Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:5x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita, 2013
78 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-376-7 (brož.)
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra technické a pracovní výchovy
Obsahuje bibliografii na s. 75-76
000249934
Obsah // Úvod...5 // Dnešní chápání technologie...7 // Základní princip obrábění dřeva...9 // Základní řezy dřevem a stranová konvence...10 // Dřevo jako surovina...12 // Habitus stromu...12 // Využitelnost stromu...13 // Koruny stromů...13 // Anomálie růstu dřevin...16 // Výroba dýh...18 // Kořenový systém stromu...20 // Růst stromu...22 // Růst stromu v ekosystému...23 // Defoliace...25 // Růst stromu v životních etapách...26 // Tvorba a stavba dřevních buněk...29 // Mikroskopická stavba jehličnatých dřevin...30 // Stavba listnatých stromů...32 // Jak poznat dřevo stromu?...36 // Určování dřevin podle makrostruktury a mikrostruktury...36 // Chemická skladba dřeva...42 // Dřevo jako zdroj energie...43 // Pozorování dřevních buněk pod mikroskopem a příprava preparátů...45 // Charakteristika základních dřevin pro využití ve školní dílně...47 // Pracovní výchova dnes...52 // Práce jako kvalitativní hodnota...53 // Žák základní školy a technologie v praktických činnostech...54 // Ideální podmínky prostor a vybavení k výuce praktických činností...55 // Základní vybavení školní dílny technikou pro práci se dřevem...56 // Technické vybavení dílny...56 // Nářadí pro měření a rýsování...56 // Nářadí pro řezání...57 // Nástroje s nožovým ostřím...59 // Základní druhy hoblíků...59 // Dláta...64 // Kladiva a paličky...64 // Vrtání otvorů...65 // Upínací pomůcky...66
// Nástroje k obrábění a broušení...66 // Přenosné elektrické nářadí...67 // Perspektivy strojního vybavení učebny technologií...69 // Některé náměty realizované s žáky a studenty v odborné učebně dřevodílny a v exteriéru...72 // Výroba dřevěného hmoždíře...72 // Realizace práce s drobným materiálem...73 // Výroba dekoračních domečků...73 // Výroba dřevěných vánočních ozdob z loubků...74 // Literatura...75 // Příloha 1...77 // Snímky mikroskopických vzorků vybraných vzorků dřevin...77 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC