Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
112 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7464-477-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 106-110 a rejstříky
Anglické resumé
000249749
Obsah // Úvod...5 // 1 Východiska inkluzivního přístupu v terciárním vzdělávání v České republice...7 // 1.1 Vymezení základní terminologie ve vztahu k jedincům se specifickými potřebami...7 // 1.2 Legislativní vymezení vzdělávání studentů se specifickými potřebami na vysokých školách...14 // 2 Student se specifickými poruchami učení v terciárním vzdělávání 20 // 2.1 Charakteristika specifických poruch učení s ohledem na terciární // vzdělávání...20 // 2.2 Třídění specifických poruch učení...22 // 2.2.1 Typ primárně závislý na poruchách řečových funkcí...22 // 2.2.2 Typ primárně závislý na poruchách neverbálních funkcí...25 // 2.2.3 Typ závislý na poruchách vlastního výkonu ve všech modalitách...25 // 2.3 Klady a zápory specifických poruch učení v dospívání a dospělosti .27 // 2.4 Výskyt studentů se specifickými poruchami učení na vysokých // školách v ČR...33 // 3 Empirická sonda - analýza podmínek pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě...36 // 3.1 Metodologická východiska...36 // 3.2 Analýza dat získaných z dotazníků...38 // 3.3 Interpretace rozhovorů se studenty se specifickými poruchami učení51 // 3.4 Interpretace ohniskových skupin s intaktními studenty...70 // 3.5 Závěry výzkumného šetření...95 // Závěr...98 // Summary...100 // Rejstříky...102 // Seznam tabulek...105 // Přílohy...111 // Literatura...106

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC