Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(0.4) Půjčeno:2x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
200 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-405-4 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 165-179, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a německé resumé
000249581
Obsah ...3 // Obsah // Úvodem...5 // Poděkování...9 // 1 Pojetí interkulturního vzdělávání v českém vzdělávacím systému 11 // 1.1 Postavení průřezových témat v kurikulu pro základní a střední školy...11 // 1.2 Interkulturní vzdělávání a multikulturní výchova...13 // 1.3 Doporučené očekávané výstupy pro průřezové téma Multikulturní // výchova...15 // 1.4 Stereotypy a předsudky v transkulturním pojetí interkulturního vzdělávání...20 // 2 Výchova k evropanství a její didaktické perspektivy...25 // 2.1 Evropská dimenze ve vzdělávání a její cíle...25 // 2.2 Evropanství a přístupyk jeho uchopení v kontextu edukace...26 // 2.3 Evropská dimenze v českém kurikulu pro základní a střední školy...28 // 2.4 Výzkumy evropanství realizované v českém prostředí...33 // 2.5 Z některých zahraničních výzkumů evropanství a interetnických postojů ...38 // 3 Vědomí evropanství u české studující mládeže po vstupu // do Evropské unie...41 // 3.1 Předmět a cíle výzkumu...41 // 3.2 Popis zkoumaného souboru...42 // 3.3 Metody sběru a zpracování dat...43 // 3.4 Výsledky výzkumu...44 // 3.4.1 Postoje k vlivům světového, evropského a českého prostoru...44 // 3.4.2 Sympatie k evropským národům...48 // 3.4.3 Rekonstrukce heterostereotypů evropských národů...52 // 3.4.4 Rekonstrukce českého autostereotypu a heterostereotypů ostatních // evropských národů...55 // 3.4.5 Postoje k okolním zemím...69 // 3.4.6 Vztah k menšinám žijícími v ČR...72 // 3.4.7 Postoje k integraci...75 // 3.4.8 Pojetí evropanství a vztah k Evropské unii...78 // 3.4.9 Faktory ovlivňující formování názorů a postojů respondentů...84 //
3.5 Vědomosti žáků a studentů o integračních procesech a EU...86 // 3.6 Závěrečné shrnutí výzkumu...94 // 4 Historické vědomí a aspekty multikulturality ve vztahu ke školní výuce...97 // 4.1 Cíle výzkumu...97 // 4.2 Obsahová koncepce výzkumu...99 // 4.3 Výzkumný design...102 // 4.4 Výsledky výzkumu...105 // 4.4.1 Preference z hlediska geografické perspektivy dějin...105 // 4.4.2 Hodnocení českých historických osobností a osobností z dějin // menšin žijících na území České republiky...107 // 4.4.3 Preferované formy přiblížení historie a kultury národnostních // menšin...110 // 4.4.4 Hodnocení osobních zkušeností z interkulturního kontaktu s příslušníky národnostních menšin žijících na území České republiky...112 // 4.4.5 Prostor pro regionální a interkulturní témata ve výuce dějepisu...118 // 4.4.6 Akcent na multiperspektivní výklad vybraných historických událostí ve výuce dějepisu...129 // 4.5 Závěrečné shrnutí výzkumu...136 // 5 Doporučení pro optimalizaci výuky na základních a středních školách...139 // Summary...143 // Zusammenfassung...153 // Literatura...165 // Seznam schémat, tabulek a grafů...181 // Index osob...185 // Věcný a místní rejstřík...189 // Příloha...193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC