Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Statistika
Ostrava : Český statistický úřad, 2013
127 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm

ISBN 978-80-250-2370-9 (brož.)
Lidé a společnost. Roč. 2013. SLDB 2011 = People and society. Vol. 2013. Census 2011
čeština
Na obálce pod názvem: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 k 26.3.2011
Část. souběžný anglický text, české a anglické resumé
000248824
Předmluva ...3 // 1. Shrnutí...9 // 2. Sídelní struktura a způsob bydlení... 14 // 2.1. Sídelní struktura ...14 // 2.2. Druh pobytu ...18 // 2.3. Způsob bydlení... 19 // 3. Obyvatelstvo ... 21 // 3.1. Věková struktura ...21 // 3.2. Rodinný stav ...24 // 3.3. Plodnost žen ...25 // 3.4. Cizinci, státní občanství ...27 // 3.5. Národnost, mateřský jazyk ...28 // 3.6. Místo narození ...30 // 3.7. Vztah k náboženské víře ...31 // 3.8. Vzdělanostní struktura obyvatelstva ...33 // 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva ...36 // 4.1. Zaměstnaní, nezaměstnaní, ekonomicky neaktivní ...36 // 4.2. Ekonomicky aktivní podle věku a vzdělání ...40 // 4.3. Zaměstnaní podle odvětví ...41 // 4.4. Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a hlavních tříd zaměstnání...44 // 4.5. Ekonomická aktivita žen ...46 // 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol ...48 // 5.1. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání ...48 // 5.2. Vyjížďka a dojížďka do škol ...54 // 5.3. Úhrnná bilance dojížď ky do zaměstnání a do škol ...56 // 6. Domácnosti ...59 // 6.1. Struktura domácností ...59 // 6.2. Rodinné domácnosti ...61 // 6.3. Nerodinné domácnosti ...67 // 7. Domy a byty ...70 // 7.1. Charakteristika domovního fondu ...70 // 7.2. Charakteristika bytového fondu ...74 // 7.3. Úroveň bydlení ...79 // 8. Vývoj v letech 1970-2011 ...83 // Metodické vysvětlivky ...87 // Tabulková příloh a ...95 // 1. Mezikrajské srovnání ...96 // 2. Srovnání okresů Moravskoslezského kraje ...106 // 3. Srovnání měst Moravskoslezského kraje ...116 // Správní obvody obcí s rozšířenou působností a kraje ČR - mapa ... 8 // Geografická m apa Moravskoslezského kraje ...13 // Správní obvody obcí s rozšířenou působností a města Moravskoslezského kraje - mapa ...13
cnb002479524

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC