Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1997
263 s., [12] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7169-328-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 223-259 a rejstřík
Německé resumé
000249423
Obsah // Zkratky použité v textu ...9 // Předmluva...13 // Úvod ...15 // 1 Operační postupy při hysterektomii s adnexektomií...23 // 1.1 Klinické a laboratorní predoperační vyšetření ...26 // 1.2 Resekce pahýlů a histologické zpracování ...30 // 2 Intraoperační cévní změny ve vasa uterina et ovarica ...35 // 2.1 Charakteristika operačních skupin ...35 // 2.2 Obecné zhodnocení histologických nálezů ...36 // 2.3 Histologické nálezy u skupiny pacientek bez predoperační profylaxe ... 48 // 2.4 Histologické nálezy u skupiny pacientek s profylaxí LDH...49 // 2.5 Histologické nálezy u skupiny pacientek s profylaxí LMWH ...51 // 3 Krevní zásobení adnex po hysterektomii a extravaskulární tkáňové // změny ...53 // 3.1 Histologické nálezy v mezovariálních cévách...54 // 3.2 Tkáňové změpy extravazální ...57 // 4 Experimentální práce na zvířatech ...61 // 4.1 Podvaz, zaškrcení nebo poškození cév s vyšetřením resekovaných // úseků...61 // 4.2 Vliv antikoagulancií, antitrombotik a protidestičkových látek na vznik // nitrocévních trombů...63 // 4.3 Význam cévní výstelky a kultivace endotelových buněk ...66 // 4.4 Zábrana růstu trombů, krvácení, protektivní vliv SH a LMWH na cévní // stěnu, ovlivnění fibrinolýzy...68 // 4.5 Úvaha o aplikaci experimentálních poznatků do lidské patologie ..72 // 5 Změny v pod važovaných lidských cévách ...75 // 5.1 Aktivace hemokoagulačního systému
...75 // 5.2 Účinnost heparinu a struktura hemostatického trombů ...79 // 5.3 Inhibitory koagulačního systému nového typu...82 // 5.4 Struktura a průkaz fíbrinu, artefakty a konečný uzávěr cév ...83 // 6 Tromboembolická nemoc ...89 // 6.1 Výskyt trombóz v různých lékařských oborech ...89 // 6.2 Zvýšené riziko a primární prevence ...91 // 6.3 LMWH, UFH v profylaxi a význam OAK...94 // 6.4 Vstávání po operaci ...98 // 6.5 Důvody ? zavedení generalizované, všeobecné predoperační profylaxe // TEN ...100 // 7 Organizace a realizace profylaxe v nemocnici ...101 // 7.1 Klinický soubor a zpracování postupů ...101 // 7.2 Selektivní profylaxe v I. období ...102 // 7.3 Metoda LDH ve II. období...104 // 7.4 LMWH ve III. období...104 // 7.5 Frekvence a zastoupení jednotlivých gynekologických operací ...107 // 8 Diagnostika pooperační flebotrombózy a plieni tromboembolie ...111 // 8.1 Klinika trombózy a vyšetření pacientky...112 // 8.2 Hluboká žilní trombóza...113 // 8.3 Akutní trombóza pánevních žil ...114 // 8.4 Trombóza vena cava caudalis...114 // 8.5 Phlegmasia alba, rubra et coerulea dolens...115 // 8.6 Potrombotický syndrom ...115 // 8.7 Trombóza v. subclavia a v. axillaris...116 // 8.8 Neinvazivní a invazivní diagnostické metody ...117 // 8.8.1 Termografie tekutými krystaly cholesterolu ...117 // 8.8.2 Dopplerova ultrazvuková metoda...117 // 8.8.3 Duplexní dopplerovská ultrasonografie ...119 // 8.8.4 Teletermografie
...119 // 8.8.5 Impedanční pletyzmografíe a jiné metody...120 // 8.8.6 Light-Reflection Rheography...121 // 8.8.7 Jod-fibrinogenový test...123 // 8.8.8 Izotopová flebografie ... 124 // 8.8.9 Výpočetní tomografie, magnetická nukleární rezonance... 124 // 8.8.10 Flebografie, rtg-venografie...125 // 8.9 Plieni embolie ... 127 // 8.9.1 Klinický obraz a rizikové faktory...127 // 8.9.2 Elektrokardiografie ... 130 // 8.9.3 Rentgenová diagnostika, rtg-snímky plic a srdce... 131 // 8.9.4 Plieni perfuzní scan ...132 // 8.9.5 Ventilační scintigrafie...132 // 8.9.6 Angiopulmografie ...133 // 9 Úspěšnost generalizované, predoperační prevence TEN // v gynekologii...135 // 10 Prevence a terapie hluboké žilní trombózy a pulmonální embolie // antikoagulancii a antitrombotiky...141 // 10.1 Orální antikoagulancia ...141 // 10.2 Standardní heparin (SH, UFH)... 143 // 10.2.1 Přehled přípravků a dávkování... 146 // 10.3 Nízkomolekulární heparin (LMWH)...151 // 10.3.1 Přehled přípravků a dávkování...153 // 11 Trombolýza - trombolytika ... 159 // 11.1 Fibrinolytické prostředky ...162 // 12 Antitrombin III ... 165 // 12.1 Získaný (DIC) a kongenitální nedostatek AT III... 165 // 12.2 Dostupné preparáty a dávkování ... 167 // 13 Některé protidestičkové látky ...169 // 14 Vývoj a výsledky profylaxe tromboembolické nemoci v porodnictví a // gynekologii...173 // 14.1 Výskyt hluboké žilní trombózy ...176 // 14.2 Embolie arterie pulmonalis
...184 // 14.3 Komplikace medikamentózni profylaxe...189 // 14.4 Výhody LMWH ...193 // 15 Problematika profylaxe, rizika a komplikací v chirurgii, ortopedii, // traumatológii a v jiných oborech...195 // 15.1 Přehled komplikací...198 // 15.2 Riziko vzniku DVT a PE bez prevence ...202 // 15.3 Profylaxe dle rizika v chirurgii a ortopedii...203 // 16 Vývoj problematiky, aktuality a pokyny pro praxi ...209 // 17 Souhrn...213 // 17.1 Zusammenfassung...217 // 18 Literatura ...223 // 19 Rejstřík ...261
(OCoLC)84939645
cnb000279189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC