Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
132 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-3989-1 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Obsahuje bibliografie
Určeno pro studenty a odborníky v oblasti logopedie, speciální pedagogiky a dalších společenskovědních disciplín
Anglické resumé
000249819
Obsah // Úvod 5 // 1 Detekce a analýza narušené neverbální komunikace u osob // s poruchami autistického spektra 7 // (Kateřina Vitásková, Alena Říhová) // 1.1 Uvedení do problematiky neverbální komunikace 7 // 1.2 Neverbální komunikace u osob s poruchami autistického // spektra 9 // 1.3 Metodologie výzkumného šetření 13 // 1.4 Analýza výsledků dotazníkového šetření 15 // 1.5 Analýza neverbální komunikace u osob s PAS 21 // 1.6 Závěr a diskuse 24 // 1.7 Seznam použité literatury 26 // 2 Auditívni agnózie u osob s Aspergerovým syndromem 29 // (Lucie Dostálová) // 2.1 Uvedení do problematiky 29 // 2.2 Jazyk a řeč u osob s Aspergerovým syndromem 30 // 2.3 Výzkumné šetření cíl, metodologie a výzkumné otázky 33 // 2.4 Analýza získaných informací 35 // 2.5 Závěr a diskuse 40 // 2.6 Seznam použité literatury 41 // 3 Manuální (pscudo-neverbální) komunikace osob se sluchovým postižením 43 (Pavel Kučera) // 3.1 Uvedení do problematiky 43 // 3.2 Neverbální komunikace u osob se sluchovým postižením 44 // 3.3 Nabývání nemanuálních prvků znakového jazyka u neslyšících dětí 53 // 3.4 Výzkumné šetření - cíl, metodologie a výzkumné otázky 54 // 3.5 Výsledky výzkumného šetření 56 // 3.6 Závěr 61 // 3.7 Seznam použité literatury 62 // 3 // 4 Komunikační deficity u dětí s vývojovou dysfázií se zaměřením na inorfologicko-syntaktickou jazykovou rovinu 67 (Barbora Kopecká) // 4.1
Uvedení do problematiky 67 // 4.2 Výzkumné šetření - cíl a metodologie 74 // 4.3 Analýza výzkumných dat 77 // 4.4 Závěr a diskuze 80 // 4.5 Seznam použité literatury 81 // 5 Úroveň opakování vět a řešení slovních úloh u žáků 3. ročníku základní školy logopedického typu a základní školy 83 (.Renata Mlč.áková) // 5.1 Uvedení do problematiky 83 // 5.2 Metodologie výzkumného šetření 85 // 5.3 Výsledky výzkumného šetření 94 // 5.4 Analýza výzkumných dat 95 // 5.5 Závěry a diskuse 97 // 5.6 Seznam použité literatury 99 // 6 Analýza a hodnocení hlasových poruch u hlasových profesionálů 101 (Kateřina Jehličková) // 6.1 Uvedení do problematiky 101 // 6.2 Metodologie, charakteristika výzkumného vzorku // a výzkumné cíle 102 // 6.3 Analýza výzkumných dat 103 // 6.4 Metodiky rehabilitačních a reedukačních postupů při poruchách hlasu, terminologické vymezení 109 // 6.5 Závěr 111 // 6.6 Seznam použité literatury 112 // Závěr 114 // Shrnutí 117 // Summary 118 // Seznam použité literatury 119 // Profil hlavního autora a spoluautorů 129 // 4
cnb002573756

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC