Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.6) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013
311 s. : il., mapy, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-384-2 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000249936
Obsah // 7 Úvodem 15 Stav bádání a základní charakteristika literatury a pramenů 15 Nástin stavu dosavadního bádání; literatura k tématu práce 24 Tištěné prameny // 28 Archivní prameny // 31 Vývoj silniční infrastruktury v Rakouském Slezsku od roku 1742 do vypuknutí první světové války // 31 Počátky modernizace silniční sítě na Moravě a v Rakouském Slezsku do konce 18. století 58 Silniční síť Rakouského Slezska a její vývoj od počátku 19. století do roku 1848 // 73 Základní rysy modernizace silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 // 81 Vývoj železniční infrastruktury v Rakouském Slezsku do roku 1914 // 81 Počátky železnice v Rakouském Slezsku do roku 1855 // 81 Nástin počáteční fáze výstavby parostrojní železnice a státní železniční politika v habsburské říši do poloviny 50. let 19. století 87 Severní dráha císaře Ferdinanda a její význam pro hospodářský rozvoj severní Moravy a Rakouského Slezska 97 Úsilí hlavního zemského města Opavy o zisk železnice ve 40, letech 19. století 102 Budování železnic v Rakouském Slezsku od poloviny 50. let 19. století do vypuknutí hospodářské krize v roce 1873 102 Železniční politika v habsburské říši od poloviny 50. let 19. století do vypuknutí hospodářské krize v roce 1873 107 Severní dráha Ferdinandova a její vývoj v letech 1856-1873 114 Počátky Košicko-bohumínské dráhy // 123 Železnice do Pobeskydí.
Výstavba a počátky dráhy z Ostrav)’ do Frýdlantu nad Ostravicí 128 Úsilí o výstavbu železnice na severozápadní Moravě a v západní části Rakouského Slezska do prusko-rakouské války v roce 1866 132 Na hranicích severozápadní Moravy a Slezska: Moravská pohraniční dráha 137 Počátek železniční sítě v západním Slezsku: Moravsko-slezská centrální dráha 145 Železniční projekty na Těšínsku v letech 1855-1873 // 147 Železnice v Rakouském Slezsku od vypuknutí hospodářské krize v roce 1873 do první světové války // 147 Železniční politika v habsburské říši od vypuknutí hospodářské krize v roce 1873 do roku 1914 // 151 Severní dráha Ferdinandova v období hospodářské krize a boj o novou koncesi 160 Severní dráha Ferdinandova budovatelkou lokálních drah v Rakouském Slezsku a na severní Moravě 164 Klíčový spoj českých zemí a Horních Uher: Košicko-bohumínská dráha a její hospodářský význam pro Rakouské Slezsko do první světové války 169 Dráhy krizí těžce zkoušené: Moravská pohraniční dráha a Moravsko slezská centrální dráha do zestátnění v roce 1894 180 Hospodářský vývoj Ostravsko-frýdlantské dráhy po roce 1873 182 Éra lokálních drah v českých zemích a slezský zemský zákon o místních drahách 190 Zemská podpora výstavby železnic ve Slezsku před vydáním zemského zákona o podpoře drah nižšího řádu a počátky budování železnice na Jesenicku 200
Zemská podpora výstavby železnic ve Slezsku po vydání zemského zákona o podpoře drah nižšího řádu 207 Neuskutečněné projekty v oblasti severozápadní Morav)’ a západního Slezska 215 Lokální dráhy postavené bez přispěni státu a země: Úspěšná dráha bratří Gutmannťi Studénka - Štramberk a beskydská lokálka Frýdlant nad Ostravicí - Bílá 220 Mezi železnicí a tramvají. Místní dráhy na Ostravsku // 229 Závěry 241 Obrazová příloha 257 Tabulkové přílohy 273 Mistní rejstřík 283 Výběrový rejstřík dopravních společností, silnic a drah 285 Seznam použitých pramenů a literatury 301 Summary
(OCoLC)879565793
cnb002583307

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC