Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, 2013
77 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-374-3 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra technické a pracovní výchovy
Obsahuje bibliografii na s. 77
000249546
1 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání |9|...5 // /. / Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních (§ 29)...5 // 1.2 Školní úraz...8 // 1.3 Dokumentace BOZP...8 // 2 Základní typy rizik [1()|...1(1 // 3 Poučení žáku a dozor nad žáky 110]...12 // 3. / Poučení žáků...12 // 3.2 Dozor nad žáky...13 // 4 Bezpečnost v laboratořích a dílnách |6|, |X|, ]10|...15 // 4. / Zásady bezpečnosti práce v laboratoři...16 // 4.2 Řád učebny rodinné výchovy...16 // 4.3 Řád školní dílny...17 // 4.4 Všeobecné zásady pro výuku žáků na strojích...18 // 4.4. / Obráběcí stroje na kovy...19 // 4.4.2 Dřevoobráběcí stroje...22 // 5 Ochrana před úrazem elektrickou energií [2|, |3|, [4|...25 // 5.1 Definice vybraných pojmů z oblasti elektrické energie:...27 // 5.2 Rozdělení napětí dle prostorů...29 // 5.3 Druhy ochran...30 // 5.4 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí...33 // 5.5 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých části...38 // 5.6 Vyhláška č. 50/1978 Sb...44 // 6 První pomoc a traumatologický plán |2|...53 // 6.1 Traumatologický plán...53 // 6.2 Zásady pro poskytnutí první pomoci po zásahu elektrickým proudem...55 // 6.2.1 Umělé dýchání ...56 // 6.2.2 Nepřímá srdeční masáž...57 // 6.2.3 Druhy umělého dýchání a stručný postup...59 // 6.3 Zásady poskytnutí první pomoci při popálení...60 // 6.4 Zásady poskytnutí první pomoci při krvácení...60 // 6.5 Zásady poskytnutí první pomoci při jedy nebo zasažení chemickou látkou... 61 // 6.6 Doporučený obsah lékárničky...61 //
7. Požární ochrana |2|, |8|, |11|...62 // 7.1 Požární nebezpečí...63 // 7.2 Dokumentace požární ochrany...63 // 7.3 Případ postupu při vzniku požáru...64 // 7.4 Ruční hasicí přístroje...64 // 8 Ochrana člověka za mimořádných událostí |5|...69 // 8.1 Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob // včetně školní mládeže...70 // 8.2 Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva...70 // 9 Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven // pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 1121...74 // 10 Použitá literatura...77

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC