Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Hlučín : Muzeum Hlučínska, 2013
69 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-260-5437-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 68-69 a bibliografické odkazy
000249516
Obsah // PŘEDMLUVA // ÚVOD // A. Místní jména sídlištní a nesídlištní // B. Vlastnosti sídlištních místních jmen // C. Vznik sídlištních místních jmen // SOUSTAVA SÍDLIŠTNÍCH MÍSTNÍCH JMEN NA HLUČÍNSKU // I. Základy sídlištních místních jmen // A. Základem místních jmen jsou jména osobní // a) Místní jména z osobních jmen domácího (českého, slovanského) původu // b) Místní jména z osobních jmen cizího (německého, latinského) původu // B. Základem místních jmen jsou slova obecná // Významové skupiny: // a) Terén; b) Poloha; c) Získávání půdy; d) Porost; e) Ptáci; f) Voda; g) Barva; h) Stavby; i) Velikost; j) Tvar; k) Okolnosti založení; i) Zaměstnání; m) Obecná slova cizího původu // C. Základem místního jména je jiné místní zeměpisné jméno // II. Formální prostředky (přípony, předpony) sídlištních místních jmen // A. V místních jménech ze jmen osobních // Přípony: // -ice, -ovic, -j, -ov, -ín, -ec, -ove, -ůvka, -y // B. V místních jménech ze jmen obecných: // Přípony: // a) Základ je podstatné jméno: -ina, -ka, -ov, -árňa, -í // b) Základ je přídavné jméno: -á, -ná // c) Místní jména jsou v množném čísle: -у, -/су, -e // d) Místní jména s předponou: pa-, pod-, za-с. Místní jména bez formálního prostředku // D. Místní jména víceslovná s přívlastky z přídavných jmen // Přívlastky vyjadřují polohu, velikost, délku, stáří, okolnosti (horní/dolní, malý/velký, nový, husí, pustý) //
CHARAKTERISTIKA SÍDLIŠTNÍCH MÍSTNÍCH JMEN NA HLUČÍNSKU // I. Jména původu domácího (českého) 18 // II. Podíl němčiny na místních jménech na Hlučínsku 19 // a) Německé prvky v místních jménech 20 // b) Etapy a způsoby přejímání českých místních jmen // do němčiny 22 // c) Německá místní jména v letech 1939 - 1945 24 // ZÁVĚR 28 // SLOVNÍKOVÉ ZPRACOVÁNÍ JMEN OBCÍ A JINÝCH SÍDEL HLUČÍNSKA // I. Dva samostatné dílčí slovníky 31 // A. Slovník jmen obcí // B. Slovník jmen osad, dvorů, samot, kolonií a zaniklých sídel // II. Zásady zpracování 31 // a) Heslové záhlaví, statut obce, historické zápisy, výklad jména, nářeční znění jména // b) Uspořádání heslových odstavců ve slovníku A. a ve slovníku B. // A. SLOVNÍK JMEN OBCÍ 35 // B. SLOVNÍK JMEN OSAD, DVORŮ, SAMOT, KOLONIÍ, ZANIKLÝCH SÍDEL 57 // PRAMENY, LITERATURA 67 // 6
cnb002528280

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC