Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
3. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
136 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-210-6311-2 (brož.)
Nad názvem: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky
200 výt.
Obsahuje bibliografie
000248538
Úvod ...5 // I. etopedie jako obor speciální pedagogiky ...7 // 1.1 Základní východiska etopedie ...7 // 1.2 Historický kontext vzniku etopedie jako samostatné disciplíny ...9 // 1.3 Vývoj etopedie v rámci speciální pedagogiky ...13 // 1.4 Mezinárodní souvislosti vzniku etopedie ...15 // 1.5 Specifika etopedie uvnitř speciální pedagogiky ...18 // 1.6 Vymezení etopedie vůči spolupracujícím oborům ...21 // II. etopedie v teoretických souvislostech ...27 // 2.1 Změny v etopedii na přelomu 21.století - teorie, praxe ...28 // 2.2 Teorie etopedie v podmínkách českého školství ...32 // 2.3 Teoretická východiska etopedie v současnosti...35 // 2.4 Výzkum etopedie ...38 // 2.5 Teorie etopedie ve vztahu k praxi (edukaci) ...41 // III. Problematika vymezení základní terminologie ...43 // 3.1 Rozsah samotného problému ...44 // 3.2 Mezinárodně užívanéná zvosloví ...47 // 3.3 Terminologie 21. století v mezinárodním kontextu ...50 // 3.4 Vývoj a užívání českého názvosloví ...53 // 3.5 Terminologie současné školské legislativy ve vztahu k edukaci dětí v riziku poruch chování a s poruchami chování ...58 // 3.6 Klasifikace poruch chování ...63 // IV. Cílová edukační skupina etopedie ...69 // 4.1 Základní vymezení cílové skupiny ...69 // 4.2 Dítě v riziku poruchy chování ...72 // 4.3 Dítě s problémem v chování ...77 // 4.4 Dítě s poruchou chování ...83 // 4.5 Definice poruchy chování ...87 // V. Praxe etopedie - výchovně vzdělávací proces ...92 // 5.1 Postavení dítěte v riziku a s poruchami chování v praxi etopedie ...93 // 5.2 Praxe etopedie - principy, cíle, úkoly ...102 // 5.3 Speciálně pedagogický proces v etopedii ...110 // 5.4 Prevence ...115 // 5.5 Intervence ...118 // 5.6 Rehabilitace (resocializace)...122 // Použitá literatura...126 // Seznam obrázků...136 // Seznam tabulek...136
(OCoLC)862713492
cnb002500462

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC