Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2012
246 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-210-5725-8 (brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 27
Obsahuje bibliografii na s. 139-149, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000249113
OBSAH // 1 Úvod 9 // 1.1 Obsah a struktura knihy 11 // 1.2 Specifika terminologie výzkumné oblasti 12 // 2 Kontext práce 19 // 2.1 Pojetí kultury v interkultumím vzdělávání 19 // 2.1.1 Kultura jako souhra čtyř faktorů 19 // 2.1.2 Kultura jako software mysli 20 // 2.1.3 Kultura jako cibule 22 // 2.1.4 Kultura jako 5 x 2 extrémních dimenzí 23 // 2.1.5 Kultura jako ledovec 24 // 2.2 Přístupy a metody ve výuce cizích jazyků 26 // 2.3 Přístupy k výuce reálií a IKK 30 // 2.4 Výzkumy v oblasti výuky reálií a IKK ve výuce cizích jazyků 34 // 2.5 Výuka reálií a IKK v kurikulámích dokumentech 37 // 2.5.1 Společný evropský referenční rámec pro jazyky 37 // 2.5.2 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 42 // 2.5.3 Standard základního vzdělávání 43 // 2.5.4 Vzdělávací program Základní škola 44 // 2.5.5 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 45 // 3 Modely IKK ve výuce cizího jazyka 49 // 3.1 Model IKK: analytické aspekty 50 // 3.2 Model IKK: didaktické aspekty 55 // 3.2.1 Didaktické aspekty IKK - cílové oblasti: kognitivní, // konativní a behaviorální a afektivní cíle 56 // 3.2.2 Didaktické aspekty IKK - vývojové fáze IKK 65 // 4 Tvorba kategoriálního systému pro analýzu výuky reálií a IKK 69 // 4.1 Předvýzkumný kategoriální systém 69 // 4.1.1 Předvýzkumný kategoriální systém - kódovací manuál 71 // 4.2 Ověřování kategoriálního systému 74 // 4.3
Finální verze kategoriálního systému 75 // 4.3.1 Integrace kategorií 77 // 5 Šetření I: Výzkum výuky reálií a IKK ve výuce anglického jazyka 81 // 5.1 Kontext výzkumu 82 // 5.1.1 Výzkumy efektivnosti a kvality výuky, realizovaného kurikula // a pedagogické komunikace a interakce 82 // 5.1.2 Videostudie ve výzkumu vyučování a učení 84 // 5 // 5.1.3 Specifická povaha videodat 85 // 5.2 Projekt CP V videostudie anglického jazyka 86 // 5.2.1 Teoretická východiska 86 // 5.2.2 Výbér vzorku, popis zkoumaného souboru a sbčr dat 87 // 5.2.3 Zpracování dat: transkripce a kódování 91 // 5.3 Analýza výuky reálií a IKK ve výuce anglického jazyka 94 // 5.3.1 Výzkumné otázky 94 // 5.3.2 Výsledky analýzy výuky reálií a IKK 95 // 5.3.3 Shrnutí výsledků analýzy výuky reálií a IKK 112 // 6 Šetření II: Výzkum učitelova pojetí kultury, cílů výuky reálií a IKK 115 // 6.1 Učitelovo pojetí kultury 117 // 6.2 Učitelovo pojetí cílů výuky reálií a IKK 121 // 7 Srovnání výsledků výzkumu výuky a učitelova pojetí cílů výuky // reálií a IKK 127 // 8 Závěry 131 // 8.1 Perspektivy dalšího výzkumu 132 // Resumé 135 // Summary 137 // Odkazy a použitá literatura 139 // Webové odkazy 149 // Seznam schémat, grafů a tabulek 151 // Seznam schémat 151 // Seznam grafů 151 // Seznam tabulek 152 // Seznam schémat v přílohách 153 // Seznam tabulek v přílohách 153 // Rejstřík jmenný 155 // Rejstřík věcný
159 // 6 // Přílohy // 161 // Příloha 1 - Přehled I: Přehled studií a nástrojů // vymezujících a testujících IKK 161 // Příloha 2 - Přehled II: Přehled teorií a modelů vymezujících výuku reálií, // rozvíjení kulturního uvědomění a IKK ve výuce cizího jazyka 172 // Příloha 3 - Kategoriální systém Reálie a IKK - uživatelský manuál 179 // 3.1 Kategoriální systém Reálie a IKK 180 // 3.2 Kategoriální systém Jazyk 198 // 3.3 Kategoriální systém Organizační formy výuky 199 // 3.4 Kategoriální systém Didaktické prostředky a média 200 // 3.5 Kategoriální systém Fáze výuky 200 // Příloha 4 - Cíle pro výuku, učení se a hodnocení IKK (Byram, 1997) 201 // Příloha 5 - Přehled časového zastoupení jednotlivých kategorií v hodinách // natočených v rámci CPV videostudie anglického jazyka 204 // Příloha 6 — CPV videostudie anglického jazyka - jednotliví učitelé 208 // Učitel A 208 // Učitel K 213 // UčitelC 215 // Učitel D 222 // Učitel H 223 // Učitel I 226 // Učitel J 228 // Učitel L 230 // Učitel P 230 // Učitel Q 231 // Učitel R 232 // Učitel S 233 // Učitel T 237 // Učitel U 238 // Učitel V 240 // Učitel X 242 // Příloha 7 - Cíle výuky reálií a IKK - // zastoupení kategorií ve výpovědích učitelů 243 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC