Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011
245 s. : il., 1 mapa, portréty, faksim. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87378-58-8 (váz.)
Russia Altera ; sv. 18. Slavica ; sv. 8
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické a polské resumé
000249893
Obsah // Úvod 13 // Institucionální struktura šlechtické republiky: // CENTRÁLNÍ ÚROVEŇ POLITICKÉHO ROZHODOVÁNÍ 27 // Teoretické kořeny politického systému: monarchia mixta 27 // Pozice panovníka: první mezi rovnými 35 // Potenciální opory královské mod 44 // Systémová úloha šlechtického parlamentu 51 // Aristokratická police Senátu: spojenec dvora, nebo šlechtické obce? 51 Sněmovna poslanců: cftjem republik ’ versus %ájem regionu 57 // Meze politické participace: reálné možnosti vlivu // V ROZHODOVACÍM PROCESU 67 // Politicky plnoprávný demos: šlechtická pospolitost 67 // Soudobé chápání šlechtické identity 67 // Sodoekonomické štěpení šlechty 7 5 // Městská „lobby“ v roli nátlakových skupin 83 // Sodální struktura polských měst a jejich vnitřní KKKі 84 // Politická aktivita měst: %a hranicemi „občanství“ 88 // Královské Prusy: případ městské emandpace 94 // Regionální rovina formování politické vůle 103 // Politická působnost na lokální úrovni 103 // Struktura sejmíků 104 // Typologie lokálních sjezdů 109 // Formování a přijímání agendy 112 // Přípravnáfá%e 112 // Typologie politických postojů 115 // Finální usnesení: formulace instrukd a volba delegátů 118 // Principy politického rozhodování: // konsenzuálnost, nebo majorita? 127 // Finální fáze rozhodovacího procesu 127 // Průběh parlamentních diskusí 127 // Schvalovad procedura 132 // Liberum
veto: Záhuba v jednomyslnosti? 136 // Kořeny konsen uáinipolitické kultury 138 // Uplatnění libera veto: od praktické zkušenosti ke striktnímu pravidlu 142 // Monarchia mixta v praxi: průběh parlamentního procesu v roce 1652 149 // Politická atmosféra před zahájením sejmu 149 // Výběr analyzovaného případu 149 // Formování opozice 154 // Průběh sejmíků: formování regionálnípolitické vůle 160 // Parlamentní procedura: mezi obstrukcí a provokací 166 // Volba maršálka a „ rugiposelskie “ 166 // Úloha Senátu: oslabený pilíř monarchia mixta? 173 // Jednání ve sněmovněposlanců: Radzjjowského kauza jako nástroj obstrukce 178 // Kolokvia: o královskou cest 190 // Finální negociace: liberum veto 196 // Závěr 207 // Seznam použitých pramenů a literatury 215 // Summary 223 // Streszczenie 225 // Slovníček pojmů 227 // Rejstřík jmen historických osobností 237 // Rejstřík moderních badatelů a překladatelů 240 // Rejstřík místních a etnických názvů 243
(OCoLC)761168771
cnb002194568

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC