Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:21x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
172 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7464-395-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 136-161, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000249257
Obsah // Úvod...5 // 1 Vymezení základních pojmů...7 // 1.1 Pedagogická komunikace...7 // 1.2 Komunikační kompetence...11 // l.B Komunikační kompetence v systému vzdělávání...15 // 1.4 Mentální postižení...22 // 1.5 Žák s lehkým mentálním postižením v primárním vzdělávání...25 // 2 Nástin ontogeneze řeči...32 // 2.1 Podmínky ontogeneze řeči...32 // 2.2 Průběh ontogeneze řeči...37 // 2.3 Symptomatické poruchy řeči dětí s mentálním postižením...40 // 2.4 Determinanty rozvoje komunikační kompetence dětí s mentálním postižením...46 // 3 Rozvoj komunikační kompetence žáků s LMP...57 // 3.1 Jazyková komunikace - mluvená podoba jazyka...57 // 3.2 Vztah mluvené a psané podoby jazyka...59 // 3.3 Komunikační kompetence žáků s LMP v kontextu kurikulárních dokumentů...65 // 3.4 Specifické projevy jazyka a jazykové komunikace žáků s LMP...68 // 3.5 Prostředky rozvoje komunikační kompetence...70 // 4 Analýza komunikační kompetence žáků s LMP v primárním vzdělávání...97 // 4.1 Cíle a metodologie výzkumu...97 // 4.2 Realizace výzkumného šetření...102 // 4.3 Výsledky empirického šetření...106 // 4.4 Vyhodnocení výzkumného šetření...120 // 4.5 Speciálně pedagogická doporučení pro teorii a praxi...124 // Závěr...129 // Summary...132 // Literatura...136 // Seznamy...162 // Rejstříky...167 // Přílohy...171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC