Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
260 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-210-6297-9 (brož.)
Nad názvem: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 247-260 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000249505
Obsah // SEZNAM GRAFICKÝCH VYOBRAZENÍ...9 // ÚVOD...11 // 1 OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ - HLEDÁNÍ OBSAHU POJMU 14 // 1.1 Diskuse o významech pojmu osobnostně sociální rozvoj...21 // 2 SPOLEČNÉ ZÁKLADY VYBRANÝCH POJETÍ // OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE...25 // 2.1 Pilíř první: Zkušenostně reřlektivní učení...25 // 2.1.1 Tradiční myšlenkové zdroje a východiska zkušenostně reflektivního učení.. 29 // 2.1.1.1 Americký pragmatismus a John Dewey...29 // 2.1.1.2 Akční výzkum a Kurt Lewin...33 // 2.1.1.3 Humanistická psychologie a Carl R. Rogers...35 // 2.1.1.4 Zkušenostní učení v pojetí Davida Kolba...37 // 2.1.1.5 Reřlektivní myšlení v pojetí Chrise Argyrise a Donalda Schöna 40 // 2.1.2 Současné koncepce zkušenostně reflektivního učení...43 // 2.1.2.1 Transformační teorie učení aJackMezirow...44 // 2.1.2.2 Procesy zkušenostního učení v pojetí Petera Jarvise...46 // 2.1.2.3 Reřlektivní proces v koncepci Davida Bouda...48 // 2.1.2.4 Pojetí interpretujících autorů...49 // 2.1.3 Shrnutí...51 // 2.2 Pilíř druhý: Skupinová práce...55 // 2.2.1 Důvody pro skupinovou práci...56 // 2.2.1.1 Sociálně kognitivní teorie A. Bandury...56 // 2.2.1.2 Sociálně historická teorie L. S. Vygotského...59 // 2.2.1.3 Teorie sociokognitivního konfliktu...59 // 2.2.1.4 Teorie kontextualizovaného učení...60 // 2.2.1.5 Teorie kooperativního vyučování a učení...60 // 2.2.1.6 Shrnutí...61 // 2.2.2 Skupinová dynamika...63
// 2.2.2.1 Skupinové vztahy...64 // 2.2.2.2 Skupinové role, pozice a normy...65 // 2.2.2.3 Skupinová koheze a tenze...66 // 2.2.2.4 Vývoj skupiny...68 // 2.2.3 Typy skupin pro skupinovou práci...70 // 2.2.4 Teorie a styly vedení skupin...75 // 2.2.4.1 Spoluvedení skupin...80 // 2.2K.2 Supervize a vedení skupin...82 // 2.2.5 Shrnutí...84 // 2.3 Diskuse o základech a východiscích osobnostně sociálního rozvoje...88 // METODOLOGIE VÝZKUMU...91 // 3.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky...91 // 3.2 Design a metoda výzkumu...93 // 3.3 Účastníci výzkumu...93 // 3.3.1 Výbér vzorku účastníků...95 // 3.3.1.1 Kontext reprezentovaného pojetí osobnostně sociálního rozvoje — 95 // 3.3.1.2 Délka a intenzita praxe, sebeurčení lektorů...97 // 3.3.1.3 Odborné ukotvení a účast na vzdělávání...98 // 3.3.1.4 Další potenciální variability...100 // 3.3.2 Způsob zapojení účastníků...101 // 3.3.3 Etická dimenze výzkumu...104 // 3.4 Metody a průběh sběru dat...105 // 3.4.1 Videostudie...106 // 3.4.2 Hloubkový rozhovor...108 // 3.4.3 Triangulace...110 // 3.5 Analýza dat...110 // 3.5.1 Kódování...Ill // 3.6 Otázky kvality výzkumu...113 // 3.7 Shrnutí...114 // 4 MODEL VEDENÍ SKUPINY...116 // 5 MATERIÁL K UČENÍ...123 // 5.1 Podněcování sdílení...124 // 5.1.1 Podněcování sdílení ve vazbě na typ zkušenosti...125 // 5.1.2 Podněcování sdílení v souvislosti s adresností podnětů...126 // 5.1.3 Typologie podnětů
ke sdílení...130 // 5.1.3.1 Neadresný podnět ke sdílení zážitku...131 // 5.1.3.2 Adresný podnět ke sdílení zážitku...132 // 5.1.3.3 Neadresný podnět ke sdílení zkušenosti...134 // 5.1.3.4 Adresný podnět ke sdílení zkušenosti...135 // 5.2 Shrnutí...137 // 6 VÝSTUPY Z UČENÍ...139 // 6.1 Podněty k přemýšlení...140 // 6.1.1 Analýza minulé zkušenosti skrze abstraktní podněty...144 // 6.1.2 Analýza minulé zkušenosti skrze konkrétní podněty...146 // 6.1.3 Uvažování o budoucí zkušenosti v abstraktní rovině...150 // 6.1.4 Uvažování o budoucí zkušenosti v konkrétní rovině...155 // 6.1.5 Shrnutí...161 // 6.2 Poučování...162 // 6.3 Shrnutí...169 // 7 PODMÍNKY K UČENÍ... 171 // 7.1 Atmosféra...173 // 7.1.1 Humor lektorů...174 // 7.1.2 Humor účastníků...176 // 7.2 Bezpečí a důvěra... // 7.2.1 Budování bezpečí a důvěry // 181 // 182 // 7.2.2 Udržování a ochrana bezpečí a důvěry...187 // 7.3 Zapojení účastníků...192 // 7.4 Uspořádání prostoru...195 // 7.5 Zaměření pozornosti...198 // 7.6 Shrnuti...202 // 8 KOMUNIKAČNÍ STYL...206 // 8.1 Aktivní naslouchání...207 // 8.2 Komunikační struktura...213 // 8.2.1 Iniciace...216 // 8.2.2 Podněcování...218 // 8.2.3 Odezva...219 // 8.2.4 Zpracování...223 // 8.2.5 Ukončování...227 // 8.2.6 Monitorování...228 // 8.2.7 Signalizace a reakce na signál...229 // 8.3 Shrnutí...232 // 9 SHRNUTÍ A DISKUSE EMPIRICKÉ ČÁSTI...234 // ZÁVĚR...240
// SUMMARY...243 // BIBLIOGRAFIE...247 // 8
(OCoLC)872340674
cnb002539337

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC