Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, 2013
131 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7464-378-1 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 126-127 a rejstříky
Anglické resumé
000249661
Obsah // Úvod...4 // 1 Informatika...7 // 1.1 Definice informatiky...8 // 1.1.1 Postaveni informatiky ve struktuře věd... 10 // 1.2 Informace...11 // 1.3 Další důležité pojmy informatiky... 14 // 1.3.1 Informatika ve světě kolem nás...17 // 2 Výstavba teoretických základů informatiky 21 // 2.1 Vnímání pojmu myšlenka ve filozofii...22 // 2.2 Základní myšlenky v pedagogice...25 // 2.3 Základní myšlenky informatiky...29 // 2.3.1 Vývoj softwaru...30 // 2.4 Sběr myšlenek...31 // 2.4.1 Algoritmizace...31 // 2.4.2 Jazyk...34 // 2.4.3 Strukturo vaný rozklad...35 // 2.5 Stanovení základních myšlenek informatiky...39 // 2.5.1 Základní myšlenky informatiky a výuka informatiky.. 42 // 3 Řešeni problémů informatiky...44 // 3.1 Obecné strategie řešení problémů...44 // 3.2 Strategie informatiky při řešení problémů...48 // 3.2.1 Procedurální znalosti a řešení problémů...48 // 3.3 Příklad výuky...51 // 3.3.1 Příklad výuky s využitím strategie shora-dolů 51 // 3.3.2 Příklad výuky s využitím strategie zdola-nahoru 54 // 3.3.3 Srovnání dvou základních strategií informatiky 55 // 4 Informatické modelováni a konstrukce...56 // 4.1 Model a modelování v informatice...56 // 4.2 Specifikace...61 // 4.3 Datové modelování a modelování průběhu...63 // 4.3.1 Typy dat...63 // 4.3.2 Modelování průběhu...66 // 5 Objektově orientovaný přístup...69 // 5.1 Vznik a vývoj objektově orientovaného přístupu...69
5.2 Objektově orientovaný přístup ve výuce...71 // 5.2.1 Datové struktury, statické a dynamické koncepty 73 // 5.2.2 Učební koncepty pro úvod do informatického // modelování...76 // 6 Didaktika informatiky...78 // 6.1 Předmět oborové didaktiky...78 // 6.2 Bloomova taxonomie...80 // 6.3 Předmět didaktiky informatiky...84 // 6.3.1 Důvody výuky informatiky na školách...86 // 7 ZÁKLADNÍ MODEL CÍLŮ, OBSAHŮ A UČEBNÍCH METOD... 88 // 7.1 Orientace informatického vzdělávání...88 // 7.2 Model výuky informatiky...91 // 7.2. / Oblasti kompetencí ve výuce informatiky...94 // 7.2.2 Cyklus činnosti žáka...95 // 7.2.3 Techniky duševní práce v informatice...98 // 7.3 Výběr vyučovacích obsahů...99 // 7.4 Vytváření typických didaktických situací...100 // 7.4.1 Obecné požadavky na didaktické situace...103 // 7.5 Cíle, metody a formy výuky informatiky...104 // 7.5. / Cíle výuky informatiky...105 // 7.5.2 Formy výuky využívané v informatice...107 // 7.5.3 Moderní formy organizace vyučování a učební metody. 110 // 7.5.4 Postavení učitele informatiky...112 // 7.6 Výuka informatiky jako podpora výuky dalších předmětů .113 // 8 VÝUKA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ // na školách v České republice...115 // 8.1 Historie výuky informatiky a výpočetní techniky v ČR. 115 // 8.2 Strategie vlády ČR... 116 // 8.3 Výuka informačních a komunikačních technologií na školách. 118 // 8.3.1 Výuka informatiky
na základních školách... 119 // 8.3.2 Výuka informatiky na gymnáziích a dalších středních školách ... 121 // 9 ZÁVĚR...123 // Résumé...125 // Literatura...126 // Věcný rejstřík...129 // Jmenný rejstřík // 131
(OCoLC)880869307
cnb002584820

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC