Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
V Praze : Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1894
49 s. ; 27 cm

Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze ; roč. 3, tř. 3, č. 3
Obsahuje bibliografické odkazy
000249059
OBSAH. // Strana // Úvod. Rozdělení podřečí pošumavských . 13 // Souhlásky l, r, ŕ...б // § 1. I, jeho znění...5 // vokalisování 1...5 // vysouvání samohlásky při l ... 5 // l se odsouvá...6 // l se přisouvá...7 // I mění se v г, л, ni, d, t, j . . . 7 // l se přesmykuje...7 // § 2. г, jeho znění...7 // vokalisování r...7 // změna samohlásky v г...8 // změna г v samohlásku...9 // г se odsouvá...9 // г se přisouvá...9 // г mění se zvláště v I...9 // г mění se v ті, d, ď, v . . . JO // г se dlouží...10 // § 8. ř, původ jeho...10 // r místo ř ...10 // ř místo r...11 // ř mění seví, í...11 // ř se odsouvá ...11 // Souhlásky ti, ú. // § 4. я zdvojeno...11 // /i se vsouvá...11 // n se přisouvá...11 // n se odsouvá...11 // я se mění v ň l, d, 7ii, j, r . . .12 // § 5. ň, jak povstalo...18 // я se odsouvá... . 18 // ň se přisouvá . ... 13 // ň mění se v я...13 // 7’i mění se v у...14 // Souhlásky d, ď; t, ř. // § G. d, ď. // d mění se v ds,...s...14 // d se neměkčí před ь...14 // Strana // ds mění se v с . •...14 // dl mění se v i...14 // d mění se v r...15 // d mění se y h...15 // d mění se v у...15 // d se přisouvá... - 15 // d se odsouvá...16 // d se přisouvá...17 // d se odsouvá... 17 // d mění se v у...17 // § 7. t, (. // t mění se ví. . .’... 18 // t mění se v d...18 // t mění se v ...18 // t mění se v я...18 // t mění se v к...19
t měn! se v oh...19 // t mění se v s, S...19 // t mění se v c, č...19 // t mění se...v у...19 // t se přisouvá...19 // t se odsouvá...19 // § 8. Souhlásky b, y; m ; v, /. // b’, /, 771 , V, f...21 // § 9. b. // b mění se v у...22 // b mění se v и...22 // b mění se v v...22 // b se odsouvá...22 // b se přisouvá...22 // § 10. y. // у mění se v Г. . . . ...22 // у mění se vs,/...23 // у mění se v í...23 // у měn! se v h...23 // у mění se v к...23 // у se odsouvá ...23 // 4* // III. // Strana Strana // § 11. m. h odsouvá se ... .32 // ml zní mňe h přisouvá se . . . ... .33 // m měn! se v я ... 23 § 18. ch. // m mění se v i ... 23 ch mění se v Ä . . . , // m mění se v z’ ... ch mění seví . . . . // m mění se v у ... 23 ch mění se v / . . . . ... 36 // m mění se v h ... 23 ch mění se v с . . . . 36 // m se odsouvá . . ... 23 ch mění se v í . . . . // m se přisouvá ... 24 ch odsouvá se ... 36 // § 12. v se vyslovuje ... 24 ch přisouvá se . . . . . ... 36 // v mění seví. . . . 24 Souhlásky з, s, c. // v mění se v m ... § 19. * 37 // v mění se v p . . . . 25 zdj mění se v li . 37 // v měn! se v f . . . . 25 з měkčí se v ž . . . . // v mění se v h . . . . 25 з zní j 37 // v mění se v g . . . . . . . . 25 з mění se v t ... 37 // v mění se v t ... . z mění se v h . . . ... 37 // v mění se v ch ... 25 з mění se v у // v mění se v l . . . . з odsouvá se . . .38
v mění se v j . . . . ... 25 z přisouvá se // v se odsouvá ... 26 § 20. л // v se přisouvá ... 28 ■ S mění se v S, s . . . . ... 38 // § 13. vž se odsouvá ... 28 s mění se v з // § 14. / s mění se v с 39 // f se mění vy... 29 s mění se v l ... .40 // f se mění v ch ... 29 s mění se v ž ... .40 // s mění se v v // Souhlásky g, i, h, ch. 29 s mění se v k ... .40 // § 15. g se vyškytá ... s mění se v-ch . . . . ... 40 // g měn! se v k . . . . 29 s mění se v у // g měn! se v j . . . . s odsouvá se . . . . ... 40 // g mění se v t . . . . g mění se v í. . . . 29 . . . .29 f přisouvá se st mění se v íf . . . . ... 41 // g mění se v ii. . . . st mění se v с . . . . // g se odsouvá ... § 21. с., // § 16. k. ć mění se v č, с . . . . // k mění se v g. . . . 29 с mění se v í // k mění se v h . . . . 30 с mění se v з ... 42 // k mění se v ch ... с mění se ví ... 42 // k mění se v t ... . 30 с mění se v ti . . . . ... .42 // k mění se v ii . . . . с přisouvá se // k odsouvá se ... Souhlásky í, S, l. // k přisouvá se ... § 22. ž ... .42 // § 17. h. ž mění se v у ... 42 // h mění se v ... . . . .31 & mění se v i ... .42 // h mění se v К . . . 32 i mění se víf // h mění se v ň . . . . 32 í mění se v ř // h mění se v d ... 32 í mění se v г ... .43 // h mění se v b . . . . 82 i odsouvá se // h mění se v p ... 82 i přisouvá se // h mění se v/. . . 32 § 23.
í. // h mění se v». . . . íí splývá ví ... .43 // h mění se v j . . . . 32 í střídá se s i ... .43 // III. // Strana // S mění se v ŕ...43 // J mění se v у...‘13 // í mění se v ž...Já // i měn! se v с ... . ... Já // M...áá // ■f mění se v ch...44 // .f odsouvá se...14 // .? přisouvá se...44 // ic přisouvá se...44 // 24. I. // č mění se v с... .44 // і’ měni se v у ...14 // i mění se v i ... 45 // i mění se v й... 45 // Strana // č mění se v t . 45 // č odsouvá se . . ... .45 // § 25. Snuh/tiska x // § 26. Souhláska j. // j mění se v ú . . . . 45 // у mění se v / . // У střídá se s v . . . . // j střídá se s h . . . . 45 // У střídá se s t 45 // j odsouvá se . . . . . . 45 // У přisouvá se ... 40 // § 27. Presmykovánl . . . 48 // Zkratky . . . 50
(OCoLC)85605097
cnb001053495

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC