Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:34x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013
331 s. : il., formuláře ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-462-7 (váz.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ; č. 291/2013
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 237-263 a rejstříky
Anglické resumé
000248611
OBSAH // ÚVOD...5 // 1. DOBROVOLNICTVÍ JAKO MULTIDIMENZIONÁLNÍ FENOMÉN...7 // (Zdeněk Mlčák) // 1.1. Definice fenoménu dobrovolnictví...10 // 1.2. Typologické a klasifikační charakteristiky dobrovolnictví...15 // 1.3. Společenské a individuální důsledky dobrovolnictví...22 // 1.4. Ekologické a mezinárodní aspekty dobrovolnictví...29 // 1.5. Dobrovolnictví v České republice a jeho výzkum...35 // 2. PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ JAKO FUNDAMENT DOBROVOLNICTVÍ...41 // (Zdeněk Mlčák) // 2.1. Definice prosociálního chování a jeho klasifikace...42 // 2.1.1. Altruismus jako druh prosociálního chování...45 // 2.1.2. Empatie jako komponenta prosociálního chování...50 // 2.2. Relevantní koncepce prosociálního chování...59 // 2.2.1. Normativní teorie prosociálního chování...60 // 2.2.2. Intervenční model vzrušení: náklady - odměny...61 // 2.2.3. Empaticko-altruistická hypotéza...62 // 2.2.4. Teorie sociální inhibice intervence přihlížejícího...63 // 2.2.5. Teorie prosociální osobnosti...64 // 2.3. Ontogenetické a genderové aspekty prosociálního chování...67 // 3. MODIFIKUJÍCÍ FAKTORY DOBROVOLNICTVÍ...73 // (Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná) // 3.1. Sociodemografické proměnné...73 // 3.2. Prosociální osobnostní charakteristiky...80 // 3.2.1. Motivy...80 // 3.2.2. Osobnostní dispozice...90 // 3.2.3. Hodnoty a hodnotové orientace...95 // 3.2.4. Individualismus - kolektivismus...111 // 3.2.5. Osobní zdatnost
(self-efficacy...117 // 3.2.6. Sociální normy...122 // 3.2.7. Víra ve spravedlivý svět...148 // 3.3. Sociální a organizační faktory...156 // 4. VÝZKUM PROSOCIÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOBROVOLNÍKŮ...160 // (Zdeněk Mlčák, Helena Záškodná) // 4.1. Formulace výzkumného problému...161 // 4.2. Stanovení výzkumných cílů...164 // / // 4.3. Popis výzkumných metod...166 // 4.4. Charakteristika výzkumného souboru...171 // 4.5. Statistická analýza výsledků...174 // 4.5.1. Výsledky k výzkumným cílům A1 - A6...175 // 4.5.2. Výsledky k výzkumným cílům B1 - B9...181 // 4.5.3. Výsledky k výzkumnému cíli K...198 // 4.5.4. Výsledky k výzkumnému cíli D...201 // 4.5.5. Výsledky k výzkumnému cíli E...201 // 4.5.6. Výsledky k výzkumným cílům F1 - F5...205 // 4.6. Interpretace a diskuse výsledků...208 // 4.7. Výzkumné závěry...232 // LITERATURA...237 // PŘÍLOHA I - DOTAZNÍK K DOBROVOLNICTVÍ...264 // PŘÍLOHA II - TABULKOVÁ ČÁST STATISTICKÉ ANALÝZY DAT...266 // SOUHRN...316 // SUMMARY...318 // JMENNÝ REJSTŘÍK...320 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...326
cnb002541608

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC