Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.4) Půjčeno:44x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2013
216 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-402-3 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000249544
OBSAH // Úvod...6 // 1 Zdravý /působ života a jeho charakteristika...9 // i. 1 Vybrané základní pojmy...10 // 1.2 Zdravý způsob života a jeho základní charakteristika...16 // 1.3 Evropský způsob života jako nepřítel zdravého způsobu života - konzumismus... 18 // 1.4 Zdravý životní styl u dětí...24 // Shrnutí kapitoly...34 // 2 Role mateřské školy a učitele ve výchově dítěte ke zdravému způsobu života...39 // 2.1 Zdravá mateřská škola...40 // 2.2 Znaky zdravé mateřské školy...42 // 2.3 Učitel podporující zdraví v mateřské škole...45 // Shrnutí kapitoly...56 // 3 Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku - fyzický, sociální a psychický // vývoj...61 // 3.1 Fyzické zdraví dítěte a jeho tělesný vývoj...63 // 3.2 Sociální vývoj dítěte předškolního věku...69 // 3.3 Psychický vývoj dítěte předškolního věku...71 // Shrnutí kapitoly...74 // 4 Výchova ke zdravému způsobu života v kurikulárních dokumentech...78 // 4.1 Národní program rozvoje vzdělávání...79 // 4.2 Problematika zdraví v Rámcovém vzděl. programu pro předškolní vzdělávání... 81 // 4.3 Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole...89 // 4.4 Reflexe provázanosti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a kurikula podporujícího zdraví v mateřské škole...90 // 4.5 Program „Škola podporující zdraví“...93 // 4.6 Projekt zdravá abeceda...95 // 4.7 Příklad projektu školy
podporující zdraví...97 // Shrnutí kapitoly...102 // 5 Zdravá výživa jako prvek zdravého způsobu života...107 // 5.1 Složení potravin...109 // 5.2 Pyramida výživy...122 // 5.3 Zásady zdravého stravování dětí...127 // 5.4 Pitný režim...132 // 5.5 Stravování v mateřské škole...135 // Shrnutí kapitoly...137 // 6 Pohyb a jeho vliv na zdraví...144 // 6.1 Pohyb a tělesná pohoda...145 // 6.2 Předškolní dítě a pohyb...149 // 6.3 Tělesná pohoda jako jeden pilíř zdravé mateřské školy...154 // 6.4 Pohybová aktivita dětí v mateřské škole...156 // Shrnutí kapitoly...167 // 7 Psychická pohoda jako součást zdravého životního stylu...172 // 7.1 Psychická stránka zdraví duševní (a duchovní) zdraví...173 // 7.2 Duševní pohoda jako jeden z pilířů mateřské školy podporující zdraví...176 // 7.3 Kultivace duševního (a duchovního) zdraví v pedagogické praxi...180 // Shrnutí kapitoly...189 // 8 Zdravé životní prostředí - kontext zdravého způsobu života...195 // 8.1 Životní prostředí jako nezbytný předpoklad pro život a jeho charakteristika 197 // 8.2 Životní prostředí a zdraví - spojené nádoby...198 // 8.3 Předškolní děti a příroda...205 // 8.4 Podpora zdraví v environmentální oblasti...207 // Shrnutí kapitoly...210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC