Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:20x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
95 s. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-452-8 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Na obálce nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta. Katedra preprimární a primární pedagogiky
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000249942
OBSAH: // Úvod...5 // 1 Psychický vývoj lidského jedince z hlediska teorií vývoje...6 // Shrnutí kapitoly...9 // 2 Základní potřeby dítěte raného věku...11 // 2.1 Potřeba přiměřené stimulace, určitého množství, kvality a proměnlivosti podnětů // z vnějšího světa...13 // 2.2 Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech...16 // 2.3 Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů...17 // 2.4 Potřeba pozitivní identity, společenského uplatnění a společenské hodnoty...19 // 2.5 Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy...19 // Shrnutí kapitoly...21 // 3 Socializace dítěte raného věku...23 // 3.1 Socializace novorozence...26 // 3.2 Socializace kojence...28 // 3.3 Socializace batolete...36 // Shrnutí kapitoly...38 // 4 Rozvíjení dítěte raného věku prostřednictvím herních činností...41 // 4.1 Pozitivní účinky hry na vývoj dítěte v průběhu 1. roku života...44 // 4.2 Herní aktivity v novorozeneckém období...45 // 4.3 Charakteristika hry a herních aktivit v kojeneckém období...46 // 4.4 Charakteristika hry a herních aktivit v batolecím věku...49 // Shrnutí kapitoly...51 // 5 Rozvíjení pohybových a manipulačních dovedností dítěte raného věku...55 // 5.1 Vývoj motorických dovedností dítěte v novorozeneckém období...55 // 5.2 Vývoj motorických dovedností dítěte v kojeneckém období...56 // 5.3 Rozvoj motorických dovedností v období batolete...58 // Shrnutí
kapitoly...61 // 6 Rozvíjení poznávacích procesů u dětí raného věku...63 // 6.1 Rozvoj smyslového vnímání v novorozeneckém období...63 // 6.2 Rozvoj smyslového vnímání v kojeneckém období...65 // 6.3 Vývoj řeči...71 // Shrnutí kapitoly...73 // 7 Institucionální péče a další formy péče o nejmenší dčti v České republice a v Evropě ...75 // 7.1 Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě...75 // 7.2 Institucionální zařízení pro děti do tří let věku v České republice...80 // 7.3 Zařízení ústavní výchovy pro děti do tří let věku...87 // Shrnutí kapitoly...92

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC