Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013
80 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-450-4 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
Obsahuje bibliografi na s. 71-76, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
000249557
PŘEDMLUVA (JK)...7 // 1 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM UČITELSTVÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY PRO 2. STUPEŇ ZŠ - AKTUÁLNÍ STAV OBORU (JK)...9 // 1.1 Charakteristika a cíle studia...9 // 1.2 Profil absolventa...10 // 1.3 Vstupní předpoklady pro přijetí ke studiu...12 // 1.4 Kurikulum studijního oboru (rámcový pohled)...12 // 1.5 Stámí závěrečná zkouška...13 // 2 HUDEBNĚPSYCHOLOGICKÉ, DIDAKTICKÉ A PEDAGOGICKÉ PŘEDMĚTY (JK, VŠ, DK)...15 // 2.1 Psychologické aspekty hudební výchovy, Didaktika hudební výchovy, Souvislá profesní praxe (JK)...15 // 2.1.1 Psychologické aspekty hudební výchovy...15 // 2.1.2 Didaktika hudební výchovy...17 // 2.1.3 Souvislá profesní praxe...19 // 2.2 Průběžná profesní praxe (VŠ)...20 // 2.3 Aktuální problémy hudební pedagogiky (DK)...23 // 3 HLASOVÁ A SBORMISTROVSKÁ PŘÍPRAVA (JS)...27 // 3.1 Hlasová příprava...27 // 3.1.1 Práce s dětským hlasem...27 // 3.1.2 Didaktika hlasové výchovy...30 // 3.2 Sbormistrovská příprava...32 // 3.2.1 Metodická práce s dětským sborem...32 // 4 NÁSTROJOVÁ PŘÍPRAVA (JZ)...35 // 5 HUDEBNĚHISTORICKÉ A ETNOMUZIKOLOGICKÉ DISCIPLÍNY (VŠ, JM, JK)...43 // 5.1 Artificiální a nonartificiální hudba 20. století (VŠ)...43 // 5.2 Dějiny české a světové hudební výchovy (JM)...48 // 5.3 Etnická hudba (JK)...50 // 6 HUDEBNĚTEORETICKÉ A HUDEBNĚESTETICKÉ ASPEKTY PŘÍPRAVY UČITELŮ A UČITELEK HUDEBNÍ VÝCHOVY (DK)...54 // 6.1 Repetitorium hudební teorie...54 // 6.2 Úvod do hudební komparatistiky...57 // 6.3 Hudební estetika v teorii a praxi...58 //
7 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU (VŠ) 62 // 7.1 Vysokoškolské kvalifikační práce ve vnitřních předpisech Ostravské univerzity, administrace a zpřístupňování VŠKP...62 // 7.2 Problém plagiátorství a jeho řešení v rámci VŠKP na Ostravské univerzitě.63 // 7.3 VŠKP v úzu katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 64 // 7.4 Závěrečné práce v navazujícím magisterském studiu z pohledu vedoucí a oponentky práci...66 // ZÁVĚRY (DK)...69 // LITERATURA...71 // SHRNUTÍ...77 // SUMARRY...78 // JMENNÝ REJSTŘÍK...79

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC