OSTEOSARKOM U DÉTÍ -- (Peter Mudry) -- 53.1. Definice -- 53.2. Epidemiologie -- 53.3. Etiologie --
53.4. Příznaky nemoci -- 53.5. Stanovení diagnózy -- 53.6. Terapie -- 53.7. Sledování po terapii -- 53.8. Prognóza -- 54. EWINGŮV SARKOM/PRIMITIVNÍ NEUROEKTODERMÁLNÍ NÁDORY -- (Peter Mudry) -- 54.1. Definice -- 54.2. Epidemiologie -- 54.3. Etiologie -- 54.4. Příznaky nemoci -- 54.5. Stanovení diagnózy -- 54.6. Terapie -- 54.7. Sledování po terapii -- 54.8. Prognóza -- 55. NÁDORY JATER U DĚTÍ -- A ADOLESCENTŮ -- (Viera Bajčiová) -- 55.1. Definice -- 55.2. Epidemiologie -- 55.3. Etiologické faktory -- 55.4. Klinické příznaky -- 55.5. Stanovení diagnózy -- 55.6. Terapie -- 55.7. Sledování po terapii -- 55.8. Prognóza a prognostické faktory -- 56. WILMSŮV NÁDOR -- A NÁDORY LEDVIN U DĚTÍ -- A ADOLESCENTŮ -- (Viera Bajčiová) -- 56.1. Definice -- 56.2. Epidemiologie -- 56.3. Etiologické faktory -- 56.4. Klinické příznaky -- 56.5. Stanovení diagnózy -- 56.6. Terapie -- 56.7. Sledování po terapii -- 56.8. Prognóza -- 57. RETINOBLASTOM -- (Rudolf Autrata, Tomáš Kepák, Inka Krejčíň -- 57.1. Definice -- 57.2. Epidemiologie -- 57.3. Etiologické faktory, genetika retinoblastomu -- 57.4. Klinické formy onemocnění -- a příznaky nemoci -- 57.5. Stanovení diagnózy -- 57.6. Diferenciální diagnóza -- 57.7. Klinická stadia staging -- 57.8. Terapie -- 57.8.1. Chirurgická terapie -- 57.8.2. Zevní radioterapie -- 57.8.3. Intraokulární terapie -- 57.8.4. Chemoterapie -- 57.9. Sledování po léčbě -- 57.10. Prognóza --
57.10.1. Sekundární malignity -- 57.10.2. Genetické poradenství -- 58. NEHODGKINSKÉ LYMFOMY U DĚTÍ -- (Zdeňka Křenová) -- 58.1. Definice -- 58.2. Epidemiologie -- 58.3. Etiologické faktory -- 58.4. Příznaky -- 58.5. Stanovení diagnózy ; -- 58.6. Terapie 2 -- 58.7. Sledování po terapii 2 -- 58.8. Prognóza 2 -- 59. HODGKINŮV LYMFOM U DĚTÍ -- (Jaroslav Štěrba) -- 60. HISTIOCYTÓZY -- V DĚTSKÉM VĚKU í -- (Petra Růžičková) -- 60.1. Definice 2 -- 60.2. Etiologické faktory 2 -- 60.3. Příznaky 2 -- 60.4. Diagnóza -- 60.5. Terapie : -- 60.6. Prognóza a sledování po terapii 2 -- 61. LEUKÉMIE U DĚTÍ : -- (Denisa Mendelová) -- 61.1. Definice 2 -- 61.2. Epidemiologie 2 -- 61.2.1. Akutní lymfoblastická leukémie -- 61.2.2. Akutní myeloidní leukémie ’ -- 61.3. Etiologie : -- 61.3.1. Genetické faktory akutní lymfoblastické leukémie a akutní myeloidní leukémie ’ -- 61.3.2. Faktory životního prostředí : -- 61.3.3. Infekční agens -- 61.4. Patogeneze de novo akutní lymfoblastické leukémie a akutní myeloidní leukémie i -- 61.5. Klinický obraz i -- 61.5.1. Akutní lymfoblastická leukémie -- 61.5.2. Akutní myeloidní leukémie -- 61.6. Stanovení diagnózy -- 61.6.1. Morfologie -- 61.6.2. Imunofenotypizace -- 61.6.3. Cytogenetika a molekulární genetika -- 61.7. Diferenciální diagnostika -- 61.7.1. Akutní lymfoblastická leukémie -- 61.7.2. Akutní myeloidní leukémie -- 61.8. Terapie -- 61.8.1. Akutní lymfoblastická leukémie --
61.8.2. Akutní myeloidní leukémie -- 61.9. Prognóza -- 61.9.1. Akutní lymfoblastická leukémie -- 61.9.2 Akutní myeloidní leukémie -- 61.10. Chronická myeloidní leukémie -- 62. GERMINÁLNÍ NÁDORY -- (Viera Bajčiová) -- 62.1. Definice -- 62.2. Epidemiologie -- 62.3. Etiologické faktory -- 62.4. Příznaky nemoci -- 62.5. Stanovení diagnózy -- 62.6. Terapie -- 62.7. Sledování po terapii -- 62.8. Prognóza -- 63. POZDNÍ NEŽÁDOUCÍ NÁSLEDKY ONKOLOGICKÉ LÉČBY V DĚTSKÉM VĚKU A KVALITA ŽIVOTA PO UKONČENÍ TERAPIE (Tomáš Kepák, Marek Blatný)
(OCoLC)649801852
cnb002104541

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC