Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(10.5) Půjčeno:84x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013
147 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-391-0 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 129-136 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000249580
OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // 1 POJETÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ V KONTEXTU SOUDOBÝCH TEORIÍ VZDĚLÁVÁNÍ...7 // 1.1 Pedagogická komunikace a interakce...7 // 1.2 Učitel...10 // 1.3 Edukační proces...13 // 2 INTERAKCE V PEDAGOGICKÉ REALITĚ...16 // 2.1 Pedagogická interakce...16 // 2.2 Atributy a formy interakce...18 // 2.3 Aspekty pedagogické interakce...20 // 2.4 Interakční styl učitele...26 // 3 PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE...29 // 3.1 CÍLE A FUNKCE PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE...30 // 3.2 ÚČASTNÍCI PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE...31 // 3.2.1 Determinanty komunikace ve výuce...31 // 3.3 Pravidla komunikace mezi učitelem a žáky...36 // 3.3.1 Direktivní komunikační pravidla...37 // 3.3.2 Demokratická komunikační pravidla...38 // 4 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE V EDUKAČNÍM PROCESU...40 // 4.1 Zvukový a písemný projev verbální komunikace...41 // 4.1.1 Zvukový projev...41 // 4.1.2 Písemný projev...44 // 4.2 Slovní metody...45 // 4.2.1 Monolog...45 // 4.2.2 Dialog...46 // 4.3 UČITELOVY OTÁZKY A ŽÁKOVY ODPOVĚDI...48 // 4.3.1 Učitelovy otázky...48 // 4.3.2 Žákovy odpovědi...51 // 4.4 Proporce verbálního projevu učitele a žáků...53 // 4.5 Komunikační dovednosti v práci učitele...54 // 5 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE V EDUKAČNÍM PROCESU...57 // 5.1 Funkce neverbální komunikace...58 // 5.2 Obsah neverbální komunikace...59 // 5.3 ŘEČ TĚLA...60 // 5.3.1 Vizika...61 // 5.3.2 Mimika...62 // 5.3.3 Kine/.ika...63 // 5.3.4 Gestika...64 // 5.3.5 Posturologie...66
// 5.3.6 Haptika...66 // 5.3.7 Proxcmika...67 // 3 // 5.3.8 Sdělování úpravou zevnějšku a životního prostředí...69 // 5.4 Další alternativy neverbální komunikace...70 // 6 VÝZKUM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE...73 // 6.1 Přístupy kf. zkoumání komunikace...73 // 6.1.1 Teorie informace...73 // 6.1.2 Teorie sociální komunikace...77 // 6.2 Vývoj výzkumů komunikace a interakce ve výucf...78 // 7 VLIV GENDEROVÝCH ROZDÍLŮ NA PEDAGOGICKOU INTERAKCI A KOMUNIKACI...81 // 7.1 Problém a cíle pedagogického výzkumu...81 // 7.2 Formulace hypotéz...82 // 7.3 Zkoumaný soubor...85 // 7.4 VÝZKUMNÁ A STATISTICKÁ METODA...86 // 7.4.1 Dotazník interakčního stylu učitele...86 // 7.4.2 Studentův t-test...89 // 7.5 Realizace výzkumného šetření...91 // 7.5.1 Interpretace výsledků výzkumu...92 // 7.5.2 Statistické ověřování výsledků výzkumu a testování hypotéz 106 // 7.6 ZÁVĚRY...122 // Shrnutí...125 // Summary...127 // Literatura a informační zdroje...129 // Přílohy...137 // 4
cnb002568719

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC