Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2014
153 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4106-2 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
000249314
OBSAH // 1. část ...7 // Síla mýtu...9 // 2. část ...17 // Sociální mýty...19 // 1. mýtus o zdraví - ? uzdravení je potřeba školený profesionál nebo vzdčlaný // odborník...23 // 2. mýtus o zdraví - Uzdravení není vždy dosažitelné...27 // 3. mýtus o zdraví - Léčení je drahé...31 // 4. mýtus o zdraví - Uzdravení stojí hodné práce a vyžaduje velké odhodlání .33 // 5. mýtus o zdraví - Zotavení znamená dosáhnout rovnováhy, spokojenosti // a kontroly nad svým životem...35 // 6. mýtus o zdraví - Uzdravení znamená pochopit, co je špatně nebo jak mi kdo // uškodil // 39 // 7. mýtus o zdraví - Abychom se mohli z dané nemoci uzdravit, mussel se z ní // již uzdravit někdo před námi...41 // 8. mýtus o zdraví - Být průměrný je ze zdravotního hlediska normální, a tudíž // žádoucí... 43 // 9. mýtus o zdraví - Proces léčení mi musí být příjemný a musím souhlasit // s jeho výsledkem...45 // 10. mýtus o zdraví - Uzdravení je cíl...47 // 3. část ...51 // Biomedicínské mýty...53 // 11. mýtus o zdraví - Každá nemoc musí mít fyzickou příčinu...61 // 12. mýtus o zdraví - Symptomy a choroba jsou nepříjemné „překážky", které je // třeba ovládnout nebo odstranit...67 // 13. mýtus o zdraví - Zotavení znamená, že příznaky a choroba zcela zmizí // nebo je dostaneme pod kontrolu...71 // 14. mýtus o zdraví - Když se příznaky vytratí krátce po podstoupení léčby, je // to
zásluhou léčby...75 // 15. mýtus o zdraví - Léčení znamená cítit se lépe...79 // 16. mýtus o zdraví - Někteří lidé se už nemohou uzdravit...81 // 17. mýtus o zdraví - Průběh léčení je předvídatelný...85 // 18. mýtus o zdraví - Léčení si žádá čas...87 // 19. mýtus o zdraví - Uzdravení často vyžaduje drastické prostředky...89 // 4. část... // Náboženské mýty...95 // 20. mýtus o zdraví - Do nebe se můžeme dostat až po smrti...97 // 21. mýtus o zdraví - Nemoc je trestem za mé hříchy...99 // 22. mýtus o zdraví - Chci-li se uzdravit, musím odpouštět...101 // 23. mýtus o zdraví - Příčinou utrpení nebo nemoci je mé já nebo ego...103 // 24. mýtus o zdraví - Dny proroků jsou pryč, poselství boží se ke mné nijak // nedostane...105 // 25. mýtus o zdraví - Nepotlačované projevy lidského těla nejsou tak posvátné // jako náboženská modlitba...107 // 26. mýtus o zdraví - Ticho mne uzdraví...109 // 5-<íást ...? // Mýty hnutí New Age... 113 // 27. mýtus o zdraví - Nesu odpovědnost za vytváření vlastní reality...115 // 28. mýtus o zdraví - Chci-li se uzdravit, musím „otevřít své srdce“...119 // 29. mýtus o zdraví - Dosáhnout vysokého stupně vývoje znamená zbavit // se negativních emocí...121 // 30. mýtus o zdraví - „Osvícení" lidé netrpí chorobami...125 // 31. mýtus o zdraví - ? uzdravení je nezbytné nové, hluboké uvědomění... 127 // 32. mýtus o zdraví -
Léčení zahrnuje překonání dřívějších traumat // a negativních zkušeností...129 // 33. mýtus o zdraví - Chci-li se uzdravit, musím porozumět svým pocitům. .133 // 34. mýtus o zdraví - Jedna fáze léčení je lepší než jiná...135 // Závěr... // Přehled mýtů a magie...I45 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC