Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.1) Půjčeno:91x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
264 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7464-396-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 228-252 a rejstříky
Anglické resumé
000248531
OBSAH // ÚVOD 7 // 1 SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - ETOPEDIE 9 // 1.1 Speciální pedagogika - obecné vymezení oboru...9 // 1.2 Speciální pedagogika - etopedie...19 // 1.3 Historické kořeny oboru...26 // 1.4 Prístupy společnosti k jedincům s problémy a s poruchou chování...37 // 1.5 Teoretický rámec sociální deviace a sociální patologie...50 // 2 PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 55 // 2.1 Obecné vymezení problémového chování dětí a žáků...55 // 2.2 Obecné vymezení poruchy chování dětí a žáků...63 // 2.3 Medicínské hledisko poruchy chování...70 // 2.4 Dimenzionální hledisko poruchy chování...78 // 2.5 Společenské hledisko poruchy chování...82 // 2.6 Pedagogické hledisko poruchy chování...83 // 3 DĚTI A ŽÁCI S DISPOZICEMI K PORUŠE CHOVÁNÍ K K PROBLÉMŮM CHOVÁNÍ V EDUKAČNÍM PROCESU 88 // 3.1 Děti a žáci se specifickými poruchami učení a chování...88 // 3.2 Děti a žáci s mentálním postižením...92 // 3.3 Děti a žáci s poruchou autistického spektra...98 // 3.4 Nadané děti a nadaní žáci...102 // 3.5 Sociálně znevýhodněné romské děti a žáci...105 // 4 RODINNÉ PROSTŘEDÍ A PROSTŘEDÍ ŠKOLSKÝCH INSTITUCÍ 113 // 4.1 Koncepty rodinných struktur...113 // 4.2 Koncepty sociálního vyloučení rodin...121 // 4.3 Institucionální péče...125 // 4.4 Rezidenční zařízení a jejich úkoly...130 // 4.5 Škola jako výchovně vzdělávací instituce...136 // 5 ETOPEDICKY
ZAMĚŘENÁ INTERVENCE V PRAXI 154 // 5.1 Prevence v etopedické praxi...154 // 5.2 Diagnostika v etopedické praxi...159 // 5.3 Poradenství v etopedické praxi...187 // 5.4 Reedukační proces v etopedické praxi...196 // 6 OSOBNOST A KOMPETENCE (SPECIÁLNÍHO) PEDAGOGA 204 // 6.1 Osobnost (speciálního) pedagoga...204 // 6.2 Kompetence (speciálního) pedagoga...211 // 6.3 Výchovné styly (speciálního) pedagoga...219 // 6.4 Autorita (speciálního) pedagoga...222 // ZÁVĚR 225 // SUMMARY 226 // LITERATURA 228 // SEZNAMY 253 // REJSTŘÍKY 256

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC