Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Příručka
Biografie
2., rev. vyd.
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2011
334 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87053-64-5 (váz.)
Chronologický přehled
Rozložená tit. s.
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000249273
OBSAH // Předmluva... 9 // Úvodem... 11 // I. Začátky trvaly dlouho... 15 // 1. Jak to asi mohlo začínat... 15 // (Pravěké náznaky matematiky) // 1.1 Zářezy, hromádky a množství... 16 // 1.2 Čáry, plochy, oblouky a kameny... 18 // 1.3 Počítali?... 21 // 2. Když známe slova a letopočty... 22 // (Starověké městské civilizace úrodného půlměsíce a matematika) // 2.1 Mezopotámie... 23 // Heslo I. Číselné soustavy... 26 // 2-2 Egypt... 29 // 2.3 Počítání v zemi proroků... 31 // Heslo ?. Matematika ve službách mystiky... 32 // 3. Řecký skok... 34 // (Matematika v antice) // 3.1 Každodenní počítání... 36 // 3.2 Jak filozofie dostala jméno... 40 // (THALES Z MILÉTU, PYTHAGORAS ZE SAMU) // Heslo III. Týpy reálných čísel... 45 // 3.3 Obzor je každým krokem o kus dál... 47 // (EUDOXOS Z KNIDU, ZENON Z ELEJE, ARISTOTELES ZE STAGEIRY) // 3.3.1 Na velké věci se dá jít přes maličkosti... 48 // 3.3.2 Něco je jinak... 50 // 3.3.3 Přesné myšlení má svá pravidla... 51 // Heslo IV. Struktura logických teorií... 54 // 3.4 Čas syntézy aneb i král může mít dobrý nápad... 56 // (HERON Z ALEXANDRIE. EUKLEIDES Z ALEXANDRIE. ARCHIMEDES ZE SYRAKUS. DIOFANTOS Z ALEXANDRIE) // 3.4.1 Ctitel krásných teorií... 59 // 3.4.2 Od matematiky ke strojům... 61 // 3.4.3 Poslední antická syntéza... 65 // Heslo V. Eukleidovy geometrické postuláty... // 3.5 A co Římané?... 67 // Heslo VI. Neřešitelné řecké geometrické úlohy
// 66 // 68 // 4. Evropský soumrak... 70 // (Nástup středověku) // 4.1 Nad antikou se stmívá... 70 // (THEON Z ALEXANDRIE. HYPATIE Z ALEXANDRIE. ANICIUS BOETHIUS) // 4.2 Klášterní svíčky a kupecké počty... 74 // (GERBERT Z AURILLACU - SILVESTR II.. ROGER BACON. JOHANNES CAMPANUS. LEONARDO Z PISY - FIBONACCI. JORDANUS NEMORARIUS) // Heslo VII. Zlatý řez a jemu blízké pojmy... 80 // 4.3 Lampičky scholastiků... 82 // (TOMAS AKVINSKÝ. WILLIAM OCCAM, JEAN BURIDAN) // 4.4 Pomalu svítá... 84 // (NICOLE ORESME) // Heslo Vili. Abakus - počítač na čtyřicet pět století... 86 // 5. Co se dělo za humny... 88 // (Arabská, indická, čínská a indiánská matematika) // 5.1 Ozdoba chalífů... 88 // (MUHAMMAD AL CHWARIZMI, OMAR CHAJJÁM, NASIR AL TÚSl. DŽEM ID AL KÁS1) // 5.2 Indická nula... 92 // (BRAHMAGUPTA. MAHAVIRA) // 5.3 Daleko na východě... 95 // (LIU HUI. ZU CHONGZHI. ZHU SHIJIE) // 5.4 Za velkou louží... 100 // II. Veda se mění // 105 // 6. Čísla a co s nimi dál?... 107 // (Pokrok v počítání s konstantními objekty) // 6.1 Čísla se vracejí... 107 // (RENÉ DESCARTES) // Heslo IX. Komplexní čísla... 111 // 6.2 Přibyla nová čísla a nečísla... 113 // (LUCA PACIOLI, SCIPIONE DEL FERRO, NICOLA FONTANA - TARTAGLIA. // RAFAEL BOMBELLI) // 6.2.1 Zdánlivá a složená čili imaginární a komplexní... 113 // 6.2.2 Číslo pana van Ceulena... 117 // 6.2.3 Nečísla nebo ještě čísla?... 121 // 6.3 Čísla úhledně srovnaná...
124 // (JAN DE WITT, KARL GAUSS) // 332 // 6.4. Počítat se dá (téměř!) se vším... 131 // (JOSEPH LOUIS LAGRANGE. AUGUSTIN CAUCHY, NIELS ABEL. EVARISTE GALOIS) // Heslo X. Grupy... 142 // 6.5 1 čísla mají svou teorii... 142 // (PIERRE DE FERMAT. LEONHARD EULER) // 6.5.1 Prvočísla... 143 // 6.5.2 Dokonalá čísla... 146 // Heslo XI. Velká Fermatova věta... 149 // 7. Ani geometrie nevydržela nápor... 151 // (Vícedimenzionální a neeukleidovská geometrie) // 7.1 V kolika dimenzích vlastně žijeme... 152 // (JEAN D’ALEMBERT) // 7.2 Geometrie kresličů námořních map... 153 // (NIKOLAJ I. LOBACEVSKIJ. JÁNOS BOLYAI) // 8. Život je změna... 159 // (Funkce a infinitezimální počet) // Heslo XII. Potenciální a aktuální nekonečno... 160 // 8.1 Jak si lidé zvykali na nekonečno... 161 // (BERNARD BOLZANO) // Heslo XIII. Posloupnosti, řady a limity... 165 // 8.2 Krok za krokem... 167 // (JOHN WALLIS. ISAAC NEWTON. GOTTFRIED LEIBNIZ. GUILAUME DE ĽHÔPITAL. SOPHIA GERMANIOVÁ) // 8.3 Jak to bylo s funkcemi... 174 // 9. Jistota náhody... 182 // (Počátky počtu pravděpodobnosti) // 9.1 Počítání s náhodou... 183 // (GIROLAMO CARDANO. THOMAS BAYES) // Heslo XIV. Kombinatorika... 188 // 9.2 Zamotané počítání... 190 // (BLAISE PASCAL) // 9.3 Počítání stavu státu... 194 // 10. Rodina, která byla u toho... 196 // (BERNOULLIOVÉ) // III. Potřeba nadhledu... 201 // (DAVID HILBERT) // 11. Nad matematikou... 206 // (Teorie množin a logika)
11.1 Počítání nekonečen... 206 // (GEORG CANTOR) // 333 // 11.2 Vzorečky pravdy... 211 // (GEORGE BOOLE) // 11.3 Množiny stále zlobí... 214 // (BERTRAND RUSSELL) // 11.4 Překvapení, které změnilo ideály... 220 // (KURT GÖDEL) // 12. Nad funkcemi... // (Funkcionální analýza a topologie) // Heslo XV. Vektorové prostory . . // 12.1 Prostor není jen mnoho míst // (STEFAN BANACH) // 12.2 O užitečnosti abstrakce . . . // 12.3 Počítání na vysoké úrovni . // (SOŇA KOVALEVSKA) // 13. Nad geometrií... 238 // (Geometrická topologie) // 13.1 Pratopologie... 239 // 13.2 Rychlý start... 242 // (JOHANN LISTING. BERNARD RIEMANN) // 13.3 Topologické nezvyklosti... 245 // (AUGUST MÖBIUS) // 14. Nad náhodou... 249 // (Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika) // 14.1 Náhoda jako jev... 249 // (ANDREJ N. KOLMOGOROV, NIKOLAJ N. LUZIN) // 14.2 Náhoda jako nepořádek... 252 // (RICHARD VON MISES) // 14.3 Náhoda jako nástroj... 255 // IV. Matematika pro každý den... 261 // 15. Kořeny... 263 // (Jak vznikla kybernetika) // 15.1 Dřív než kybernetika dostala jméno... 263 // (JAROSLAV ORDINA) // Heslo XVI. Mechanické kalkulátory... 265 // (CHARLES BABBAGE, ADA LOVELACEOVÁ) // 15.2 Kdo kybernetiku pojmenoval... 269 // (NORBERT WIENER. ARTURO ROSENBLUETH, JULIAN BIGELOW) // Heslo XVII. Elektronické počítače... 273 // (ANTONÍN SVOBODA) // 223 // ... 224 // ... 226 // ... 230 // ... 232 // 334 // 16. Anatomie kybernetiky... 211 // (Hlavní kybernetická
odvétví) // 16.1 Regulace, řízení a rozhodování... 278 // (JOHN VON NEUMANN, JOHN NASH) // 16.2 Data a informace... 283 // (CLAUDE SHANNON) // 16.3 Věda o počítání a počítačích... 289 // (ALAN TURING) // Heslo ???. Počítačové sítě... 292 // (TED NELSON) // 17. Existuje ještě kybernetika?... 296 // (Současnost kybernetiky) // Závěrem: Mohlo to být jinak?... 299 // Chronologický přehled... 303 // Rejstřík jmenný... 313 // Rejstřík věcný... 323 // Další čtení pro zvídavé... 329 // — ¦ ¦
(OCoLC)768559964
cnb002237833

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC