Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.6) Půjčeno:53x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013
257 s. : il., faksim. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-451-1 (váz.)
Na rubu tit. s.: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 241-248 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000249578
ÚVOD...7 // TEORETICKÁ ČÁST...9 // 1 VYMEZENÍ ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY...10 // 1.1 K POJMŮM GRAMOTNOST A NEGRAMOTNOST K K POSUNU JEJICH OBSAHŮ...11 // 1.2 FunkčnI a čtenářská gramotnost v souvislostech...14 // 1.3 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, JEJÍ VYMEZENI A ŠKOLSKÉ PROSTŘEDÍ... 19 // 1.3.1 Základní (počáteční čtenářská) gramotnost...31 // 1.3.2 Vymezení pojmů souvisejících se čtenářskou gramotností...33 // 1.3.3 Práce s uměleckým textem v literární výchově zohledňující model čtenářské gramotnosti...37 // 1.3.3.1 Čtením a psaním ke kritickému myšleni...42 // 1.4 Proces porozuměn!textu...45 // 1.4.1 Úrovně porozuměni textu...49 // 1.4.2 Úrovně porozumění textu z pohledu kognitivní taxonomie...50 // 2 REPREZENTATIVNÍ MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI...52 // 2.1 VÝZKUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOST PIRIS...54 // 2.1.1 Vliv prostředí na rozvoj čtenářské gramotnosti ve výzkumu PIRLS...58 // 2.1.2 Komparace dílčích českých a slovenských výstupů výzkumu PIRLS...60 // 2.1.2.1 Užívané zdroje a typ textu...63 // 2.1.2.2 Aktivity při výuce čteni...67 // 2.1.2.3 Činnosti následující po přečteni a rozvíjeni čtenářských dovedností...68 // 2.1.2.4 Věk učitelů a další vzděláváni...70 // 2.1.2.5 Čteni v rodině...72 // 2.2 VÝZKUM ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V ŠETŘENI PISA...72 // 2.3 Komparace metodik výzkumů PIRLS a PISA...75 // 3 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V KONTEXTU KURIKULA...77
// 3.1 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...78 // 3.1.1 Princip komplexnosti ve výuce mateřštiny...83 // 3.2 UČEBNICE MATEŘŠTINY A JEJICH ROLE PŘI VÝUCE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI...85 // 3.2.1 Obecná charakteristika učebnic...87 // 3.2.2 Specifika nově pojatých učebnic mateřštiny...91 // PRAKTICKÁ ČÁST...94 // 4 METODOLOGIE EMPIRICKÉ ČÁSTI...95 // 5 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - NEJ ČASTĚJI UŽÍVANÉ UČEBNICE ČEŠTINY...98 // 5.1 Vyhodnocen! získaných dat...98 // 6 MONITOROVÁNÍ VÝUKY MATEŘSKÉHO JAZYKA...100 // 6.1 Vyhodnocen! dat-výuka mateřštiny na 1. stupni ZŠ...101 // 6.1.1 Vyhodnoceni dat-výuko mateřštiny na 2. stupni ZŠ...105 // 6.2 Vyhodnocen! dat - výuka uterárn! výchovy na 1. stupni ZŠ...107 // 6.3 Vyhodnocen! dat SGS 2013 - monitorován! výuky mateřštiny na 1. stupni ZŠ...112 // 7 ANALÝZA JAZYKOVÝCH UČEBNIC...115 // 7.1 K VÝSLEDKŮM ANALÝZY UČEBNIC 1. ROČNÍKU ZŠ...115 // 7.1.1 Koncepce učebnic 1. ročníku ZŠ...116 // 7.1.2 Texty učebnic a zadání rozvíjející čtenářskou gramotnost...117 // 7.2 Analýza dalších jazykových učebnic 1. stupně ZŠ...118 // 7.2.1 Integrace vnitropředmětových vztahů...120 // 7.3 Analýza učebnic mateřského jazyka pro 2. ročnIk ZŠ...123 // 7.3.1 Výchozí texty učebnic...123 // 7.3.2 Jazykový materiál mluvnických cvičeni...125 // 7.3.3 Úkoly k textu cíleně rozvíjející čtenářskou gramotnost...128 // 7.4 Analýza učebnic mateřského jazyka
pro 3. ročník ZŠ...129 // 7.4.1 Výchozí texty učebnic...129 // 7.4.2 Jazykový materiál mluvnických cvičení...131 // 7.4.3 Úkoly k textu cíleně rozvíjející čtenářskou gramotnost...134 // 7.5 Analýza učebnic mateřského jazyka pro 4. ročník ZŠ...135 // 7.5.1 Výchozí texty učebnic...135 // 7.5.2 Jazykový materiál mluvnických cvičeni...137 // 7.5.3 Úkoly k textu cíleně rozvíjející čtenářskou gramotnost...139 // 7.6 Analýza učebnic českého jazyka pro 5. ročník ZŠ...140 // 7.6.1 Výchozí texty učebnic...140 // 7.6.2 Jazykový materiál mluvnických cvičeni...142 // 7.6.3 Úkoly k textu cíleně rozvíjející čtenářskou gramotnost...144 // 7.7 Analýza jazykových učebnic - shrnutí...144 // 7.7.2 Analýza učebnic českého jazyka nakladatelství Scientia...149 // 8 ANALÝZA ČÍTANEK...152 // 8.1 Analýza čítanek 1. stupně ZŠ ...153 // 8.1.1 Integrace vnitropředmětových a mezipředmětových vztahů...155 // 8.1.2 Úlohy rozvíjejíci čtenářské dovednosti žáků...156 // 8.1.3 Analýza čítanek nakladatelství Didaktis a Fraus...159 // 8.2 VÝSLEDKY ANALÝZY ČÍTANEK 2. STUPNĚ ZŠ... 163 // 8.3 Sonda-vuvDílnyčtenínaporozuměnítextuuZAků...166 // 9 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SGS 2013 - UČITELÉ A ŽÄCI1. STUPNĚ ZŠ...168 // 10 PRACOVNÍ LISTY V EDUKACI...175 // 10.1 VÝSLEDKY ANALÝZ PRACOVNÍCH LISTŮ-SGS 2013...176 // 10.2 NÄVRHY PRACOVNÍCH LISTŮ ZOHLEDŇUJÍC! MODEL ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI... 178
// 11 ZÄVÉRY A STANOVISKA PRO PEDAGOGICKOU PRAXI...234 // ZÁVĚR...239 // SUMMARY...240 // POUŽITA LITERATURA...241 // PŘÍLOHA 1...249 // PŘÍLOHA 2...251 // PŘÍLOHA 3...253 // PŘÍLOHA 4...254 // PŘÍLOHA 5...255 // PŘÍLOHA 6...256
cnb002566911

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC