Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
BK
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013
109 s. : faksimile ; 21 cm

ISBN 978-80-7285-169-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 106-109 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000249144
Obsah // I. Úvod...5 // II. Kooptacc v historickém a regionálním kontextu...8 // III. Cesta k první vlně kooptací...15 // IV. Zdeněk Jičínský a „paragrafovaná revoluce“...27 // V. Od první k druhé kooptační vlně...33 // VI. „To parlament dlouho nezažil“: // schvalování zákona o odvolávání poslanců...42 // VII. „My, co ještě nejsme poslanci“: // Občanské fórum a boj o obsazení křesel v parlamentě ...51 // VIII. „Stará garda" a noví kooptanti...55 // IX. Závěr...63 // X. Přílohy: // 1. Kopie originálu ústavního zákona o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, // Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů // ze dne 15. října 1969...69 // 2. Kopie originálu ústavního zákona o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů // ze dne 23. ledna 1990...72 // 3. Část zápisu z 31. schůze předsednictva Federálního shromáždění, // 28. prosince 1989 ...74 // 4. Část zápisu z 26. společné schůze výborů ústavnč-právmch Sněmovny národů a Sněmovny lidu Federálního shromáždění, 19. ledna 1990 ...78 // 5. Část zápisu z 24. společné schůze výborů pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny národů a Sněmovny lidu Federálního shromáždění, 22. ledna 1990 ...82 // 6. Část zápisu ze sněmu Občanského fóra, 20. ledna 1990 ...86 // 7. Seznam poslanců kooptovaných do Federálního shromážděni (prosinec 1989 - únor 1990)...94 // XI. Summary...103 // XII. Seznam pramenů a literatury... 106

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC