Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Chomutov : L. Marek, 2013
239 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87127-40-7 (L. Marek ; brož.)
Pontes Pragenses ; sv. 61
300 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 221-239, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
000249569
Předmluva ...7 // 1. Osudová cesta Karla Heima ...11 // 1.1 Mládí a studia ...11 // 1.2 Studentská léta a vikariátnípraxe ...15 // 1.3 Tajemníkem Křesťanského sdružení německých studentů (DCSV) ...19 // 1.4 Počátky Heimovy akademické dráhy ...22 // 1.5 Heimova duchovenská činnost během první světové války ...28 // 1.6 Cesta kolem světa a krystalizace postoje k jiným náboženstvím ...33 // 1.7 Profesor systematické teologie v Tübingen a konference v Jeruzalémě ...41 // 1.8 Teologie v období nacismu a poslední léta Heimova života ...49 // 2. Mnohodimenzionální uspořádání skutečnosti. Nové prostorové myšlení ...57 // 2.1 Nutnost dialogu teologie a přírodních věd v době sekularismu ...57 // 2.2 Základní principy nové řeči o Bohu a pojem prostor ...61 // 2.3 Pokus o vymezení pojmu prostor a základní dimenzionální vztahy ...65 // 2.4 Několik slov o „já“ a jeho vymezení vůči světu ...67 // 2.5 Setkání s „ty“ ...70 // 2.6 Časovost nepředmětného prostoru „já" jako otázk avůle ...74 // 2.7 Předmětný svět jako médium osobních vztahů? ...76 // 2.8 Tematizace subjektu a bezprostředních vztahů za hranicemi lidského světa ...48 // 3. Jinakost Boha na pozadí polárního světa ...82 // 3.1 Polární forma světa a možnost nadpolárního prostoru ...8 // 23.2 Nadpolární prostor jako východisko tenze mezi relativismem a pozitivismem ...87 // 3.3 Víra v osobního Boha ...94 //
4. Jistota víry v Ježíši Kristu ...99 // 4.1 Prameny lidské důvěry jako negativní předpoklad víry v Boha ...99 // 4.2 Ježíš jako Pán a Vůdce na cestě překonávající odcizení mezi Bohem a člověkem ...103 // 4.3 Původ a důsledky prvotní viny ...107 // 4.4 Zjevení Boha v Ježíši Kristu ...115 // 4.5 Prvotní vina ve vztahu k osudu a moci jako předpoklad pro pochopení Kristova díla vykoupení ...122 // 4.6 Smíření s Bohem v Kristově oběti ...127 // 4.7 Dokončení Božího díla v druhém příchodu Ježíše Krista ...135 // 4.8 Smysl obce Kristovy ...144 // 5. Teologie a přírodní vědy. Relativizace absoluten a otázka zázraků ...148 // 5.1 Krize a nová perspektiva univerzálních modelů skutečnosti ...148 // 5.2 Nový univerzalismus v díle Karla Heima ...152 // 5.3 Východisko v nezobrazitelném Bohu ...153 // 5.4 Rozklad kauzálně mechanistického obrazu světa a pád novověkých absoluten ...155 // 5.4.1 Pád absolutního objektu ...158 // 5.4.2 Pád absolutního prostoru a času ...163 // 5.4.3 Pád absolutní determinace světového dění ...171 // 5.5 Proměna přírodovědeckého obrazu světa a obnova vědomí Boží moci ve světě ...176 // 6. Odkaz Karla Heima současné teologii ...180 // 6.1 Diskuse nad teologií Karla Heima ...180 // 6.2 Recepce myšlení Karla Heima v české teologii ...189 // 6.3 Odkaz Karla Heima ...197 // Summary ...206 // 6.2 The reception of the thought of Kar lHeim in Czech theology ...207 // Jmenný rejstřík ...216 // Bibliografie ...221
(OCoLC)859737300
cnb002462470

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC