Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013
495 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-194-7 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické, německé a polské resumé
000249933
9 Úvod // 16 Historickodemografický výzkum // 20 Matriky a topografické prameny // 23 Charakteristika matriční evidence // 28 Rodina a dědické systémy // 31 Dosavadní výzkumy pozůstalostní agendy a pozůstalostních spisů // 49 Metodika práce s pozůstalostními spisy // 57 Poddanská města Frýdek a Místek // 57 Teritoriální vymezení zkoumané populace // 62 Velikost populace měst Frýdku a Místku // 68 Nástin vývoje městských společností Frýdku a Místku do poloviny 19. století // 103 Demografický vývoj frýdecké a místecké populace v 18. a první pol. 19. století // 103 Sňatečnost // 103 Absolutní počty sňatků a hrubá míra sňatečnosti // 109 Podíl druhých a dalších sňatků (palingamie) // 112 Sňatkový věk // 117 Sezónní průběh sňatečnosti // 119 Porodnost // 123 Absolutní počty narozených a hrubá míra porodnosti // 126 Nemanželské děti // 135 Vícečetné porody // 137 Sezónní průběh porodnosti // 139 Počet narozených na jeden sňatek // 140 Úmrtnost // 141 Pohřeb // 149 Úmrtnostní poměry za starého demografického režimu // 163 Úmrtnost podle věku a pohlaví zemřelých // 169M rtvorozenost // 174 Příčiny úmrtí // 182 Sezónní průběh úmrtnosti // 184 Přirozený přírůstek // 186 Teritoriální původ obyvatelstva podle místeckých sňatkových matrik // 193 Obyvatelstva nekatolických náboženských vyznání // 193 Židé // 199 Židé v Koloredově // 207 Židé ve Frýdku // 212 Místečtí konvertité // 207 Protestantské obyvatelstvo // 222 Řecko-katolické a pravoslavné osoby // 223 Romové //
225 Předávání majetku // 225 Pozůstalostní řízení // 228 Obstavení majetku // 234 Inventarizace a soudní prodej majetku // 244 Protokolární šetření // 247 Pozůstalostní vyjednání // 251 Dokončení dědického řízení // 255 Pozůstalostní spisy duchovních a šlechty // 259 Intermezzo 1: Problematika měnových systémů na přelomu 18. a 19. století // 265 Testamenty // 268 Intermezzo // 2: Zbožné a dobročinné odkazy // 273 Dědické předpoklady a systémy // 277 Povaha dětských pozůstalostí // 279 Dědici dětských pozůstalostí // 283 Povaha pozůstalostí svobodných mužů a žen // 286 Dědici pozůstalostí svobodných mužů // 292 Dědici pozůstalostí svobodných žen // 297 Pozůstalosti ženatých mužů a vdovců // 299 Dědici pozůstalostí ženatých mužů // 309 Dědici pozůstalostí vdovců // 311 Pozůstalosti vdaných žen a vdov // 314 Dědici pozůstalostí vdaných žen a vdov // 317 Hodnota pozůstalostí a míra zadlužení // 318 Držitelé gruntů a živností // 323 Hospodyně // 327 Výměnkáři a výměnkářky // 329 Chudina // 331 Věci obklopující člověka // 331 Vybavení domácnosti // 354 Řemeslné, živnostnické a rolnické vybavení // 368 Oděv // 389 Závěr // 397 Résumé // 397 Summary 400 // Zusammenfassung // 403 Streszczenie // 407 Přílohy // 443 Místní rejstřík // 447 Soupis pramenů a literatury // 447 Soupis pramenů // 450 Soupis zpracovaných pozůstalostí // 467 Soupis literatury // 491 Seznam tabulek, grafů, vyobrazení a příloh // 491 Seznam tabulek // 492 Seznam grafů // 492 Seznam vyobrazení // 493 Seznam příloh // 495 Seznam zkratek
(OCoLC)879565792
cnb002583304

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC