Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Bratislava : Veda, 2014
439 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-224-1359-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 410-414, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
000249802
ÚVOD // Prolog • 10 // Reflexie na Studnicu • 11 // VTÁKA POZNÁŠ PO PERÍ... // Majtán, M.: O slovenských priezviskách • 16 // Ako vznikali priezviská • 16 // Priezviská podľa zamestnania • 18 // Priezviská z krstných mien • 24 // Priezviská podľa príbuzenských vzťahov • 42 // Priezviská podľa spoločenského zaradenia • 44 // Priezviská podľa pôvodu • 47 // Priezviská podľa vlastností • 53 // Majtán, M.: Slovenské priezviská Lovich, Lovíšek a Loviška • 63 // Laliková, T.: Mená členov Jánošíkovej družiny • 66 // Laliková, T.: Mená psov na Slovensku • 71 // ... ČLOVEKA PO REČI // Horecký, J.: Ďalšia správa o nárečí dolného Záhoria • 76 // Duchková, S.: Šťavnatá reč Záhorákov • 79 // Masár, I.: Ďalšie omelinky z reči starých Nedanovčanov • 83 // Chochol, M.: Na čarnej źemi še (bili) chľib rodzi • 91 // Laliková, T.: Germanizmy v staršej slovenskej lexike • 96 // SVET AKO DÚHA // Ondrejková, R.: Od začiatku ledna až do prasiňca • 104 // Dvornická, Ľ.: Alebo bude dážď pršať, alebo bude pekne • 112 // Rebro, A.: Názvy prameňov minerálnych vôd na Slovensku • 122 // Smatana, M.: Ovocie, na ktoré sme takmer zabudli • 125 // Smatana, M.: Názvy ovocných plodov a ich odrôd v nárečiach • 133 // Valentová, I.: Botanické a zoologické názvy v predspisovnom období slovenčiny • 157// Valentová, I.: Ťava - velblúd, velbludorys? • 161 // Smatana, M.: Černá vlna na bílém barónku, zelení je petržľanok, červená je ružička • 165 // Valentová, I.: Označovanie červenej farby • 178 //
KKOD POKRIEVKY I Z MISY // Osadská, A.: Spôsoby úpravy jedál varením podľa J. Babilona • 194 // Masár, I.: V starobylej nedanovskej kuchyni • 196 // Chochol, M.: Zo zemplínskej kuchyne • 205 // Marićová, A.: Staropazovská kuchyňa. Polievky • 213 // Dvornická, Ľ.: Chlapi a vareška • 218 // Felixová, I.: Jedna druhej riekla, keď koláče piekla • 226 // Dvornická, Ľ.: Recepty z Budmeríc alebo ťaško je to jesci, čo ňesce do hubi lésci • 239 // Dodeková, E.: Turzovská zakáľačka • 245 // Marićová, A.: Zabíjačka v Starej Pazove • 250 (Kultúra slova. 2010. roč. 44, č. 5. s. 281 - 289) // CESTOU NECESTOU // Valentová, I.: Fúra, fuder • 260 // Valentová, I.: Jednokolesové a dvojkolesové vozíky • 263 // Valentová, I.: Pomenovania vozov a kočov v staršej slovenčine a v nárečiach • 269 // Hovančík, M.: Ja som bača veľmi starý • 282 // Chochol, M.: Konope a výroba plátna podľa Zemplinčanov • 287 // Lomenčík, J.: Priadky a páračky v Málinci • 292 // Osadská, A.: Stredoveké vartášstvo • 300 // Valentová, I.: Ty si veža Dávidova, veža slonová! • 303 // Kuchár, R.: Slovo ruka vo frazémach a právnych termínoch starej slovenčiny • 306 // Maričová, A.: Odraz Vianoc v lexike Starej Pazovy • 310 // Marićová, A.: Veľkonočné sviatky v Starej Pazove • 315 // Marićová, A.: Staropazovské drdá • 321 // Smatana, M.: Názvy hudobných nástrojov v nárečiach • 325 // ČOŽE ŤK KVÁRI, ČLOVEČE? // Felixová, I.: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije • 334 // Šimunová, O.: Trhan, šklban, iba z misy...! • 354 // Valentová, I.: Na veru ci nedajú, zeber si penáze! • 357 // Kováčová, M.: O zlatenici • 362 //
MÁTOHY A ROZPRÁVKY // Smatana, M.: Ktože to tu straší, čože to tu máta? • 368 // Ferenčíková, A.: Máme v slovenčine slovo patora a poznáme jeho význam? • 382 // Dvornická, Ľ.: Kde bolo, tam bolo • 387 // Balleková, K.: Takto sa pradie zlatko • 394 // Epilog • 401 // Abecedný zoznam obcí • 402 // Pramene a značky historických písomností • 410 // Register mien a priezvisk • 415

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC