Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Galén, c1998
166 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-85824-75-2 (váz.)
Trendy soudobé chirurgie ; sv. 2
Obsahuje bibliografii na s. 151-162 a rejstřík
000249345
s // Obsah // Předmluva... 9 // Úvod... 11 // 1. Základní problematika tromboembolické nemoci... 15 // 2. Základní formy tromboembolické nemoci... 19 // 2.1. Tromboflebitida povrchových žil... 19 // 2.2. Hluboká žilní trombóza... 20 // Výskyt...20 // Patogeneze...20 // Stáza...20 // Intimálni-endoteliální poranení...21 // Hyperkoagulabilita...21 // Místa výskytu...22 // Symptomatologie...22 // Subjektivní symptomy hluboké končetinové // a pánevní žilní trombózy...23 // Objektivní symptomy končetinové hluboké žilní trombózy... 23 // Diagnostika...23 // Další metody a jejich výtéžnost...25 // Krevní testy v diagnostice žilní trombózy...27 // Ostatní vyšetřovací metody...29 // Pokročilé formy hluboké žilní trombózy...29 // Terapie hluboké žilní trombózy...30 // Hepariny...31 // Další antikoagulancia...35 // 2.3. Plieni embólie... 36 // Výskyt...36 // Patofyziologie... 37 // Klasifikace... 38 // 6___Tromboembolidió nemoi v chirurgii // Diagnostika...38 // Terapie...43 // 3. Trombolytická terapie HŽT a PE...45 // Fibrinolytika ...46 // 3.1. Aktivátory plazminogenu...46 // Streptokináza...46 // Doporučená dávkovací schémata u trombolytické // terapie PE - dlouhodobá trombolýza...51 // Urokináza... 52 // Dávkování u plieni embólie... 53 // Systémové podání - různá schémata...53 // Lokoregionální podání...53 // Rekombinantní lidský tkáňový aktivátor plazminogenu (rt-PA)... 53 // 3.2. Fibrinolytika
působící na fibrin... 54 // 4. Metody chirurgické terapie a prevence KK komplikací ... 55 // 4.1. Metody přerušení průtoku dolní dutou žílou... 55 // 4.2. Indikace k přerušeni dolní duté žíly... 56 // 4.3. Přímé výkony na dolní duté žíle... 58 // 4.4. Nepřímé výkony na dolní duté žile - // kavální intraluminální filtry...59 // 4.5. Venózní trombektomie... 61 // 4.6. Embolektomie z arteria pulmonalis... 62 // 4.7. Trombendarterektomie...63 // 4.8. Transvenózní embolektomie... 64 // 5. Postflebitický syndrom (posttrombotický syndrom) 65 // Skórovaci systém pro mírný postflebitický syndrom...65 // Skórovací systém pro závažný postflebitický syndrom 66 // 6. Tromboembolismus a chirurgie (oblast prevence)... 69 // 6.1. Základní problematika...69 // 6.2. Principy stratifikace...69 // 7. Prevence tromboembolické nemoci... 73 // 7.1. Fyzikální profylaxe - ovlivnění stázy a rychlosti // toku krve ... 73 // Metody fyzikální profylaxe... 75 // Elevace končetin...75 // Aktivní cvičení...75 // Pasivní cvičeni ...75 // Technické možnosti fyzikálni profýlaxe ...76 // Obsah // 7 // Elastická komprese... 76 // Pneumatická komprese... 77 // Ověření efektu SCD přístroje... 78 // Kombinace kompresívních metod...82 // 7.2. Medikamentózni prevence - antitrombotika...82 // Antikoagulancia...83 // Kumarinové preparáty...83 // Heparin...83 // Ostatní preparáty...88 // Látky snižující funkci destiček...88
Látky ovlivňující reologii krve...89 // Problematika hirudinu ...91 // 8. Vlastní soubory... 95 // 8.1. Rizikové faktory...95 // 8.2. Způsoby prevence - komparace... 102 // Nemocni s náhradou kyčelního kloubu pro artrózu...103 // Transuretrální resekce prostaty pro benigní hyperplazii... 104 Nemocní s bronchogennim karcinomem...104 // 8.3. Souhrn poznatků vlastních studií... 107 // 9. Hepariny a trombocyty... 111 // Projevy HIT II ...112 // Diagnostika...112 // 10. Konzumpční koagulopatie, // diseminovaná intravaskulámí koagulopatie ... 115 // Konzumpčni koagulopatie. hyperfibrinolýza...115 // 10.1. Stupně konzumpční koagulopatie... 117 // Hemoragická diatéza...117 // Lokální poruchy mikrocirkulace // (nekrózy, orgánově manifestace)...117 // Generalizované poruchy mikrocirkulace...117 // 10.2. Diagnostika a patogeneze... 118 // 10.3. Terapie... 120 // Přerušení vlastní zvýšené spotřeby... 120 // Další kompenzace hemostazeologických defektů 121 // Ovlivněni poruch mikrocirkulace... 122 // Ovlivnění poruch mikrocirkulace aktivací fibrinolýzy .. 122 // 10.4. Chronické formy... 122 // 10.5. Iatrogenní hyperfibrinolýzy... 122 // Tromboemboli(kó nein« v chirurgii // 11. Tromboembolismus a anestézie... 125 // Základní úvahy...125 // Zhodnocení rizika... 126 // Rizika spinální anestézie u pacientů s preventivně či kurativně podaným heparinem 127 // 12. Tromboembolické komplikace // v miniinvazívní chirurgii ...
129 // Základní pozitivní faktory miniinvazívní chirurgie // (vzhledem k riziku vzniku KK komplikaci)... 129 // Nejčastější rizikové faktory miniinvazívní chirurgie ... 130 // Zásady užívané prevence... 131 // 13. Mezenteriální trombózy a embólie ... 133 // 13.1. Incidence, etiologie, klinický obraz... 133 // 13.2. Diagnostika a terapie... 136 // 13.3. Další metody terapie... 139 // 13.4. Speciální zásady... 139 // 13.5. Výsledky... 140 // 14. Prevence TEN na I. chirurgické klinice VFN A 1. LF UK.. 143 // 14.1. Rizikové faktory a rizikové skupiny... 143 // 14.2. Prevence... 144 // Způsob aplikace prevence...144 // 15. Hemokoagulační vyšetření... 145 // Základni přehled...145 // Závér... 147 // Zkratky ... 149 // Literatura... 151 // Autor... 163 // Rejstřík // 164

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC