Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
271 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-244-3922-8 (brož.)
Odborná publikace
Obsahuje bibliografii na s. 251-253
Anglické resumé
000249797
OBSAH // Úvod 9 // 1 Teoretická východiska výzkumu 11 // 1 Analýza výsledků čtenářské recepce poezie (sémantický diferenciál) ve vztahu // k osobnostním charakteristikám a životním postojům respondentů (Q-me-todologie) 14 // 2 Výzkum recepce poezie u studentů ve věku 12-19 let metodou // sémantického diferenciálu 14 // 2.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 14 // 2.2 Podmínky realizace výzkumu a ověření funkčnosti výzkumného nástroje 15 // 3 Výsledky recepce vybraných básní 19 // 3.1 Celkové výsledky recepce všech básní 19 // 3.2 Báseň BI (E. Frynta-Lelky) 23 // 3.3 Báseň B2 (P. Verlaine -Spleen) 25 // 3.4 Báseň B3 (J. Skácel -Chci to slyšet) 28 // 3.5 Báseň B4 (B. Reynek - Mrtvá kočka) 30 // 3.6 Báseň B5 (J. Prévert - Snídaně) 32 // 3.7 Báseň B6 (J. H. Krchovský - Všichni jsou...) 34 // 3.8 Báseň B7 (Fudžiwara no Tošijuki - Chryzantéma) 36 // 3.9 Báseň B8 (J. Kašpar-Ach) 38 // 4 Srovnání recepce posuzovaných básní z hlediska tří sledovaných faktorů 40 // 5 Q-metodologie - analýza postojů, hodnot a názorů studentů ve věku 12-19 let 44 // 5.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 44 // 5.2 Výzkumné metody a realizace výzkumu 45 // 6 Komparace osobnostních charakteristik respondentů a výsledků // jejich recepce poezie 46 // 6.1 Analýza výsledků Q-metodologie vzhledem k typu školy (ZŠ a gymnázium) 50 // 6.1.1 Komparace výsledků recepce poezie mezi respondenty
ze ZŠ // a gymnázia 53 // 6.2 Analýza výsledků Q-metodologie vzhledem k věku respondentů (12-13 // a 14-15 let) 55 // 6.2.1 Komparace výsledků recepce poezie mezi respondenty // ve věku 12-13 a 14-15 let 58 // 6.3 Analýza výsledků Q-metodologie vzhledem k pohlaví respondentů 59 // 6.3.1 Komparace výsledků recepce poezie mezi muži a ženami 61 // 6.4 Analýza výsledků Q-metodologie vzhledem ke vztahu respondentů // k četbě (čtenáři x nečtenáři) 63 // 6.4.1 Komparace výsledků recepce poezie mezi čtenáři a nečtenáři 64 // 6.5 Analýza výsledků Q-metodologie vzhledem ke vztahu respondentů // k četbě poezie (čtenáři poezie x nečtenáři poezie) 66 // 6.5.1 Komparace výsledků recepce poezie mezi čtenáři poezie // a nečtenáři poezie 67 // 6.6 Analýza výsledků Q-metodologie vzhledem ke studijnímu zaměření // respondentů (zaměření humanitní x přírodovědné) 69 // 6.6.1 Komparace výsledků recepce poezie vzhledem ke studijnímu zaměření respondentů 70 // 7 Shrnutí 73 // II Srovnání recepce poezie u studentů gymnázia a středního odborného učiliště 76 // 8 Srovnání recepce poezie u studentů gymnázia a středního odborného učiliště 76 // 8.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 76 // 9 Výzkum recepce poezie na středním odborném učilišti 77 // 9.1 Výsledky recepce všech básní dohromady - verifikace hypotéz 80 // 9.2 Báseň Bl (P. Vergilius Maro - Často jsem...) 83 // 9.3
Báseň B2 (A. Sova-Jarní noc) 85 // 9.4 Báseň B3 (A. S. Puškin - Mračno) 87 // 9.5 Báseň B4 (T. Tasso - Slyš, vlny šepotají) 89 // 9.6 Báseň B5 (J. Karásek ze Lvovic-Růže hřbitovů) 91 // 9.7 Báseň B6 (Paní Ise - Jarní déšť) 93 // 9.8 Báseň B7 (F. von Spee - Přec jeden ptáček...) 95 // 9.9 Báseň B8 (V. Závada - Marnotratný kraj) 97 // 10 Komparace recepce poezie studenty gymnázia a středního // odborného učiliště 100 // 10.1 Komparace recepce básní z hlediska faktoru srozumitelnosti 100 // 10.2 Komparace recepce básní z hlediska faktoru hodnocení 101 // 10.3 Komparace recepce básní z hlediska faktoru působivosti 103 // 10.4 Komparace recepce básní z hlediska součtu všech tří faktorů 104 // 11 Shrnutí 105 // III Srovnání recepce poezie u amerických a českých studentů 107 // 12 Ověření funkčnosti anglické verze sémantického diferenciálu ve výzkumu // v USA 107 // 12.1 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 107 // 12.2 Ověření validity a reliability měření 109 // 13 Výsledky recepce poezie českými a americkými studenty 111 // 13.1 Celkové výsledky recepce všech básní 111 // 13.2 Báseň Bl (P. Verlaine - Spleen) 113 // 13.3 Báseň B2 (J. Skácel - Co zbylo z anděla) 115 // 13.4 Báseň B3 (A. S. Puškin - Mračno) 117 // 13.5 Báseň K4 (P. Verlaine-Podzimní píseň) 119 // 13.6 Báseň K5 (J. Prévert-Snídaně) 121 // 13.7 Báseň B6 (Ono no Komači - Sen) 122 // 13.8 Báseň B7 (Ch.
Morgenstern - Košilela) 123 // 13.9 Báseň B8 (Ch. Baudelaire-Ó, já tě zbožňuji) 125 // 14 Komparace recepce poezie českými a americkými čtenáři 126 // 14.1 Komparace recepce básní z hlediska faktoru srozumitelnosti 126 // 14.2 Komparace recepce básní z hlediska faktoru hodnocení 127 // 14.3 Komparace recepce básní z hlediska faktoru působivosti 128 // 14.4 Komparace recepce básní z hlediska součtu všech faktorů 129 // 15 Shrnutí 132 // IV Možnosti ovlivnění studentského vztahu k poezii - výsledky longitudinální intervenční studie 134 // 16 Metodologie longitudinální intervenční studie 134 // 16.1 Cíle výzkumu a hypotézy 134 // 16.2 Výzkumný design 135 // 16.3 Výzkumný soubor 138 // 16.4 Metody a průběh výzkumu 139 // 16.4.1 Kvantitatívni fáze výzkumu 139 // 16.4.1.1 Dotazník 141 // 16.4.2 Kvalitativní fáze výzkumu 142 // 17 Výsledky longitudinální intervenční studie v jednotlivých třídách 144 // 17.1 Červená třída 145 // 17.1.1 Výsledky kvantitativní částí výzkumu v červené třídě 145 // 17.1.2 Výuka v červené experimentální třídě - aktivity a reflexe 150 // 17.1.2.1 Doplňování chybějících slov do básně 151 // 17.1.2.2 Psaní poezie 152 // 17.1.2.3 Přepis básně do prozaického textu 153 // 17.1.2.4 Závěrečná reflexe 157 // 17.2 Oranžová třída 158 // 17.2.1 Výsledky kvantitativní částí výzkumu v oranžové třídě 158 // 17.2.2 Výuka v oranžové experimentální
třídě - aktivity a reflexe 164 // 17.2.2.1 Doplňování chybějících slov do básně 164 // 17.2.2.2 Interpretace básně bez znalostí autora i dobového kontextu 165 // 17.2.2.3 Psaní poezie 167 // 17.2.2.4 Závěrečná reflexe 169 // 17.3 Zelená třída 170 // 17.3.1 Výsledky kvantitativní částí výzkumu v zelené třídě 170 // 17.3.2 Výuka v zelené experimentální třídě - aktivity a reflexe 175 // 17.3.2.1 Vnitřní definice poezie 175 // 17.3.2.2 Doplňování chybějících slov do básně 176 // 17.3.2.3 Psaní poezie 178 // 17.3.2.4 Závěrečná reflexe 179 // 17.4 Modrá třída 180 // 17.4.1 Výsledky kvantitativní části výzkumu v modré třídě 180 // 17.4.2 Výuka v modré experimentální třídě - aktivity a reflexe 186 // 17.4.2.1 Definice poezie a doplňování chybějících slov do básně 186 // 17.4.2.2 Šoa v literatuře - psaní poezie 188 // 17.4.2.3 Závěrečná reflexe 190 // 17.5 Žlutá třída 191 // 17.5.1 Výsledky kvantitativní části výzkumu ve žluté třídě 191 // 17.5.2 Výuka ve žluté experimentální třídě - aktivity a reflexe 196 // 17.5.2.1 Co je báseň 196 // 17.5.2.2 Doplňování chybějících slov do básně 198 // 17.5.2.3 Psaní poezie 201 // 17.5.2.4 Závěrečná reflexe 203 // 18 Celkové výsledky longitudinální intervenční studie 205 // 18.1 Změny postojů experimentálních tříd 205 // 18.2 Změny v postojích respondentů experimentálních tříd // vs. charakteristiky respondentů
208 // 18.3 Celkové rozdíly mezi výsledky experimentálních a kontrolních tříd 211 // 18.4 Shrnutí výsledků longitudinální intervenční studie 214 // 19 Interpretace poezie metodou ohniskové skupiny 220 // 19.1 J. Kašpar-Puberta 221 // 19.2 J. Prévert-Snídaně 224 // 19.3 A. Sova-Jarní noc 226 // 19.4 A. S. Puškin - Mračno 228 // 19.5 P. Verlaine - Podzimní píseň 232 // 19.6 Ch. Morgenstern - Košilela 235 // 19.7 J. Skácel - Co zbylo z anděla 237 // 19.8 P. Verlaine - Spleen 240 // 19.9 Názory studentů na poezii po skončení longitudinální // intervenční studie 242 // 19.10Shrnutí výsledků ohniskové skupiny 246 // Závěr 248 // Seznam použité literatury 251 // Summary 254 // PŘÍLOHY 256
cnb002571990

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC