Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.2) Půjčeno:31x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012-
21 cm + CD-ROM

2012-
1(2012)-
1x za 2 roky
Svazky obsahují anotace z konference; CD-ROM obsahují plné znění příspěvků
Nad názvem: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra pedagogiky a andragogiky, Katedra speciální pedagogiky
Součástí názvu i podnázvu je číslo ročníku konference
Editoři: Renata Kovářová, Jana Škrabánková
Jednotlivé svazky mají ISBN
Český, anglický, polský a slovenský
978-80-7464-533-4 (2/2014 ; brož.) 978-80-7464-104-6 (1/2012 ; brož.) 978-80-7464-824-3 (3/2016 ; brož.)
000249860
Úvodní slovo ...7 // Logické úlohy a šifry - Tomáš Blumenstein ...8 // Strasti a slasti učitele nadaných - Marcela Fatrová ...9 // Depistáž nadaných žáků na základních školách - Stanislava Machová ...10 // Implicitní teorie aneb Proč by měly učitelky přemýšlet o nadání - Jana Marie Havigerová ...11 // Rozvoj kreativity nadaných žiakov - Petra Hirtlová ...12 // Specifické rysy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, které považují jejich učitelé za nejefektivnější - Zdeňka Jančíková ...13 // Identifikace nadání žáků na ZŠ formou nominačních dotazníků - Iva Klugová ...14 // Kroužek Malá věda aneb Přírodní vědy v první třídě - Martin Konečný ... 15 // Popularizační aktivity Akademie věd určené žákům se zájmem o technické a přírodní vědy - Pavel Konečný ...16 // Úprava výchovně vzdělávacího procesu nadaného žáka se specifickými poruchami učení v prostředí běžné školy - Petra Kornášová ...17 // Vzdělávání nadaného dítěte od narození po maturitu - Barbora Košíková ...18 // Dítě s dvojí výjimečností z pohledu rodiče - Renata Kovářová ...19 // Tvorba vzdělávacích pořadů v planetáriu se zaměřením na přírodovědně nadané žáky - Ivana Marková ...20 // Vzdělávání nadané žákyně v prostředí školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Jiří Mayzurek ...21 // Nadané mládí vynikajících fyziků a matematiků - Vladislav Navrátil ...22 // Nadaní žáci, jejich učitelé a matematika - Jiřina Novotná ...23 // Podpora žáků s intelektovým nadáním na ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64 - Libuše Přikrylová, Petra Stašková, Libuše Turečková ...24 // Príprava budúcich učiteľov na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - Lenka Rovňanová ...25 // Objevitelský kufr - Jiří Rozehnal ...26 //
Úvod do testování přírodovědně nadaných žáků pomocí metody Eye Tracking - Jana Škrabánková ...27 // Přínos IBSE k rozvoji přírodovědně nadaných žáků - Eva Trnová ...28 // Projektová výuka a nadaný žák - Zuzana Večerková ...29 // Fenomén výchovy na technické škole - Dana Vicherková ...30 // Praktické náměty pro výuku českého jazyka intelektově nadaných žáků v prvním vzdělávacím období základní školy - Pavlína Vojkovská ...31 // Mezinárodní vytváření sítí jako jeden ze způsobů, jak zlepšit vzdělávání nadaných - Eva Vondráková ...32

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC