Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : C.H. Beck, 2011
xv, 204 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7400-353-0 (brož.)
Beckova edice ekonomie
Obsahuje bibliografii na s. 183- 197, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000249106
1. Vnímání racionality v ekonomické teorii -- 1.1 Standardní vymezení racionality -- 1.2 Teorie omezené racionality -- 1.3 Teorie vyhlídek -- Shrnutí -- 2. Klasická teorie veřejných statků -- 2.1 Formování teorie veřejných statků -- 2.2 Definice pojmu veřejný statek -- 2.3 Problém černého pasažéra -- Shrnutí -- 3. Optimální produkce čistého veřejného statku -- 3.1 Samuelsonova podmínka paretovské efektivnosti -- 3.2 Optimální velikost produkce veřejného statku při dobrovolném -- a vynuceném poskytování -- 3.2.1 Model soukromě poskytovaného veřejného statku -- 3.2.1.1 Rovnováha při dobrovolném přispívání dvou osob a dvou strategiích -- 3.2.1.2 Rovnováha při dobrovolném přispívání dvou osob a více strategiích -- 3.2.1.3 Rovnováha při dobrovolném přispívání n osob -- a více strategiích -- 3.2.2 Optimální produkce veřejného statku vyhovující Samuelsonově podmínce -- 3.2.2.1 Optimální produkce při spotřebě dvou osob -- 3.2.2.2 Optimální produkce při spotřebě n osob -- 3.3 Vliv příjmové diferenciace na množství soukromě poskytovaného veřejného statku -- Shrnutí -- 4. Jiné typy veřejného statku -- 4.1 Společenská agregační funkce (SCF) -- 4.2 Statek typu nejslabší článek (resp. slabý článek) -- 4.3 Dobrovolnický veřejný statek -- Shrnutí -- 5. Alternativní mechanismy produkce veřejných statků -- 5.1 Lindahl-Wicksellův mechanismus -- 5.2 Clarkeho daň a Clarke-Groves-Vickreyův
mechanismus -- 5.3 Groves-Loebův mechanismus -- 5.4 Groves-Ledyardův mechanismus -- Shrnutí -- 6. Charita jako veřejný statek -- 6.1 Model charity (filantropie) jako veřejného statku -- 6.2 Model nečistého altruismu -- 6.3 Vytěsňování soukromých příspěvků na charitu veřejným poskytováním -- Shrnutí -- 7. Teorie klubů a klubové statky -- 7.1 Charakteristiky klubového statku -- 7.2 Základní model klubového statku -- 7.3 Tieboutova hypotéza -- 7.4 Oatesův decentralizační teorém -- Shrnutí -- 8. Experimentální ekonomie -- 8.1 Historický vývoj -- 8.2 Hlavní zásady ekonomického experimentu -- 8.3 Metodika experimentů -- 8.4 Limity experimentů -- 8.4.1 Nereprezentativní výběr testovaných osob -- 8.4.2 Zjednodušení modelované situace -- 8.4.3 Platby nejsou podstatné či významné -- 8.5 Experimentální veřejná ekonomie -- 8.5.1 Daňové úniky -- 8.5.2 Volební experimenty -- 8.5.3 Dopad daní -- 8.5.4 Externality -- Shrnutí -- 9. Experimenty s veřejnými statky -- 9.1 Základní podoba experimentu s veřejnými statky -- 9.2 Typy experimentů s veřejnými statky -- 9.2.1 Experimenty zajímající se o základní charakteristiky -- 9.2.2 Experimenty hledající faktory, které ovlivňují míru přispívání -- 9.2.3 Experimenty hledající alternativní nebo modifikované mechanismy dobrovolného přispívání na veřejný statek -- 9.3 Faktory ovlivňující míru přispívání -- 9.3.1 Faktory prostředí (silné vlivy)
-- 9.3.1.1 Počet účastníků -- 9.3.1.2 Mezní příjem na hlavu -- 9.3.1.3 Vnitřní a vnější výnos -- 9.3.1.4 Opakování -- 9.3.1.5 Komunikace -- 9.3.2 Faktory systémové (slabé efekty) -- 9.3.2.1 Ekonomické vzdělání -- 9.3.2.2 Warm-glow efekt -- 9.4 Modifikace mechanismu dobrovolného přispívání -- Shrnutí -- 10. Alternativní mechanismy soukromého přispívání na charitu -- 10.1 Práh pro poskytnutí veřejného statku -- 10.2 Loterie jako modifikace VCM -- 10.2.1 Model charitativní loterie -- 10.2.2 Loterie s výhrou závislou na výnosu sbírky (RDP) -- 10.2.3 Loterie s fixní výhrou (FPL) -- 10.3 Sbírky se spoluúčastí významného donátora -- 10.4 Aukce jako nástroj charitativní sbírky -- Shrnutí -- Případová studie Podoba a výsledky výukového experimentu s veřejnými statky
(OCoLC)713794392
cnb002159594

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC