Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2009
296 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-246-1408-3 (brož.)
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, ISSN 0567-8277 ; 154
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 292-296 a bibliografické odkazy
Část. lužickosrbský text, německé resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000248653
I. OD PÍSEMNICTVÍ K LITERATUŘE -- První kapitola: Písemnictví obou Lužic od svých počátků do vzniku světské lyriky (16-18. století) -- 1.1 Situace v Horní Lužici -- 1.2 Hornolužické protestantské překlady Bible -- 1.3 Hornolužické katolické překlady Bible -- 1.4 Situace v Dolní Lužici -- 1.5 Dolnolužické překlady Bible -- Druhá kapitola: Osvícenství v Horní Lužici a počátky světské lyriky -- 2.1 Zájem o historii a jazyk -- 2.2 Existuje lužickosrbské osvícenství? -- 2.3 Jurij Mjeň a jeho dílo -- 2.4 Jan Hórčanski osvícenec, nebo „barokní sentimentalista"? -- 2.5 Osvícenec-autodidakt Jan Dejka -- 2.6 Počátky světské lyriky pokračování v tradici Mjeňovy tvorby -- 2.7 Počátky osvícenství mezi katolickými studenty -- II. VÝVOJ LITERATURY OD 19. DO PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ -- Třetí kapitola: Romantismus v Lužici a jeho specifika -- 3.1 Lužickosrbské národní obrození a jeho kořeny -- 3.2 Studentské spolky jako platforma národního života -- 3.3 První krůčky romantické poezie -- 3.4 Handrij Zejler jako zakladatel lužickosrbské literatury na rozcestí -- mezi osvícenstvím a romantismem -- 3.4.1 Zejlerova vlastenecká lyrika jako kontaminace slovanských -- a německých vlivů -- 3.4.2 Zejlerova přírodní lyrika -- 3.4.3 Pokus o oratorium -- 3.4.4 Satirické skladby a bajky -- Čtvrtá kapitola:¥oezie v obrozené Lužici. Dvě generace evangelických a katolických autorů od 40. do 70. let 19.
století -- 4.1 První evangelická generace 40. let 19. století -- 4.2 Herta Wičazec první lužickosrbská básnířka -- 4.3 První katoličtí básníci -- 4.4 Generace po roce 1848 (60. léta 19. století) -- Pátá kapitola: Jakub Bart-Čišinski zakladatel moderní lužickosrbské poezie -- 5.1 Počátky sonetu -- 5.2 Kniha sonetow -- 5.3 80. léta Formy, Příroda a wutroba -- 5.4 90. léta 19. století poezie jako etické krédo -- 5.5 Jakub Bart-Čišinski jako tvůrce první samostatné estetické koncepce -- 5.6 Generace 80. a 90. let 19. století přechodné období -- Šestá kapitola: Vznik a postupný rozvoj prózy v 19. a v první polovině 20. století -- 6.1 Počátky lužickosrbské prózy a první prozaici -- 6.2 Prozaikové z okruhu časopisů Lužiski Serb, Lipa Serbska a Lužica -- 6.3 Prozaikové v časopise Lužica od 80. let 19. století -- 6.4 Próza první poloviny 20. století kontaminace pozdního romantismu -- a realistických tendencí -- 6.5 Rozvoj prózy se zostřenou sociální tematikou a ojedinělými modernistickými prvky -- Sedmá kapitola: Poezie první poloviny 20. století a její vrcholné zjevy -- 7.1 Kulturně-společenské podmínky rozvoje poezie -- 7.2 Jan Skala -- 7.3 Józef Nowak -- 7.4 Jakub Lorenc-Zalěski -- 7.4.1 Počátky jeho tvorby -- 7.4.2 Ústřední dílo Kupa zabytych -- 7.4.3 Lorencovo básnické dílo -- 7.4.4 Pozdní díla -- 7.5 Jan Lajnert -- 7.6 Jurij Chěžka -- 7.6.1 Chěžkovy počátky a angažovanost v
Serbowce -- 7.6.2 Chěžkova básnická pouť do „druhé vlasti" autobiografie, či metafora? -- 7.6.3 Motivické a strukturní hodnocení Chěžkovy poezie -- 7.7 Ostatní básníci -- III. LITERATURA OD ROKU 1945 DO SOUČASNOSTI -- Osmá kapitola: Próza druhé poloviny 20. století -- 8.1 Specifika literárního vývoje socialistického období -- 8.2 Lužickosrbská próza jako součást socrealistického literárního společenství -- 8.3 Rozvoj velké prozaické formy od socrealismu po jeho překonání -- 8.3.1 Socrealistické zobrazení válečné a poválečné doby -- 8.3.2 Výchovný historický román Marji Kubašecové -- 8.3.3 Od výchovné prózy k psychologii duše -- 8.4 Vrcholy lužickosrbské prózy -- 8.4.1 Jurij Koch žurnalista, nebo romanopisec? -- 8.4.2 Jurij Brězan tvůrce filozofické románové formy -- 8.4.2.1 Malé prozaické formy poválečného období a socrealismus 50. let -- 8.4.2.2 Etický vývoj jedince podle pravidel socialistického realismu -- 8.4.2.3 Mytizace folkloru na příkladu románů o Krabatovi. Mýtus kontra dějiny u Brězana -- 8.4.2.4 Jurij Brězan v 90. letech 20. století -- Devátá kapitola: Poezie druhé poloviny 20. století -- 9.1 Poezie období socrealismu -- 9.2 Kito Lorenc a jeho „básnické bydlení" -- 9.2.1 Lorencova první básnická sbírka -- 9.2.2 Archetyp krajiny jako „země slov" -- 9.2.3 80. léta básnický jazyk jako předmět hry -- 9.2.4 Poetika absolutního slova -- 9.3 Okruh autorů 60-80. let
20. století. Oscilace mezi experimentem -- a patriotismem -- 9.3.1 Benedikt Dyrlich -- 9.3.2 Další představitelé poezie do konce 80. let -- 9.4 Zánik jazyka. Literatura jako prostor pro estetický experiment -- 9.4.1 Poetika smrti. Marja Krawcec -- 9.4.2 Róza Domašcyna a její poetika znovuzrození jazyka. Lužickosrbská kultura jako součást globální společnosti -- Desátá kapitola: Stav lužickosrbské literatury od 90. let 20. století do současnosti -- Proces její fragmentarizace a další vyhlídky -- Exkurz: Problematika dolnolužické literatury
(OCoLC)607517268
cnb001780574

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC