Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013
351 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7325-320-2 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 305-316 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000248783
Úvod ...5 // 1 SMRT A UMÍRÁNÍ ...9 // 1.1 Proměny vztahu ke smrti ...9 // Byla v minulosti smrt ochočená? ...9 // Skrývání, medikalizace a tabuizace smrti ...14 // 1.2 Demografické údaje o smrti ...21 // Teorie epidemiologického přechodu ...21 // Naděje dožití mužů a žen ...24 // Nejčastější příčiny smrti ...27 // Místa úmrtí ...30 // 1.3 Dobrá smrt ...31 // Dobrá smrt v západních společnostech // druhé poloviny 20. století ...31 // Aktuální vnímání dobré smrti v českém prostředí ...32 // 1.4 Vnímání smrti v současnosti ...36 // Smrt osudová či náhodná? ...36 // Význam smrti očima současných věřících ...47 // Pojímání smrti a zkušenosti se smrtí blízkých mezi nevěřícími ...53 // 2 PŘEDSTAVY O POSMRTNÉM BYTÍ ČI NEBYTÍ ...59 // 2.1 Pohled zpět na křesťanský základ ...60 // Smrt ve Starém zákoně ...61 // Smrt v Novém zákoně ...63 // 348 I O smrti л pohRbIvAnI // 2.2 Rozšíření víry v posmrtné bytí na počátku třetího milénia . 67 // O (ne)víře v posmrtný život v české společnosti ...67 // Evropské srovnání ...74 // 2.3 Představy o posmrtné existenci ...81 // Vzájemný vztah živých a (duchů) zemřelých ...87 // Věčný život římských katolíků ...91 // Život u Boha pro protestanty z ČCE ...94 // Nová země pro všechny svědky Jehovovy ...96 // Reinkarnace a návrat ke Krišnovi pro jeho oddané ...98 //
3 POHŘBÍVANÍ A POHŘEBNÍ RITUÁLY ...101 // 3.1 Pohřební rituály ...102 // 3.2 Od pohřbívání do země ke kremaci ...110 // Běžný pohřeb na přelomu 19. a 20. století ...112 // Zavádění kremace a argumenty kremačního hnutí ...116 // Budování krematorií a vzestup počtu // kremací v českých zemích ...123 // Mezinárodní srovnání rozšíření kremací ...133 // 3.3 Náboženské pohřební obřady ...137 // Pohřební obřady římských katolíků ...138 // Pohřební obřady protestantů z Českobratrské církve evangelické ...143 // Pohřební obřady svědků Jehovových ...149 // Pohřební obřady oddaných Krišny ...153 // 3.4 Sekulární pohřební obřady ...158 // Sekulární pohřební obřady v první polovině 20. století ...158 // Občanské pohřební obřady v období komunismu ...161 // Současná podoba sekulárních pohřebních obřadů ...166 // 3.5 Preference typu pohřebního obřadu v současné české společnosti ...172 // Vliv pohlaví, vzdělání a věku ...173 // Vliv náboženské praxe a přesvědčení o posmrtném životě . . 177 // Vliv místa bydliště (velikost obce a region) ...179 // Shrnutí ...183 // 3.6 Zastoupení jednotlivých typů pohřebních obřadů 183 // Pohřbení bez obřadu či s obřadem ...184 // Sekulární a církevní obřady ...189 // Obřady bez proslovu ...191 // Kremace či uložení do země ...193 // 3.7 Význam pohřbu a jeho absence ...196 // Význam přikládaný pohřbu ...196 // Kritika pohřebních obřadů ...200 // Absence pohřebních obřadů ...203 //
4 POHŘEBNÍ SLUŽBY, SMUTEK A TRUCHLENÍ ...213 // 4.1 Pohřební služby ...213 // Historický úvod ...213 // Moderní pohřební služby - příklad hlavního města Prahy . . 215 // Fungování pohřebních firem v současnosti ...219 // Hřbitovní služby ...225 // 4.2 Hřbitovy a místa uložení ostatků ...226 // Hřbitovy v minulosti ...226 // Rozšíření možností uložení ostatků v souvislosti s kremací . . 231 // Současné hřbitovy ...236 // Navštěvování hřbitovů či míst s ostatky ...239 // 4.3 Smutek a truchlení ...245 // Kulturní podmíněnost emocionálních // a behaviorálních složek truchlení ...245 // Období smutku a skrývání emocí ...249 // Truchlení a náboženství ...254 // Pomoc pozůstalým ...259 // 4.4 Pomníčky u silnic obětem dopravních nehod ...263 // Formální regulace výskytu ...266 // Pomníčky jako materiální objekty ...269 // Připomínané osoby a tvůrci pomníčků ...273 // Příběh jednoho pomníčku ...275 // Významy a poselství ...277 // Makrosociální vysvětlení příčin rozšíření nového fenoménu . 289 // Závěr ...293 // SUMMARY ...299 // LITERATURA ...305 //
PŘÍLOHY ...317 // Zkoumané náboženské skupiny ...317 // Církev římskokatolická ...317 // Českobratrská církev evangelická ...319 // Náboženská společnost Svědkové Jehovovi ...321 // Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna ...324 // Použité výzkumy ...328 // Kvalitativní výzkum postojů ke smrti a pohřebním // obřadům ve čtyřech pražských náboženských skupinách ... 328 // Kvalitativní výzkum postojů ke smrti a pohřební praxe ve středočeské obci ...330 // Kvalitativní výzkum vybraných pohřebních organizací na území Čech a Moravy ...335 // Výzkum pomníčků u silnic obětem dopravních nehod ...337 // International Social Survey Programme (ISSP) Náboženství II. (1998, respektive 1999 pro ČR) ...339 // Seznam citovaných informátorů ...342 // Seznam použitých zkratek ...344 // Seznam tabulek a grafů ...345
cnb002534374

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC