Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:19x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2007
194 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-210-4499-9 (brož.)
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2009, 2. dotisk 2013
Obsahuje bibliografii na s. [173]-194 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000249132
Úvod -- Škola jako instituce, organizace, pospolitost -- Dvoj jediná perspektiva -- Škola jako instituce -- Školy jako organizace -- Školy jako běžné organizace -- Školy jako specifické organizace -- Ke kritice metafory školy jako organizace -- Škola jako pospolitost -- Závěr -- Škola vedená, řízená a spravovaná -- Proměny pohledu na školu -- Od řízení k vedení, řízení a správě -- Vedení školy -- Řízení školy -- Vedení, a/nebo řízení? -- Manažerismus -- Správa školy -- K přípravě aktérů vedení, řízení a správy škol -- Vedení, řízení a správa školy ve vybraných dokumentech české vzdělávací -- politiky -- Závěr -- Škola skládající účty ze své práce -- Vnitřní rozvoj školy a vnější odpovědnost -- Odpovědnost komu a za co? -- Vnitřní a vnější akontabilita -- Přístupy k akontabilitě -- Kritické reflexe -- Akontabilita v českém prostředí -- Závěr -- Škola učící se a spolupracující -- Proměny vztahu učení a práce -- Organizační učení východiska, předpoklady a modely -- Organizační učení a rozvoj školy -- Učící se organizace -- Škola jako učící se organizace -- Spolupráce jako hodnota -- Podoby spolupráce ve škole -- Spolupráce a specifika školního prostředí -- Možné důsledky kontextu práce učitelů -- Kolegialita a individualita -- K situaci ve školách v České republice -- Vedení a řízení učící se a spolupracující školy -- Učení
a spolupráce ve vztahu k rodičům a dalším vnějším subjektům Závěr -- Škola pracující s daty -- Data jako klíčový zdroj -- Práce s daty jako proces -- Cílové skupiny -- K druhům dat -- Škola a data vně školy -- Škola informující veřejnost -- Autoevaluace školy -- Co je autoevaluace a proč se dostává do popředí? -- Vztah vnitřní a vnější evaluace -- Odkud a co víme o autoevaluaci škol? -- Projekt Mosty přes hranice -- Závěr -- Škola v době grantů a grantových projektů -- K širšímu rámci -- Grantové zdroje v dokumentech české vzdělávací politiky -- Grantové projekty jako výzva pro vedení a řízení škol -- Závěr -- Škola na prahu éry celoživotního učení -- Nová formulace cíle a účelu, shoda na nich -- Lidé -- Struktura a kultura školy -- Vnější vztahy -- Podpora zvenčí -- Školská politika: evaluace, akontabilita a učitelské vzdělávání -- Závěr -- Škola podporovaná -- Podpora jako součást kontextu rozvoje škol -- Podpora v nabídce a poptávce -- Zaměření podpory -- K poradenství a vzdělávání -- Intervizní skupiny -- Mentorství -- Supervize -- Koučování a konzultantství -- K poskytovatelům podpory -- Podpora škol v dokumentech české vzdělávací politiky -- Závěr -- K práci a přípravě vedoucích pracovníků škol -- Proměny pohledu na vedení a řízení -- Důsledky pro vedoucí pracovníky škol -- Problémy a potřeby ředitelů škol -- Fáze v kariérové
dráze ředitelů škol -- Diskuze o přípravě vedoucích pracovníků škol (zejména ředitelů škol) K české situaci -- Závěr -- The School in Transformations -- Literatura
(OCoLC)236558494
cnb001793890

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC