Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(2.8) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013
430 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm + 1 CD + errata

objednat
ISBN 978-80-7464-253-1 (váz.)
Spis OU ; č. 257/2013
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické, německé a polské resumé
000249927
Obsah // Předmluva...9 // 1. Úvod...13 // 2. Prameny a literatura...25 // 2.1. Prameny...25 // 2.2. Výběr z literatury k dějinám středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století ...33 // 3. Vzdělání a „dlouhé“ 19. století...49 // 4. Rakouské střední školství v letech 1848-1914: systém a obecné otázky rozvoje...63 // 4.1. Vybrané aspekty vývoje středního školství ...63 // 4.2. Nástin vývoje jednotlivých typů chlapeckých a dívčích středních škol...77 // 4.2.1. Chlapecké střední školy...77 // 4.2.1.1. Gymnázia...77 // 4.2.1.2. Reálky...83 // 4.2.1.3. Reálně-gymnazijní kombinace...87 // 4.2.2. Dívčí střední školy ...91 // 4.2.2.1. Dívčí gymnázia...92 // 4.2.2.2. Dívčí lycea ...93 // 5. Moravské a slezské střední školství ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století...97 // 6. Teritoriální původ a sociokulturní znaky studentů středních škol...117 // 6.1. Teritoriální původ studentů...117 // 6.1.1. Rodiště studentů...119 // 6.1.2. Bydliště rodičů (trvalé bydliště studentů)...134 // 6.1.3. Bydliště studentů při studiu (přechodné bydliště studentů) 140 // 6.2. Sociokulturní znaky studentů...148 // 6.2.1. Vyznání...148 // 6.2.1.1. Vyznání studentů středních škol ve světle dat středoškolské statistiky...149 // 6.2.1.2. Vyznání středoškolských studentů Moravy a Slezska...167 // 6.2.2. Mateřský jazyk...175 // 6.2.2.1. Mateřský jazyk studentů středních škol v českých // zemích ve světle dat středoškolské statistiky...177 // 6.2.2.2. Mateřský jazyk středoškolských studentů Moravy a Slezska...186 // 6.2.3. Sociální původ...196 // 6.2.3.1. Zastoupení jednotlivých sociálních vrstev a socioprofesních skupin na skladbě středoškolského studentstva...196 // 6.2.3.2. Studenti z rodin vzdělanců - k otázce seberekrutace inteligence...226 //
7. Absolventi středních škol...235 // 7.1. Další studijní dráhy...239 // 7.2. Uplatnění v profesním životě...261 // 8. Závěr...267 // 9. Soupis pramenů a seznam literatury...281 // 9.1. Soupis pramenů ...281 // 9.1.1. Tištěné prameny...281 // 9.1.2. Archivní prameny...288 // 9.2. Seznam literatury...291 // 10. Seznam použitých zkratek...309 // 11. Seznam tabulek a grafů...311 // 11.1. Seznam tabulek v textové části...311 // 11.2. Seznam tabulek v přílohách...312 // 11.2.1. Seznam tabulek v tištěné příloze...312 // 11.2.2. Seznam tabulek v CD příloze...314 // 11.3. Seznam grafů...320 // 12. Summary...323 // 13. Zusammenfassung...329 // 14. Podsumowanie...337 // 15. Tištěné přílohy...343 // 15.1. Postup při studiu skladby středoškolských studentů ...343 // 15.1.1. Volba středních škol ...343 // 15.1.2. Výběr studentů...345 // 15.1.3. Postup při analýze struktur studentů ...346 // 15.1.4. Zjišťování sociálního původu studentů...350 // 15.1.4.1. Stratifikace středoškolských studentů do systému sociálních vrstev...351 // 15.1.4.2. Analyzované socioprofesní skupiny... 360 // 15.2. Proměna učebních plánů na příkladě středních škol // Moravy a Slezska... ’0 // 15.3. Tabulková příloha // 16. Místní rejstřík // 17. Obrazová příloha

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC