Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:4x 
SE
Seriál, periodikum
Český Těšín : Muzeum Těšínska : Muzeum Śląska Cieszyńskiego, [2003]-
sv. ; 25 cm

2010-
sv.4-6
1733-9820
Vychází nepravidelně
Popsáno podle: sv.4 (2010)
Jednotlivé svazky mají ISBN
Jednotlivé svazky mají rozlišovací názvy
Český, polský a německý text
978-80-86696-17-1 (4/2010 ; váz.) 978-80-86696-1 978-80-86696-31-7 (5/2012 ; váz.) 978-80-86696-47-8 (6/2018 ; váz.)
000248552
SVAZEK 4 / 2010 :   11 - Grzegorz Studnicki: Archiwizacja pamięci, czyli między ..сјą, tradycją i muzealizacją przestrzeni miejskiej. Antropologiczne rozważania na temat współczesnych kalendarzy regionalnych na Śląsku Cieszyńskim // 35 - Zofia Jagosz-Zarzycka: Celtowie w Cieszynie. Stanowisko kultury puchowskiej na Górze Zamkowej // 47 - Joanna Żaba: Analiza anatomiczno-antropologiczna wczesnośredniowiecznych pochówków szkieletowych z Góry Zamkowej w Cieszynie // 57 - Jana Gryc: Znalezisko muszli pielgrzymiej z Góry Zamkowej w Cieszynie // 67 - Jiří Mitáček, Miroslav Svoboda: Převor české provincie řádu johanitů Zemovít Téšínský a jeho pečeti // 81 - Ondřej Jakubec: Renesanční malované epitafy českého Slezska a jejich konfesionální charakter // 103 - Irena Adamczyk: Siedemnastowieczne tarcze trumienne cieszyńskiego bractwa winiarzy // 111 - Jan Al Saheb, Karel Müller: Hraniční kameny z roku 1669 v údolí Černé Ostravice // 127 - David Pindur: „Požární“ obraz Frýdku. Příspěvek k ikonografii města do první poloviny 18. století // 145 - Jiří Brňovják: Conforme est arti et statui. K barokní heraldické tvorbě v první polovině 18. století na příkladech udělování šlechtických titulů a erbů // 181 - Marzena Bogus: Russische Rechenmaschinen i inne pomoce... Wyposażenie sal lekcyjnych w szkolach ludowych na Śląsku Cieszyńskim przed 1914 rokiem // 197 - Pavel Sopák: Uměleckohistorická reflexe Těšínska v 19. a 20. století // 225 - Bartholomäus Fujak: Viktor Karger als Kustos des Teschener Museums // 249 - Radim Jež: Ikonografie těšínského zámku (16.-19. století). Umělecká licence, nebo historická realita? // 301 - Martin Krúl: Prapory vojenských vysloužilců ze sbírek Muzea Těšínska //
317 - Ilona Pavelková: Nábytek z ohýbaného dřeva ve sbírkách Muzea Těšínska Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Sylwetki cieszynskich muzealników // 325 (3) Jan Wytrzens // 333 (4) Wilhelm Montag // 341 - Muzeum Těšínska 2007-2009 // 349 - Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2007-2009
SVAZEK 5 / 2012 - V DOBÁCH UMĚNÍ BEZ HRANIC :   Mistr Jakob Beinhart - umělec, dílo a jeho doba = Mistrz Jakob Beinhart - artysta, dzielo i jego Czasy // Ivo Hlobil: Úvahy o vratislavské Madoně Jakoba Beinharta z roku 1499 13 // Romuald Kaczmarek: Problem rzezbiarskiej twórczości malarza Jakoba Beinharta. Rzezba w piaskowcu 21 // Zofia Herman:Święty Lukasz malujący Marię Jakoba Beinharta w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie 43 // Wojciech Marcinkowski: Reliefy maryjne w neogotyckiej strukturze nastawy oltarza głównego w kościele parafialnym śś. Piotra i Pawla w Strzegomiu. Nieznane dzieło Jakoba Beinharta 57 // Adam Sočko: Madonna z probostwa farnego w Poznaniu. Domniemane dzieło Jakoba Beinharta 67 // Krzysztof Przylicki: Figura Złotej Katarzyny z Katternecke we Wrocławiu. Dzielo warsztatu Jakoba Beinharta 81 // Helena Daňová: Jakob Beinhart a Mistr olomouckých madon. Možnosti spolupráce a kulturní výména mezi regiony v první třetině 16. století 87 // Milan Dospěl: Výtvarná kultura východních Čech v pohusitské době a její vztah k Dolnímu Slezsku 99 // Rodina Panny Marie ze Stonavy - ikonografie a význam = Rodzina Matki Bożej ze Stonawy - ikonografia i znaczenie // Maksymilian Kapalski:Wizje mistyczne żródłem tematu dzieła sztuki w średniowieczu. Rodzina Matki Bożej w widzeniu św. Kolety Boylet 119 // Daniela Rywiková: Reliéfy Svaté Rodiny ze Stonavy a zobrazování Kristovy ženské genealogie v umění pozdního středověku 131 // Barbara Budziaszek: Problematyka konserwatorska reliefu „Wielka Rodzina Marii" ze Stonawy (komunikat) 159 // David Pindur: Zaniklé kostely ve Stonavě a Těrlicku-Kostelci. Prostředí umístění díla Jakoba Beinharta na Těšínsku 165 //
Sebeprezentace v raně novověkém umění na Těšínsku = Autoprezentacja w sztuce wczesnonowożytnej na Śląsku Cieszyńskim // Radim Jež: Portréty těšínských Piastovců. Umělecká (sebe)prezentace knížat a její autoři 187 // Karel Müller:Zmizelá pohřebiště rodu Sedlnických z Choltic ve Slezské Ostravě a Hrušově 211 // Dawid Duch: XVII-wieczne malowane epitafia rodziny Bludowskich z Dolnych Błędowic. Rekonstrukcja i opis 221 // Veronika Chmelařová: Úvaha nad mecenátem výzdoby fasády těšínské radnice z roku 1661 241 // Těšínsko a moderna = Śląsk Cieszynski i moderna // Janusz Spyra: „Paryżanin" w Cieszynie. Henri Adell Trouk (ok. 1855-1934) 247 // Ewa Janoszek:Willa Henrica Trouka i cieszyńskie projekty Ludwiga Kametza 261 // Mariusz Makowski: Juliusz Saint Genois ďAnneaucourt (1887-1961). Nieznany hrabia ze znanego portrétu 271 // Michał Kawulok: Teoria i dydaktyka drzeworytu w korespondencji Jerzego Warchałowskiego do Jana Wałacha 277 // Portréty těšínských muzejníků = Sylwetki cieszyńskich muzealników 293 (5) Edward Schnack // Muzeum Těšínska 2010-2012 301 // Muzeum Śląska Cieszynskiego 2010-2012 309

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC