Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
124 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7464-394-1 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 110-118 a rejstříky
Anglické resumé
000249638
Obsah // ÚVOD 6 // 1 FILOZOFICKO-ANTROPOLOGICKÁ VÝCHODISKA NADÁNÍ 8 // 1.1 Novodobé přístupy ke zkoumání nadání 13 // 2 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ // V ČESKÉ REPUBLICE 18 // 2.1 Podpora nadaného žáka v právních normách v letech 1948 -1990 18 // 2.2 Legislativní vymezení vzdělávání nadaných žáků po roce 1990 20 // 3 NADÁNÍ, NADANÝ ŽÁK-STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA 30 // 3.1 Nadaný žák-stručná charakteristika 34 // 3.1.1 Charakteristika nadaných jedinců z hlediska vybraných oblastí 36 // 3.1.2 Charakteristika nadaných jedinců z hlediska věku 40 // 3.1.3 Charakteristiky nadaných jedinců ze stránky pozitivní a negativní 45 // 3.2 Typologie nadaných 47 // 3.3 Identifikace nadaných žáků 50 // 3.3.1 Rodičovská identifikace 54 // 3.3.2 Učitelská identifikace 55 // 3.3.3 Identifikace ve školském poradenském zařízení 60 // 4 VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ 64 // 4.1 Formy vzdělávání nadaných žáků 65 // 4.2 Pedagogické zásady při vzdělávání nadaných 74 // 4.3 Charakteristika vybraných metod vhodných pro vzdělávání nadaných 76 // 5 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POHLED NA NADÁNÍ A JEHO REALIZACI 91 // 5.1 Společnost a její názory na nadání // 91 // 5.2 Rodina jako faktor rozvoje nadání 94 // 5.3 Pedagog jako faktor rozvoje nadání 96 // 5.3.1 Pregraduální příprava budoucích pedagogů na edukaci nadaných žáků 96 // 5.3.2 Postgraduální příprava pedagogů na edukaci
nadaných žáků 99 // 5.3.3 Nezbytné kompetence pedagogů při edukaci nadaných žáků 101 // ZÁVĚR 107 // SUMMARY 109 // SEZNAM CITOVANÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY 110 // SEZNAM TABULEK 119 // SEZNAM OBRÁZKŮ 120 // SEZNAM PŘÍLOH 121 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 122 // JMENNÝ REJSTŘÍK // 124

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC