Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2009
206 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-210-4757-0 (brož.)
Disertační práce
Na obálce pod názvem: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 197-199, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000249084
1 Úvod aneb Úvaha o osobní motivaci ke zkoumání lékařské etiky -- 2. Vzájemný vztah etiky a práva -- 2.1 Historický vývoj -- 2.1.a) Platonova Ústava a Zákony 2.1.b) Aristotelova etika 2.1.c) Zákony v díle Tomáše Akvinského 2.1.d) Kantův mravní zákon -- 2.1.e) Nietzscheho a Marxova vzpoura proti morálce -- 2.2 Etika a právo ve 20. století -- 2.3 Současný morální relativismus a obtížné hledání shody v oblasti hodnot -- 2.3.a) Filozofické přístupy 2.3.b) Právní přístupy 2.3.c) Možná východiska -- 2.4 Formulování závěrů -- 3. Lékařská etika -- 3.1 Historický vývoj -- 3.1.a) Hippokratova přísaha 3.1.b) Uchování antické tradice -- 3.2 Vývoj po druhé světové válce -- 3.2.a) Základní dokumenty v oblasti lékařské etiky 3.2.b) Moderní principy lékařské etiky 3.2.c) Moderní verze a alternativy Hippokratovy přísahy 3.2.d) Závěry -- 3.3 Svědomí lékaře -- 3.3.a) Svědomí v etických a právních normách 3.3.b) Pojem svědomí 3.3.c) Hodnocení svědomí -- 3.3.d) Diskuze o svědomí v British Medical Journal 3.3.e) Závěry týkající se svědomí lékaře -- 3.4 Lékařská etika v CR za socialismu -- 3.5 Současná lékařská etika -- 3.5.a) Komunikace s pacientem a právo na informovaný souhlas -- 3.5.b) Právo na soukromí -- 3.5.c) Ochrana osobních údajů -- 3.5.d) Nárok na zdravotní dokumentaci -- 3.5.e) Omezení pohybu psychicky nemocných -- 3.5.f) Korupce a úplatky -- 3.5.g) Otázka zveřejňování
výsledků nemocnic 3.5.h) Právo nemocných na sebeurčení (respekt k autonomii) 3.5.i) Výhody poskytované lékařům farmaceutickými firmami 3.5.j) Závěr -- 4. Etický a právní rámec lékařské etiky v ČR -- 4.1 Etický rámec -- 4.La) Etický kodex České lékařské komory 4.1.b) Česká lékařská komora a její úloha při formování lékařské profese -- 4.2 Právní rámec lékařské etiky v CR -- 4.2.a) Obecná právní úprava pro oblast zdravotnictví 4.2.b) Vývoj odpovědnosti mezi lékařem a pacientem -- 4.3 Speciální právní úprava pro oblast zdravotnictví 4.3.a) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 4.3.1)) Vyhláška o zdravotnické dokumentaci -- 4.3.c) Právní úprava nahlížení do zdravotnické dokumentace 4.3.d) Hodnocení právní úpravy v oblasti zdravotnictví -- 4.4 Soudní judikatura v oblasti lékařské etiky -- 4.4.a) Příspěvek judikatury Ústavního soudu ČR k dilematické otázce lékařské etiky Svědci Jehovovi -- 4.4.b) Příspěvek judikatury Ústavního soudu ČR k dilematické otázce lékařské etiky Osobní svoboda -- 4.4.c) Příspěvek soudní judikatury k dilematické otázce lékařské etiky Náhrada ne materiální újmy -- 4.5 Úloha veřejného ochránce práv v oblasti zdravotnictví 4.5.a) Provádění sterilizací -- 4.5.b) Nahlížení do zdravotnické dokumentace 4.5.c) Dodržování práv v psychiatrických léčebnách -- 4.5.d) Informování opatrovníka -- 4.5.e) Stížnosti na úroveň
poskytnuté zdravotní péče -- 5. Vybrané závažné problémy lékařské etiky v ČR -- 5.1 Otázka eutanazie z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská práva -- 5.1.a) Uvedení do problematiky -- 5.1.b) Právo jako normativní systém ve vztahu k eutanazii 5.1.c) Rozhodnutí Pretty v. Spojené království 5.1.d) Závěr -- 5.2 Paliativní péče, její současný stav a právní úprava v České republice -- 5.2.a) Moderní paliativní péče 5.2.b) Kvalita života -- 5.2.c) Paliativní péče v CR se zaměřením na otázku -- právní regulace 5.2.d) Projekt rozvoje paliativní péče 5.2.e) Domácí hospicová péče 5.2.f) Zpracování dotazníků rozeslaných lůžkovým -- hospicům v ČR 5.2.g) Současný stav paliativní péče v České republice 5.2.h) Závěry -- 5.3 Motivační kapitola pro lékaře i pacienty aneb Franklova logoterapie -- 6. Závěr -- 7. Summary -- 8. Seznam literatury -- Jmenný rejstřík Věcný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC