Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1. v NV
Praha : Naše vojsko, 1958
255 s. ; 25 cm

objednat
Svět ; sv. 22
Text otištěn podle amsterodamského vyd. z r. 1663 "Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, ..." s určitými pravopisnými úpravami
Latinská předmluva
000249613
OBSAH // Titulní list druhého, amsterodamského vy- // dání 5 // Motto 7 // Ded í kače Karlu st. z Žerotína 9 // Předmluva K čtenáři 11 // L O příčinách v svět putování 15 // II. Poutník dostal Všudybuda za vůdce 16 // III. Mámení se přitovaryšilo 17 // IV. Poutník uzdy a bryllí dostal 19 // V. Poutník se z vysoka na svět dívá 20 // VI. Osud rozděluje povolání 22 // VII. Poutník prohlédá rynk světa 23 // VIII. Poutník prohlédá stav a řád manželů 30 // IX. Poutník prohlédá stav řemeslníků 35 // X. Poutník stav učených prohlédá; nejprv veřejně 44 // XI. Poutník přišel mezi filozofy 32 // XII. Poutník prohlédá alchymií 61 // XIII. Poutník se na Rose-Crucios dívá 63 // XIV. Poutník medicínu prohlédá 67 // XV. Poutník spatřuje juris prudentiam 68 // XVI. Poutník se na promocí mistrů a doktorů dívá 69 // XVII. Poutník prohlédá stav nábožníků 71 // XVIII. Prohlédá náboženství křesťanské 73 // XIX. Poutník stav vrchností spatřuje 81 // XX. Stav soldátský 88 // XXL Stav rytířský 91 // XXII. Poutník mezi novináře trefil 93 // XXIII. Poutník prohlédá hrad Fortůny; a nejprv // přístup ? němu 95 // XXIV. Poutník způsob boháčů prohlédá 96 // XXV. Způsob rozkošných světa 98 // XXVI. Způsob povýšených světa 102 // XXVII. Sláva slovoutných v světě 104 // XXVIII. Poutník sobě zoufatí počíná a s svými vůdci // se hádá 107 // XXIX. Poutník hrad královny
světa, Moudrosti, // prohlédá 109 // XXX. Poutník na palácu Moudrosti obžalován 110 // XXXI. Šalomoun s houfy velikými na palác Moudrosti přišel 113 // XXXII. Poutník se na tajné soudy a zprávu světa // dívá 114 // XXXIII. Šalomoun marnosti a šalby světa vyjevuje 122 // XXXIV. Šalomoun oklamán a sveden 124 // XXXV. Šalomounovo tovaryšstvo rozplášeno, jímáno, smrtmi ohavnými zprovázíno 125 // XXXVI. Poutník z světa utéci chce 127 // XXXVII. Poutník domu trefil 128 // XXXVIII. Krista za hostě dostal 130 // XXXIX. Námluva jejich společná 131 // XL. Poutník jak proměněn 136 // XLI. Poutník do neviditedlné církve odkázán 137 // XLII. Vnitřních křesťanů světlo 140 // XLIH. Svoboda Bohu oddaných srdcí 143 // XLIV. Rád vnitřních křesťanů 144 // XLV. Bohu oddaným srdcím vše lehko a snadno 148 XLVI. Svatí všeho hojnost mají 150 // XL VIL Bezpečnost Bohu oddaných lidí 151 // XLVIIL Pobožní mají odevšad pokoj 153 // XLIX. Pobožní mají stálou v srdci radost 157 // L. Poutník křesťany podle stavů prohlédá 138 // LI. Smrt křesťanů věrných l6l // LIL Poutník spatřuje slávu Boží 162 // Lili. Poutník za domácího Božího přijat 163 // LI V. Zavírka všeho 164 // Jan Kassius Vysokomýtský: Písnička složená po přečtení Labyrintu 166 // Doslov 171 // Vysvětlivky 194 // Ediční poznámka 249 // Bibliografická poznámka 252
(OCoLC)85193723
cnb000441219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC