Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013
253 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7464-252-4 (brož.)
Studijní texty
Na obálce nad názvem: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra slavistiky - oddělení rusistiky
100 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 250-253
Určeno studentům denního a kombinovaného studia oborů ruský jazyk, učitelům středních a jazykových škol, tlumočníkům a překladatelům
000248605
Современный русский речевой этикет для чехов // 4 // СОДЕРЖАНИЕ // OBSAH // 0. ПРЕДИСЛОВИЕ...11 // 0. PŘEDMLUVA...11 // 1. ОБРАЩЕНИЕ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ...13 // 1. OSLOVENÍ A UPOUTANÍ POZORNOSTI...13 // 1.1. Обращение к незнакомому человеку, привлечение его внимания.. 13 // 1.1. Oslovení neznámého člověka a upoutání jeho pozornosti...13 // 1.2. Обращение к знакомому человеку, привлечение его внимания 18 // 1.2. Oslovení známého člověka a upoutání pozornosti...18 // 1.3. Реакция на обращение, привлечение внимания...24 // 1.3. Reakce na oslovení a upoutání pozornosti...24 // 1.4. Обращение в письме...26 // 1.4. Oslovení v dopise...26 // 1.5. Практическая часть...28 // 1.5. Praktická část...28 // 2. ПРИВЕТСТВИЕ...36 // 2. POZDRAV, PŘIVÍTÁNÍ...36 // 2.1. Способы выражения приветствия...36 // 2.1. Způsoby zdravení a přivítání...36 // 2.2. Выражения, употребляемые вслед за приветствием...38 // 2.2. VÝRAZY POUŽÍVANÉ PO POZDRAVECH...38 // 2.3. Возможные ответные реплики...39 // 2.3. Možné odpovědi...39 // 2.4. Выражение радости...42 // 2.4. Vyjádření Radosti...42 // 2.5. Выражение удивления...44 // 2.5. Vyjádření údivu...44 // 2.6. Практическая часть...45 // 2.6. Praktická část...45 //
3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ЗНАКОМСТВО...51 // 3. PŘEDSTAVENÍ, SEZNÁMENÍ...51 // Современный русский речевой этикет для чехов 5 // 3.1. Знакомство без посредника...51 // 3.1. Nezprostředkované seznámení...51 // 3.2. Знакомство при помощи посредника...53 // 3.2. Seznámení s pomocí prostředníka...53 // 3.3. Ответные реплики на представление...57 // 3.3. Odpovědi na představení...57 // 3.4. Практическая часть...59 // 3.4. Praktická část...59 // 4. ПРОЩАНИЕ...64 // 4. LOUČENÍ...64 // 4.1. Выражение прощания...64 // 4.1. PROJEVY LOUČENÍ...64 // 4.2. Пожелания при прощании...67 // 4.2. PŘÁNÍ PŘI LOUČENÍ...67 // 4.3. Выражения, сопровождающие прощание...68 // 4.3. PROJEVY DOPROVÁZEJÍCÍ LOUČENÍ...68 // 4.4. Практическая часть...70 // 4.4. Praktická část...70 // 5. ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ПОЖЕЛАНИЕ...75 // 5. GRATULACE, BLAHOPŘÁNÍ...75 // 5.1. Поздравления...75 // 5.1. Gratulace...75 // 5.2. Общие пожелания...78 // 5.2. všeobecná přání...78 // 5.3. Ответы на пожелание...81 // 5.3. Odpovědi na gratulace...81 // 5.4. Пожелания при вручении подарка...82 // 5.4. PŘÁNÍ PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÁRKU...82 // 5.5. Ответы на пожелания при вручении подарка...83 // 5.5. Odpovědi na přání při předávání dárku...83 //
6. БЛАГОДАРНОСТЬ...85 // 6. PODĚKOVÁNÍ...85 // 6.1. Выражения благодарности...85 // Современный русский речевой этикет для чехов 6 // 6.1. Vyjádření díků...85 // 6.2. Ответные реплики на благодарность...89 // 6.2. Odpovědi na poděkování...89 // 6.3. Практическая часть...90 // 6.3. Praktická část...90 // 7. КОМПЛИМЕНТ, ПОХВАЛА, ОДОБРЕНИЕ...97 // 7. KOMPLIMENT, POCHVALA, UZNÁNÍ...97 // 7.1. Комплимент...97 // 7.1. Kompliment...97 // 7.2. Ответные реплики на комплименты...102 // 7.2. Odpovědi na komplimenty...102 // 7.3. Похвала...103 // 7.3. Pochvala...103 // 7.4. Одобрение...106 // 7.4. uznání...106 // 7.5. Практическая часть...106 // 7.5. Praktická část...106 // 8. ИЗВИНЕНИЕ...112 // 8. OMLUVA...112 // 8.1. Выражение извинения...112 // 8.1. Vyjádření omluvy...112 // 8.2. Ответные реплики на просьбу о прощении...115 // 8.2. Odpovědi na prosbu о prominutí...115 // 8.3. Практическая часть...116 // 8.3. Praktická část...116 // 9. ПРИГЛАШЕНИЕ...118 // 9. POZVÁNÍ...118 // 9.1. Формы приглашения...118 // 9.1. FORMY POZVÁNÍ...118 // 9.2. Ответные реплики на приглашение...121 // 9.2. Odpovědi na pozvání...121 // 9.3. Практическая часть...123 // 9.3. Praktická část...123 // Современный русский речевой этикет для чехов //
10. СОВЕТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РЕКОМЕНДАЦИЯ...127 // 10. RADA, NÁVRH, DOPORUČENÍ...127 // 10.1. Выражение совета, предложения, рекомендации...127 // 10.1. VYJÁDŘENÍ RADY, NÁVRHU A DOPORUČENÍ...127 // 10.2. Ответы на совет, предложение, рекомендацию...132 // 10.2. Odpovědi na radu, návrh a doporučení...132 // 10.3. Практическая часть...133 // 10.3. Praktická část...133 // 11. ПРОСЬБА, ПРИКАЗ, РАЗРЕШЕНИЕ, ЗАПРЕТ, ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ, ПРИКАЗ...136 // 11. ŽÁDOST, PŘÍKAZ, DOVOLENÍ, ZÁKAZ A ODPOVEĎ NA PROSBU A PŘÍ KAZ...136 // 11.1. Выражение просьбы и приказа...136 // 11.1. Vyjádření žádosti a příkazu...136 // 11.2. Положительный ответ на просьбу...141 // 11.2. Kladná odpověď na prosbu...141 // 11.3. Выражение отказа...141 // 11.3. Vyjádření odmítnutí...141 // 11.4. Выражение неопределённого ответа...144 // 11.4. Vyjádření neurčité odpovědi...144 // 11.5. Разрешение...146 // 11.5. Dovolení...146 // 11.6. Запрет...147 // 11.6. Zákaz...147 // 11.7. Практическая часть... 148 // 11.7. Praktická část...148 // 12. СОГЛАСИЕ, УВЕРЕННОСТЬ...154 // 12. SOUHLAS, JISTOTA...154 // 12.1. Выражение согласия...154 // 12.1. Vyjádření souhlasu...154 // 12.2. ЧАСТИЧНОЕ СОГЛАСИЕ, УСТУПКА...157 // 12.2. ČÁSTEČNÝ SOUHLAS, PŘIPUŠTĚNÍ...157 // 12.3. уверенность...158 // Современный русский речевой этикет для чехов // 8 // 12.3. Jistota...158 // 12.4. Практическая часть...159 // 12.4. Praktická část...159 //
13. НЕСОГЛАСИЕ, НЕУВЕРЕННОСТЬ, СОМНЕНИЕ, // НЕГОДОВАНИЕ, ВОЗМУЩЕНИЕ, УДИВЛЕНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ СВОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ...161 // 13. NESOUHLAS, NEJISTOTA, POCHYBY, NEVOLE, ROZHOŘČENÍ, ÚDIV A VYJÁDŘENÍ VLASTNÍHO NÁZORU...161 // 13.1. Выражение несогласия...161 // 13.1. VYJÁDŘENÍ NESOUHLASU...161 // 13.2. Выражение неуверенности...163 // 13.2. Vyjádření nejistoty...163 // 13.3. Выражение сомнения...163 // 13.3. Vyjádření pochyb...163 // 13.4. Выражение негодования, возмущения...164 // 13.4. Vyjádření nevole a rozhořčení...164 // 13.5. Выражение удивления...166 // 13.5. Vyjádření údivu...166 // 13.6. Выражение своей точки зрения...166 // 13.6. Vyjádření vlastního názoru...166 // 13.7. Практическая часть...168 // 13.7. Praktická část...168 // 14. ОЦЕНКА...171 // 14. HODNOCENÍ...171 // 14.1. Положительная оценка...171 // 14.1. Pozitivní hodnocení...171 // 14.2. Отрицательная оценка, порицание, осуждение...173 // 14.2. Negativní hodnocení, odsouzení a odmítnutí...173 // 14.3. Неопределённая оценка...175 // 14.3. Neurčité hodnocení...175 // 14.4. Практическая часть...176 // 14.4. Praktická část...176 // Современный русский речевой этикет для чехов 9 //
15. ЖАЛОБА, УТЕШЕНИЕ, СОЧУВСТВИЕ...180 // 15. STÍŽNOST, ÚTĚCHA, SOUCIT...180 // 15.1. Жалоба...180 // 15.1. Stížnost...180 // 15.2. Выражение утешения, сочувствия...183 // 15.2. Vyjádření útěchy a soucitu...183 // 15.3. Выражения соболезнования...188 // 15.3. Vyjádření soustrasti...188 // 15.4. Ответы на соболезнование...190 // 15.4. Odpovědi na kondolenci...190 // 15.5. Практическая часть...191 // 15.5. Praktická část...191 // 16. РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ...194 // 16. TELEFONICKÝ HOVOR...194 // 16.1. Начало телефонного разговора...194 // 16.1. Začátek telefonického hovoru...194 // 16.2. Ответные реплики при телефонном разговоре...196 // 16.2. ODPOVĚDI PŘI TELEFONICKÉM НО VORU...196 // 16.3. Уточняющие вопросы...197 // 16.3. UPŘESŇUJÍCÍ DOTAZY...197 // 16.4. Уточняющие ответы...198 // 16.4. UPŘESŇUJÍCÍ ODPOVĚDI...198 // 16.5. Выражение просьбы пригласить к телефону...200 // 16.5. VYJÁDŘENÍ ŽÁDOSTI О ZAVOLÁNÍ К TELEFONU...200 // 16.6. Выражение просьбы подойти к телефону...201 // 16.6. Vyjádření prosby přuít к telefonu...201 // 16.7. Ответы на просьбы подозвать к телефону...202 // 16.7. ODPOVĚDI NA ŽÁDOST О ZAVOLÁNÍ К TELEFONU...202 // 16.8. Объяснение причины телефонного звонка...205 // 16.8. Vysvětlení příčiny tlefonátu...205 //
16.9. Речевые обороты, заканчивающие разговоры по телефону...206 // 16.9. ŘEČOVÉ OBRATY, KTERÝMI SE UKONČUJÍ TELEFONNÍ HOVORY...206 // 16.10. Некоторые необходимые реплики при разговоре по телефону 207 // 16.10.NĚKTERÉ REPLIKY DŮLEŽITÉ PŘI TELEFONICKÉM HOVORU...207 // Современный русский речевой этикет для чехов IО // 16.11. Практическая часть...210 // 16.11. Praktická část...210 // 17. ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ...217 // 17. GESTIKULACE BĚHEM DIALOGU...217 // 17.1. Рукопожатия, объятия и другие виды прикосновений...217 // 17.1. Podání ruky, objetí a další druhy doteků...217 // 17.2. Тождественные жесты...219 // 17.2. Shodná gesta...219 // 17.3. Безэквивалентные жесты...221 // 17.3. Gesta bez ekvivalentu...221 // 17.4. Отличающиеся жесты...223 // 17.4. Rozdílná gesta...223 // 17.5. СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ...224 // 17.5. Somatické frazeologismy...224 // 17.6. Практическая часть...247 // 17.6. Praktická část...247 // СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ...250
cnb002499351

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC